Pengenalan etika secara umum dan secara spesifik tentang etika perniagaan.

Secara umumnya stiap perkataan yang kita gunakan hampir setiap hari mempunyai makna yang tersendiri, sebagai contoh etika. Dalam perkara ini maksud etika bukannya bermaksud secara terus tetapi makna bagi perkataan ini berasal daripada perkataan latin. Perkataan etika berasal daripada perkataan “ethos” dalam bahasa yunani yang bermaksud tabii atau perangai. Ia juga didefinisikan sebagai adat atau kebiasaan sesuatu kaum. Secara formal etika boleh ditakrifkan sebagai satu teori tentang perlakuan baik buruk manusia dan sejauh mana dapat ditentukan oleh akal. Dalam bahasa latin pula ,”ethos “ disebut sebagai mores yang telah menghasilkan kata nama moral.

Sebelum tahun 1960-an.Manakala moral telah didefinisikan sebagai norma yang sesuai dengan konsep yang diterima umum sebagai tingkah laku manusia yang baik dan wajar.pengguna . Seterusnya buku. Perkara yang sebenarnya. etika perniagaan bukanlah satu benda yang baru. kursus . mempunyai ahli jawatankuasa yang bertanggungjawab berkenaan etika dan menganjurkan program-program . institusi dan sikap. baik atau buruk tindakna seseorang manusia tersebut dalam kontek perniagaan itu tersendiri. Sekarang kita beralih kepada apa maksud etika perniagaan yang sebenarnya. Sepertimana yang kita tahu etika bermaksud tingkah laku seorang manusia secara umumnya. Para pengguna semakin sedar terhadap hak mereka dan mereka mula mengkritik peniaga kerana tidak mempunyai kesedaran sosial dan tindakan mereka yang membahayakan pengguna . Perbincangan diadakan antara para peniaga .kejujuran dalam pengiklanan dan urusan perniagaan yang lain. manusia telah membincangkan tentang etika dalam perniagaan contohnya daripada segi pemberian gaji yang adil . keadaan tempat kerja yang kondusif dan selesa . falsafah dan agama. Hal yang demikian kerana moral membincangkan persoalan betul atau salah. Moral dianggap sebagai sebahagian daripada etika juga. benar atau tidak benar dan apakah yang perlu dibuat atau ditinggalkan dalan satu-satu perkara. Velasquez(1992) telah menyatakan bahawa etika perniagaan adalah satu pengajian khusus tentang betul atau salah moral sesorang. pergerakan etika perniagaan mula menyerlah. jurnal dan pertubuhan yang berkaitan dengan etika perniagaan diperkenalkan. maksud etika perniagaan ialah pengajian yang mengandungi betul atau salah. Persoalan moral adalah persoalan praktikal tetapi bukan semua persoalan praktikal itu persoalan moral. perniagaan. Sehingga kini.tenaga akademik dari sekolah perundangan.Pada tahun 70-an. terdapat banyak syarikat yang mempunyai kod etika syarikat mereka sendiri. Etika ini menekankan tentang bagaimana standard moral diaplikasikan kepada polisi perniagaan.

Etika dari sudut islam adalah akhlak seseorang dalam melakukan sesuatu aktiviti. Sekarang kita beralih sedikit pandangan kita kepada maksud etika perniagaan dari aspek islam. Penilaian tersebut bukan berdasarkan nafsu ataupun keiinginan tetapi berdasarkan Al-quran dan Sunnah nabi. Kerajaan juga menggubalkan undang-undang yang berkaitan dengan etika perniagaan. .yang bersangkutan dengan etika . Set prinsip moral yang diikuti dalam akhlak adalah kaedah untuk menentukan sama ada sesuatu yang kita buat itu sama ada betul atau salah.

.  Aktiviti ketiga ialah analisis kepada praandaian perniagaan . Disini . Hal ini kerana perniagaan beroperasi dalam sistem ekonomi dan salah satu daripada fungsi etika perniagaan ialah untuk mempersoalkan tentang kedudukan moral dalam sistem ekonomi.Prinsip etika perniagaan Menurut De George (1995).  Aktiviti kedua ialah metaetika. etika perniagaan melibatkan 5 jenis aktiviti iaitu:  Pertama berkenaan dengan pemakain prinsip-prinsip asas etika kepada kes-kes tertentu atau amalan perniagaan. ekonomi dan teori organisasi.  Aktiviti kelima ialah penjelasan pujian moral dan tindakan contoh sama ada oleh individu atau organisasi perniagaan. Kita mesti mengenal pasti sama ada terma moral yang biasanya digunakan untuk mengkaji individu dan tindakan mereka boleh diaplikasikan kepada organisasi perniagaan.etika ini menentukan sama ada sesuatu keputusan itu betul atau salah atau dapat dijustifikasikan secara moral atau tidak. iaitu praandaian moral dan praandaian daripada pendapat moral.  Pihak-pihak yang terlibat di dalam perniagaan kadangkala berhadapan dengan masalah yang terkeluar daripada bidang etika seperti bidang falsafah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful