FIAT LINEA. TA LINIA MÓWI ZA SIEBIE.

F I A T L I N E A T O FA S C Y N U J Ą C E P O Ł Ą C Z E N I E F U N K C J O N A L N O Ś C I I W Ł O S K I E G O W Z O R N I C T WA . S A M O C H Ó D , AUTO – SPOKOJNE I JEDNOCZEŚNIE PORYWAJĄCE. JEDYNE W SWOIM RODZAJU. FIAT LINEA JEST DOSTĘPNY F I A TA L I N E A .

W KTÓRYM TECHNOLOGIA JEST PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA. ELEGANCKIE, HARMONIJNIE ZBUDOWANE W CZTERECH WERSJACH WYPOSAŻENIA: FRESH, ACTIVE, DYNAMIC I EMOTION. KAŻDY MOŻE MIEĆ SWOJEGO

GŁOS, KTÓREGO CHCE SIĘ SŁUCHAĆ.
OTO SILNIKI, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ DOSKONAŁĄ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY OSIĄGAMI A ZUŻYCIEM PA L I W A . DOWODZI 90-KONNA 77-KONNY SILNIK BENZYNOWY CHARAKTERU O POJEMNOŚCI PRZY 1,4 , CHOĆ JEST NIEZWYKLE C I C H Y,

PRAWDZIWEGO JEDNOSTKA

NAWET

NISKICH

PRĘDKOŚCIACH TA K Ż E Z

OBROTOWYCH. AUTOMATYCZNĄ

WYSOKOPRĘŻNA

M U LT I J E T

1.3,

DOSTĘPNA

SKRZYNIĄ BIEGÓW DUALOGIC™, TO PORYWAJĄCY SILNIK, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYJĄTKOWO O S Z C Z Ę D N Y M Z U Ż Y C I E M PA L I W A . D O G A M Y F I A T L I N E A D O Ł Ą C Z Y Ł TA K Ż E S U P E R N O W O C Z E N Y 1 2 0 - K O N N Y S I L N I K 1 . 4 T U R B O T- J E T, K T Ó R Y, OFERUJĄC IMPONUJĄCĄ MOC I NISKIE ZUŻYCIE PA L I W A , ZASŁUGUJE NA MIANO

PRAWDZIWEGO DZIEŁA SZTUKI INŻYNIERSKIEJ.

1.4 BENZYNOWY FRESH – ACTIVE – DYNAMIC

1.4 TURBO T-JET BENZYNOWY DYNAMIC – EMOTION

1.3 MULTIJET 16v DIESEL FRESH – ACTIVE – DYNAMIC – EMOTION Pojemność: 1248 cm 3 Norma ekologiczna: Euro 4 Moc maks.: 66 kW (90 KM) przy 4000 obr./min Maks. moment obr.: 200 Nm (20,3 kGm) przy 1750 obr./min Prędkość maks.: 170 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 13,8 s Zużycie paliwa zgodnie z dyrektywą EC 1999/100 (l/100 km): cykl miejski – 6,5 cykl pozamiejski – 4,0 cykl mieszany – 4,9 Emisja CO 2 : 129 g/km

1.3 MULTIJET 16v DIESEL DUALOGIC™ DYNAMIC – EMOTION

Pojemność: 1368 cm 3 Norma ekologiczna: Euro 4 Moc maks.: 57 kW (77 KM) przy 6000 obr./min Maks. moment obr.: 115 Nm (11,7 kGm) przy 3000 obr./min Prędkość maks.: 165 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,6 s Zużycie paliwa zgodnie z dyrektywą EC 1999/100 (l/100 km): cykl miejski – 8,2 cykl pozamiejski – 5,1 cykl mieszany – 6,3 Emisja CO 2 : 148 g/km

Pojemność: 1368 cm 3 Norma ekologiczna: Euro 4 Moc maks.: 88 kW (120 KM) przy 5000 obr./min Maks. moment obr.: 206 Nm (21 kGm) przy 2500 obr./min Prędkość maks.: 195 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,2 s Zużycie paliwa zgodnie z dyrektywą EC 1999/100 (l/100 km): cykl miejski – 9,3 cykl pozamiejski – 5,3 cykl mieszany – 6,8 Emisja CO 2 : 159 g/km

Pojemność: 1248 cm 3 Norma ekologiczna: Euro 4 Moc maks.: 66 kW (90 KM) przy 4000 obr./min Maks. moment obr.: 200 Nm (20,3 kGm) przy 1750 obr./min Prędkość maks.: 170 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 13,8 s Zużycie paliwa zgodnie z dyrektywą EC 1999/100 (l/100 km): cykl miejski – 6,1 cykl pozamiejski – 3,9 cykl mieszany – 4,7 Emisja CO 2 : 123 g/km

INSPIRUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO.

POŚWIĘCONO

TYSIĄCE

GODZIN

NA

OBLICZENIA

I

T E S T Y,

KTÓRE

POZWOLIŁY

STWORZYĆ

SAMOCHÓD

A K T Y W N E G O I PA S Y W N E G O . A B S Z E B D O R A Z S Y S T E M E S P Z A S R , M S R I U K Ł A D E M H I L L H O L D E R . P R Z E D N I E P O W I E T R Z N E K I E R O W C Y I PA S A Ż E R A , P O D U S Z K I B O C Z N E I K U R T Y N Y P O W I E T R Z N E O R A Z Z A G Ł Ó W K I P R Z E D N I E

DYSPONUJĄCY JEDNYMI Z NAJLEPSZYCH W SWOJEJ KLASIE ROZWIĄZANIAMI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA PA S Y ” BEZPIECZEŃSTWA Z NAPINACZAMI I OGRANICZNIKAMI NAPIĘCIA. DWUSTOPNIOWE PODUSZKI

A N T I W H I P L A S H ” D L A P E Ł N E J O C H R O N Y.

KOMPUTER, KTÓRY ZAWSZE MA GOTOWĄ ODPOWIEDŹ.

FIAT LINEA JEST DOSTĘPNY Z JEDYNYM W SWOIM RODZAJU SYSTEMEM BLUE&ME™. POZWALA ON ODBIERAĆ KOMÓRKOWEGO Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH™ ALBO SŁUCHAĆ ULUBIONEJ MUZYKI W FORMACIE MP3, WAV P O L S K I M I B E Z K O N I E C Z N O Ś C I O D R Y W A N I A R Ą K O D K I E R O W N I C Y.

LUB WYKONYWAĆ POŁĄCZENIA TELEFONICZNE I ODSŁUCHIWAĆ NADCHODZĄCE WIADOMOŚCI SMS Z TELEFONU L U B W M A , K O R Z Y S TA J Ą C Z E Z Ł Ą C Z A U S B – A W S Z Y S T K O T O P R Z Y U Ż Y C I U P O L E C E Ń G Ł O S O W Y C H W J Ę Z Y K U

STYLISTYKA, KTÓRA MÓWI SAMA ZA SIEBIE.

W Y S TA R C Z Y J E D N O S P O J R Z E N I E . S Z L A C H E T N E L I N I E , Z W A R T Y P R Z Ó D Z PA R A B O L I C Z N I E U K S Z TA Ł T O W A N Y M I W Y S U N I Ę TA , P O C H Y L O N A P R Z E D N I A S Z Y B A S P R Z Y J A D O S K O N A Ł Y M W Ł A Ś C I W O Ś C I O M A E R O D Y N A M I C Z N Y M ,

K L O S Z A M I Ś W I A T E Ł I O S T R Y, D Y N A M I C Z N Y P R O F I L O N I E Z W Y K L E W Y R A Z I S T Y M I P R Z E J R Z Y S T Y M K S Z TA Ł C I E . JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC LEPSZĄ WIDOCZNOŚĆ KIEROWCY I WIĘKSZĄ ILOŚĆ MIEJSCA WEWNĄTRZ.

CHARAKTER PODPISANY TWOIM IMIENIEM.

1.

2.

3.

W N A W I Ą Z A N I U D O N A J L E P S Z Y C H T R A D Y C J I F I A TA , Z A P E W N I A M Y C I M O Ż L I W O Ś Ć I N D Y W I D U A L N E J S T Y L I Z A C J I T W O J E G O F I A TA L I N E A , O F E R U J Ą C W Y B Ó R 1 5 - , 1 6 - L U B 1 7 - C A L O W Y C H O B R Ę C Z Y K Ó Ł Z LEKKICH STOPÓW W RÓŻNYCH WZORACH, KTÓRE PODKREŚLAJĄ ZDECYDOWANY CHARAKTER, ELEGANCJĘ I WYJĄTKOWOŚĆ TEGO SAMOCHODU.

1. 15" felgi ze stopów lekkich, 15-ramienne (opcja 108)

2. 16" felgi ze stopów lekkich, 18-ramienne (opcja 432) standard dla Dynamic i Emotion

3. 17" felgi ze stopów lekkich, 15-ramienne (opcja 435)

KUSZĄCY KOMFORT, KTÓRY SZANUJE TWOJĄ PRYWATNOŚĆ.

E R G O N O M I A I K O M F O R T T O D W A F I L A RY, N A K T Ó RY C H O P I E R A S I Ę P R E S T I Ż O W Y C H A R A K T E R F I A TA L I N E A . WSZYSTKIE ELEMENTY WNĘTRZA, POCZĄWSZY OD FOTELI, A SKOŃCZYWSZY NA PEDAŁACH, OD DESKI R O Z D Z I E L C Z E J P O P O D Ł O K I E T N I K , Z O S TA Ł Y Z A P R O J E K T O W A N E W TA K I S P O S Ó B , A B Y S TA N O W I Ć I D E A L N E POŁĄCZENIE DOBREGO STYLU I FUNKCJONALNOŚCI. NA PRZYKŁAD ELEMENTY STEROWANIA SĄ NIE TYLKO D O S K O N A L E W I D O C Z N E , A L E TA K Ż E Ł A T W O D O S T Ę P N E . W P R Z Y PA D K U F I A TA L I N E A K O M F O R T PA S A Ż E R Ó W T O D U Ż A P R Z E S T R Z E Ń – D O K Ł A D N I E TA M , G D Z I E J E S T P O T R Z E B N A . D A N E O P I S U J Ą C E W Y M I A R Y W E W N Ę T R Z N E F I A TA L I N E A S Ą J E D N Y M I Z N A J L E P S Z Y C H W T E J K L A S I E , A S A M O C H Ó D M O Ż E W Y G O D N I E P R Z E W O Z I Ć K I E R O W C Ę I PA S A Ż E R Ó W W S Z E L K I E J P O S T U RY I W Z R O S T U .

Bravo / Active 1 2 1 Te s s u t o A x e l G r i g i o A n t r a c i t e

1.

2.

3.

4.

1.

Fresh/Active

2.

Dynamic

230 Tapicerka Iris

298 Tapicerka Flocker

3.

Emotion

4.

Emotion

852 Tapicerka Ghibli

409 Tapicerka skórzana (211)

U R Z E K A JĄCA GAMA K O L O R Ó W .

249

504

293

408

E M O C J E O D P I E R W S Z E G O W E J R Z E N I A . F I A T L I N E A J E S T D O S T Ę P N Y W E K S C Y T U J Ą C E J G A M I E N O W Y C H K O L O R Ó W,

612

632

261

284

484

487

KTÓRE PODKREŚLAJĄ JEGO PIĘKNO, WYRAŻAJĄCE SIĘ HARMONIĄ, BLASKIEM, DYNAMIKĄ I ELEGANCJĄ.

781

FRESH ACTIVE

DYNAMIC

EMOTION

Tapicerka Iris (tkanina) 230 Iris KOLORY PASTELOWE 249 504 Biały Ambient Żółty Exotica

Tapicerka Flocker (tkanina) 298 Flocker

Tapicerka Ghibli (tkanina) 852 Ghibli

EMOTION
Tapicerka skórzana (opcja 211) 409 Ghibli

KOLORY METALIZOWANE (OP. 210) 261 284 293 408 484 487 612 632 781 Beżowy Indie Szary Tecno Czerwony Flamenco Niebieski Lullaby Błękitny Fox-trot Niebieski Cool Jazz Szary Minimal Czarny Rockabilly Zielony Breakdance

DETALE, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE FIAT LINEA JEST NAPRAWDĘ TWÓJ.

W Y D O B Ą D Ź Z N I E G O T O , C O N A J L E P S Z E . S K O R Z Y S TA J Z S Z E R O K I E J O F E R T Y A K C E S O R I Ó W, K T Ó R E POZWOLĄ CI DOSTOSOWAĆ SAMOCHÓD TA K I C H DO JAK SWOICH POTRZEB: POCZĄWSZY OD AKCESORIÓW NA ROWER,

UŁATWIAJĄCYCH

T R A N S P O R T,

BAGAŻNIK

D A C H O W Y,

UCHWYTY

W I N D S U R F I N G , N A R T Y, S N O W B O A R D , A S K O Ń C Z Y W S Z Y N A S P O R T O W Y C H N A K Ł A D K A C H N A P E D A Ł Y, PRZEDNICH OWIEWKACH I SPECJALNYCH WYKOŃCZENIACH PRZEŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNEGO

S T E R O W A N I A S Z Y B . O T O B O G A C T W O O P C J I , K T Ó R E S P R A W I Ą , Ż E T W Ó J F I A T L I N E A S TA N I E S I Ę J E S Z C Z E B A R D Z I E J W S Z E C H S T R O N N Y, D O S T O S O W A N Y D O T W O I C H P O T R Z E B I P O P R O S T U T W Ó J .

PERSONALIZACJA Z LINII AKCESORIÓW

1.4 Turbo T-JET

120 KM

SILNIK
Liczba cylindrów, położenie Średnica x skok (mm) Pojemność (cm3) Norma ekologiczna Kontrola emisji spalin

FRESH – ACTIVE – DYNAMIC

DYNAMIC – EMOTION

1.3 MULTIJET 16 V

FRESH – ACTIVE – DYNAMIC EMOTION 69,6 x 82,0 1248 Euro 4

4, rzędowo, poprzecznie z przodu 4, rzędowo, poprzecznie z przodu 4, rzędowo, poprzecznie z przodu 4, rzędowo, poprzecznie z przodu 72,0 x 84,0 1368 Euro 4 trójfunkcyjny katalizator w komorze silnika, 2 sondy Lambda, EOBD 11,1 : 1 57 (77) 6000 115 (11,7) 3000 1 OHC (pasek zębaty) z popychaczami mechanicznymi fazowany, sekwencyjny wtrysk wielopunktowy MPI, system returnless 72,0 x 84,0 1368 Euro 4 trójfunkcyjny katalizator w komorze silnika, 2 sondy Lambda, EOBD 9,8 : 1 88 (120) 5000 206 (21) 2500 2 OHC (pasek zębaty) z popychaczami hydraulicznymi fazowany, sekwencyjny wtrysk wielopunktowy MPI z turbosprężarką o stałej geometrii łopatek 69,6 x 82,0 1248 Euro 4

katalizator utleniający w komorze katalizator utleniający w komorze silnika, zawór elektryczny EGR, silnika, zawór elektryczny EGR, 1 sonda Lambda, EOBD 1 sonda Lambda, EOBD 17,6 : 1 66 (90) 4000 200 (20,3) 1750 2 OHC (łańcuch) z popychaczami hydraulicznymi 17,6 : 1 66 (90) 4000 200 (20,3) 1750 2 OHC (łańcuch) z popychaczami hydraulicznymi

Stopień sprężania Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min Maksymalny moment obrotowy: Nm (kGm) przy obr./min System rozrządu (sterowanie) Układ zasilania

wtrysk bezpośredni wtrysk bezpośredni typu Multijet z „Common Rail” typu Multijet z „Common Rail” z turbosprężarką o zmiennej z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek i intercoolerem geometrii łopatek i intercoolerem

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Napęd Przekładnia, liczba biegów przedni 5 + wsteczny przedni 5 + wsteczny przedni 5 + wsteczny przedni 6 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY
Typ Promień skrętu (m) koła 15" koła 16" i 17" 10,5 11 z ABS i EBD T 257 x 22 (wentylowane) B 228 x 40 przekładnia zębatkowa z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy


11 z ABS i EBD T 284 x 22 (wentylowane) B 251 x 10

1.3 MULTIJET 16 V DUALOGIC™

1.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

DYNAMIC – EMOTION

10,5 11 z ABS i EBD T 257 x 22 (wentylowane) B 228 x 40


11 z ABS i EBD T 257 x 22 (wentylowane) B 228 x 40

HAMULCE – T (tarczowe) – B (bębnowe)
Przednie: Ø mm Tylne: Ø mm

UKŁAD ZAWIESZENIA
Przednie Tylne niezależne zawieszenie typu McPherson, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe, drążek stabilizatora z łącznikami z przegubami kulistymi półniezależne z belką skrętną, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe

WYMIARY
Rozstaw osi (mm) Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) Długość / szerokość samochodu (mm) Wysokość samochodu bez obciążenia (mm) Pojemność bagażnika VDA (dm3) Pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą (do linii dachu) 2603 1471/1483 4560/1730 (1946 z lusterkami) 1494 500 870 (1175) 2603 1471/1483 4560/1730 (1946 z lusterkami) 1494 500 870 (1175) 2603 1471/1483 4560/1730 (1946 z lusterkami) 1494 500 870 (1175) 2603 1471/1483 4560/1730 (1946 z lusterkami) 1494 500 870 (1175)

KOŁA
Felgi stalowe Felgi ze stopów lekkich 185/65 R 15 88T 195/60 R 15 88H 195/55 R 16 87H 205/45 R 17 88V 40 (50 z klimatyzacją)


195/55 R 16 87H 205/45 R 17 88V 50

185/65 R 15 88T 195/60 R 15 88H 195/55 R 16 87H 205/45 R 17 88V 50


195/55 R 16 87H 205/45 R 17 88V 50

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (12 V)
Pojemność akumulatora (Ah)

MASA – POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA
Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg)* Masa ciągniętej przyczepy – wyposażonej w hamulce/bez hamulców (kg) Pojemność zbiornika paliwa (l) 1160 500/1200 45 1200 500/1200 45 1185 500/1200 45 1205 500/1200 45

OSIĄGI – ZUŻYCIE PALIWA
Prędkość maksymalna (km/h) Przyspieszenie (s): od 0 do 100 km/h Zużycie paliwa (zgodnie z dyrektywą EC 1999/100) cykl miejski (l/100 km) cykl pozamiejski (l/100 km) cykl mieszany (l/100 km) Emisja CO2 (g/km) 165 14,6 8,2 5,1 6,3 148 195 9,2 9,3 5,3 6,8 159 170 13,8 6,5 4,0 4,9 129 170 13,8 6,1 3,9 4,7 123

* Masa może się zmienić w zależności od wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE.
ACTIVE FRESH FRESH DYNAMIC ACTIVE EMOTION DYNAMIC EMOTION

LINIA I STYL
Zderzaki w kolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym ręcznie regulowane Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie sterowane i podgrzewane Boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia 927 Pakiet Estetyczny 1: chromowane elementy wykończenia przedniej części nadwozia (górna i dolna część osłony chłodnicy) Pakiet Estetyczny 2: chromowane wykończenia zderzaków, klamek drzwi i listew bocznych Lakier metalizowany Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą Kierownica z 6 przyciskami do sterowania radiem Felgi stalowe 15", opony 185/65 R 15 Felgi ze stopów lekkich 15", opony 195/60 R 15 Felgi ze stopów lekkich 16", opony 195/55 R 16 Felgi ze stopów lekkich 17", opony 205/45 R 17 (bez możliwości mocowania łańcuchów) Tapicerka skórzana (podłokietniki w panelach drzwiowych pokryte syntetyczną skórą) 435 211 108 432 210

BEZPIECZEŃSTWO
ABS+EBD

– – –

ESP z ASR, MSR, HBA i Hill Holder Poduszki powietrzne przednie (kierowcy i pasażera) Boczne poduszki powietrzne i aktywne zagłówki przednie z systemem „Antiwhiplash” Kurtyny powietrzne Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami napięcia

392

**

505 614

/ *

– – –

– – –

Uchwyty ISOFIX (2 na tylnej kanapie) System przeciwpożarowy FPS Światła przeciwmgielne 097

– –

– – –

3 regulowane zagłówki na tylnej kanapie

AUDIO/TELEMATYKA
Przystosowanie do montażu radia: okablowanie + antena + 4 głośniki + 2 głośniki 082 564 41A

– –

– –

– –

**

Radio z odtwarzaczem CD, 4 głośniki + 2 głośniki wysokotonowe Radio z odtwarzaczem CD i MP3, 4 głośniki + 2 głośniki wysokotonowe

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ
Immobilizer Fiat CODE ze zmiennym kodem Centralny zamek Centralny zamek sterowany pilotem Elektrycznie sterowane szyby przednie Elektrycznie sterowane szyby tylne z blokadą dla bezpieczeństwa dzieci Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne Wspomaganie kierownicy Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach Komputer pokładowy z systemem My Car z podstawowymi funkcjami Komputer pokładowy z systemem My Car z menu w j. polskim Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego Dzielona tylna kanapa (60/40) Przedni podłokietnik ze schowkiem i otworem nawiewu powietrza dla pasażerów tylnych siedzeń Tylny podłokietnik z dwoma schowkami i dwoma uchwytami na napoje Kieszenie z tyłu oparć przednich foteli Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 025 Klimatyzacja automatyczna z elektronicznie sterowanym obiegiem wewnętrznym 140 Pakiet Active Komfort: klimatyzacja manualna i radioodtwarzacz CD Tempomat Tylne otwory nawiewu powietrza (pod przednimi fotelami) Oświetlenie bagażnika Czujnik zmierzchu z regulacją czułości Czujnik deszczu Tylne czujniki parkowania Roleta przeciwsłoneczna na tylnej szybie Oświetlenie wnętrza Zestaw naprawczy do opon Fix&Go Koło zapasowe Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk Schowek na okulary nad drzwiami kierowcy Pakiet dla palących: popielniczka i zapalniczka w konsoli centralnej 499 980 051 347 508 103 025+564 416 450 623 195 132 023 410 008

System Blue&Me™: system głośnomówiący z technologią Bluetooth™, przyciskami sterowania na kole kierownicy, zestaw wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, z portem USB oraz funkcją głosowego odczytu wiadomości SMS w j. polskim 4J3/4GA Przystosowanie do montażu zmieniarki CD (przewody zasilania do systemu akcesoriów Fiata) 565

– –

– –

wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

– wyposażenie niedostępne

* dla silnika 1.4 Turbo T-JET ** niedostępne dla silnika 1.4 77 KM

– – –

– – –

– – – – –

– – –

**

– – –

– – –

– –

– –

I N F O L I N I A

CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 3428 0000 – jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również łatwo go zapamiętać. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadają poszczególnym literom słowa FIAT, a następnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Możesz w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskasz informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzedaży oraz możliwości odbycia jazdy próbnej. W ten sposób każda Twoja prośba związana z użytkowaniem samochodu będzie spełniona! Usługa dostępna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całą dobę, informacji handlowych – od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połączeń z telefonów stacjonarnych, z wyjątkiem połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach.

36-miesięczna gwarancja. Pomoc drogowa assistance na terenie całej Europy. Holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu. I alternatywnie: pokrycie kosztów powrotu do domu lub kontynuacji podróży, nocleg w hotelu, samochód zastępczy, dostarczenie naprawionego pojazdu, wysyłka części za granicę.

3-letnia gwarancja jest ofertą dla Klientów indywidualnych na zasadach programu „LINEA DLA CIEBIE”. Pozostali Klienci otrzymują gwarancję na okres 2 lat bez limitu kilometrów. Wyposażenie seryjne poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu gwarancji do 2 lat oraz wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Wydrukowano w Polsce. 09/2008 Nr 04.4.1382/0908 – Satiz Poland