PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104

)

GRANDMA’S BOY

Laporan analisis kajian kes Grandma’s Boy (Lampiran 6)

1.0Pengenalan
Bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan (Doyle, 1986). Mengikut Richards (1990), pengurusan bilik darjah pula ditafsirkan sebagai organisasi dan kawalan guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid semasa pembelajaran berlangsung supaya pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menurut Alberto dan Troutman (1986), pengurusan bilik darjah dimaksudkan sebagai kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan, dan tingkah laku murid dalam menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang penting dalam pengurusan bilik darjah. Bagi menjalankan pengurusan bilik darjah dengan efektif, guru perlu memahami tingkah laku, personaliti, dan tabiat murid di dalam bilik darjah tersebut. Pembinaan hubungan yang baik antara guru dengan murid dan pengawasan perjalanan rutin bilik darjah supaya berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, guru juga perlu mengetahui cara untuk mengenalpasti punca utama kepada masalah disiplin yang berlaku di dalam bilik darjah. Bagi mengenalpasti masalah murid, pengetahuan tentang model-model pengurusan disiplin dan cara-cara

pelaksanaannya amat penting. Pengetahuan ini boleh dijadikan sebagai panduan dalam pengurusan bilik darjah.

2.0Latar belakang kes
Grandma’s Boy bermula dengan Cikgu Helen yang menceritakan kisah seorang murid iaitu Justin yang telah baru pindah ke sekolahnya dan dimasukkan dalam kelasnya Second Grade. Sebelum kedatangan Justin, Cikgu Helen telah menggunakan teknik pengurusan tingkah laku (behaviour management technique)
YOGANANTHINI RAMACHANDRAN

Pn. Justin juga didapati suka menyendirikan dirinya dan selalu sahaja termenung dalam kelas. Langkah seterusnya. konsisten.Judy bagi mendapatkan maklumat tentang pelajarnya.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY bagi menguruskan kelasnya dan turut menamai kelasnya Home of The Spartan. guru tersebut memanggil bapa Justin dan menceritakan tentang sikap Justin semasa di kelasnya. dan Ann Richardson memainkan peranan yang penting dalam kisah Granma’s Boy. Selain itu. Akan tetapi. Cikgu Helen merupakan guru kelas “Home of The Spartan” yang selalunya mengambil berat tentang anak muridnya. Di sekolah tersebut Justin telah mempamerkan sikap negatif seperti mana yang telah ditunjukkan di sekolah barunya. Selain daripada itu. Sebagai langkah mengatasi masalah muridnya Justin. kemasukkan Justin telah menimbulkan masalah dimana dia suka memencilkan dirinya dan tidak bercampur dengan rakan sekelasnya. Dia mendapat tahu bahawa ibu bapa Justin telah bercerai dan kini dia tinggal bersama ayahnya En. Ann Richardson. Richardson dan Cikgu Judy memainkan peranan sebagai watak sampingan dalam kisah ini. Maka. demokrasi. Tetapi bapanya tidak mahu bekerjasama dengan cikgu Helen kerana ikut cakap nenek Justin. Justin akan berpura-pura belajar apabila rakan-rakannya cuba mendekatinya dan sikap pasif-agresif serta dia juga tidak mempedulikan teguran gurunya. 3. Cikgu Helen juga ingin mendapatkan persetujuan bapa Justin untuk melibatkan anaknya dalam program “home-school behavior management program”. Cikgu Helen telah menghubungi guru lama Justin dan mengumpul maklumat peribadinya.Richardson. mudah didampingi dan berlaku adil terhadap setiap pelajarnya. sebagai langkah mengatasi masalah Justin. Cikgu Helen juga menunjukkan ciri-ciri guru yang asertif seperti yakin diri. Justin.0Analisis watak Cikgu Helen. Cikgu Helen telah menghubungi cikgu lama Justin. Pencapaiannya dalam ujian bertulis dan lisan juga kurang memuaskan. YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . En.Richardson dan neneknya Ann Richardson.

Justin merupakan seorang murid yang pasif dan tidak mahu bekerjasama dengan guru mahupun rakan sekelasnya. beliau juga tidak mengambil berat terhadap masalah yang dihadapi oleh anaknya.Richardson yang merupakan bapa Justin yang tidak memahami perasaan anaknya. Guru kelasnya iaitu Cikgu Helen cuba berbincang dengan bapa Justin untuk YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Seterusnya adalah Justin. Watak sampingan pula dimainkan oleh ibu Justin iaitu Pn. Selain itu. Beliau juga seorang yang tidak suka bekerjasama. Judy selaku cikgu daripada sekolah lama dan Cindy sebagai rakan yang mendengar akan keluhan cikgu Helen. beliau juga suka menghasut anaknya En. Beliau selalu menyakitkan hati anaknya melalui bercakap buruk tentang ibunya setiap kali Justin bertanya mengenai ibunya. walaupun beliau sudah mengetahui masalah anaknya melalui cikgu Helen.0Konflik yang timbul Konflik mula timbul apabila Justin berpindah dari satu sekolah ke sekolah ini dan memasuki kelas Helen iaitu Home of The Spartan. Selain daripada itu. Hal ini memberikan impak yang teruk terhadap diri Justin dimana dia mula mengharapkan kasih sayang ibunya. Justin mula bersikap muram dan suka berkhayal di kelas memikirkan ibunya. Ann Richardson merupakan nenek Justin yang merupakan seorang penyibuk. Semasa melakukan kerja kumpulan Justin tidak memberi kerjasama malah dia bersikap pasif dan dia juga mula menjadi seorang pelajar yang agresif dalam kelasnya.Richardson supaya tidak bekerjasama dengan pihak sekolah dan selalu menyakiti perasaan cucunya melalui bercakap buruk tentang ibu Justin setiap kali Justin bertanya akan ibunya.Richardson. Perwatakan seterusnya ialah En. Justin juga didapati mengendahkan kata-kata cikgunya. anak murid Cikgu Helen yang mengalami masalah keluarga iaitu penceraian antara ibu dan bapanya. 4. Hal ini dapat dilihat melalui cara beliau respon terhadap program yang dicadangkan oleh cikgu Helen untuk mengetasi masalah yang dihadapi oleh Justin. Beliau suka bercampur tangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pihak sekolah dan cucunya.

iaitu punca dalaman dan punca luaran. Perkara ini turut mengundang kepada kelakuannya bertukar. kita akan mendapati bahawa terdapat dua punca mengapa Justin berkelakuan sedemikian. Justin juga enggan bekerjasama dengan cikgu Helen apabila beliau cuba berbincang dengannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak muridnya. Justin yang menerima maklumat sebegini daripada ayah dan neneknya menjadi kelam-kabut dan tak tentu arah yang menyebabkan dirinya diselubungi konfik ataupun masalah dalaman. Ini adalah kerana nenek dan ayah Justin sering memberi tanggapan dan maklumat negatif tentang Pn. Ini mengakibatkan Justin mula menunjukkan tingkahlaku yang tidak diingini di dalam bilik darjah seperti asyik termenung dan tidak mengendahkan teguran gurunya. Richardson iaitu ibu Justin kepada Justin.Richardson. penceraian ibubapa Justin menyebabkan dia menghadapi masalah keluarga yang menyebabkan dia tidak tahu tempat untuk meluahkan perasaan dan masalahnya. Apabila Justin mendapat tahu bahawa ayahnya enggan bersatu dengan ibunya. Keadaan sedemikian menjadikan Justin seorang murid yang pasif dan sekali-sekala menjadi agresif terhadap rakan sekelasnya yang cuba mendekatinya. Ini menyebabkan Justin menghadapi kesukaran dan masalah untuk mengikuti sesuatu pelajaran seperti rakan sekelasnya yang lain. Punca luaran berlakunya masalah ini adalah Justin mempunyai tahap kemahiran yang berbeza berbanding dengan rakan sekelasnya yang lain. Perasaan yang didendam oleh Justin menjadi punca dalaman dalam diri Justin.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY melibatkan Justin dalam program Home-School Behavior Management. tidak membuat sebarang kerja atau tugasan yang diberikan dan tidak bermotivasi. Tetapi ayah Justin dan neneknya enggan bekerjasama dengan Cikgu Justin apabila beliau mencadangkan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah Justin. Justin menginginkan kasih sayang daripada ibunya iaitu Pn. Mengikut jalan kisah ini. Selain daripada itu. dia mula berasa rendah diri. Justin juga mahu ibubapanya bersatu semula dan memberi Justin kasih sayang yang sepenuhnya sepertimana rakan sekelasnya yang lain. YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . Justin juga tidak menerima asuhan yang betul daripada keluarganya. tidak mahu berinteraksi dengan rakan walaupun rakannya menjemput. seperti mula berkhayal.

Keadaan ini menyebabkan dia tidak dapat tumpukan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku tetapi asyik buat tingkah laku bermasalah seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. ibubapa Justin telah bercerai dan ibunya telah menghilangkan diri tanpa sebarang berita malah dirinya bersama ayah dan neneknya telah berpindah rumah. Disamping itu. dia akan mula melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan yang dijalankan oleh gurunya. Ini adalah kerana dia masih mengharapkan kasih sayang dari ibunya walaupun dia tahu ibubapanya telah bercerai dan ayahnya benci akan ibunya. melalui model ini Justin juga akan menjadi seorang pelajar yang boleh berfikiran secara rasional dimana dia dapat memahami keadaan dirinya yang sebenar. Maka. Apabila Justin mempunyai keyakinan diri. 5. Justin juga tidak sedar akan realiti. Seterusnya adalah Justin akan menjadi seorang pelajar yang peramah dimana daripada seorang pelajar yang pendiam kepada peramah. supaya dia mempunyai keyakinan diri. Objektif seterusnya adalah Justin perlu menjadi seorang pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi atau serata dengan rakan sekelasnya. Akan tetapi realitinya ialah.0 Objektif Objektif yang ingin saya capai selepas menggunakan model Teori Psikologi Individu (Alderian) terhadap Justin ialah menukarkan sifatnya yang selalu bersendirian kepada seorang pelajar yang mudah didampingi oleh semua orang termasuk guru dan rakan sekelasnya. Akhirnya Justin akan cuba menyesuaikan YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Selain daripada itu. Hal ini akan menyedarkan dia tentang apa yang sedang berlaku disekelilingnya. dengan ini Justin yang pendiam akan mula melibatkan diri dalam setiap aktiviti kumpulan yang dijalankan oleh gurunya bergaul dengan semua orang tanpa sebarang masalah. Dia juga boleh menerima kenyataan bahawa ibu dan bapanya sudah berpisah dan ibunya tidak akan kembali lagi. Justin yang tidak sedar akan apa yang sedang berlaku disekelilingnya dan beranggapan bahawa jika dia berbuat demikian ibubapanya akan bersatu semula supaya keluarganya sempurna.

Apabila dia bertindak untuk mencari kasih sayang ibunya. setiap manusia mempunyai tugasan hidup. Ini mengakibatkan Justin mempunyai tingkah laku bermasalah seperti mendiamkan diri dalam bilik darjah.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY diri dengan keadaan sebenar dan akan meneruskan hidupnya mengikut matlamat sendiri yang ditetapkan di akhir pelaksanaan model ini. Diantaranya adalah kerjaya. Mengikut teori yang dikemukakan oleh Alder. Selain itu. YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . persahabatan dan kasih sayang. menjadi pasif-agresif dan tidak mahu bekerjasama. teori ini juga membantu kita menyelesaikan masalah Justin tanpa melibatkan ayah dan neneknya kerana merekalah yang menjadi penghalang untuk Cikgu Helen mengambil sebarang langkah bagi menyelesaikan masalah Justin. Kompleks inferioriti ini merupakan sekumpulan idea dan perasaan yang timbul sebagai respons individu berdasarkan kekurangan yang dihadapinya. Mengikut kisah ini. Apabila seorang manusia mengalami kekurangan salah satu tugasan hidup ini. 6. Mengikut Alder. maka dia akan mengalami kompleks inferioriti. kita dapat mengenalpasti punca Justin berkelakuan sedemikian dimana model yang lain tidak dapat kesan punca kelakuan Justin. melalui penggunaan teori ini. Hal ini demikian kerana. individu berkenaan akan mengalami kompleks inferioriti. watak utama kes ini iaitu Justin sedang mengalami kompleks inferioriti akibat kekurangan kasih sayang ibunya. Individu yang mengalami kekurangan ini juga akan berusaha memotivasikan dirinya untuk mendapat penghargaan kendiri. individu ini akan mengurung dan mengasingkan dirinya daripada orang lain.0 Justifikasi model Saya bersama ahli kumpulan saya rasa bahawa Teori Psikologi Individu (Alderian) adalah lebih sesuai digunakan bagi mengatasi dan menangani masalah Justin berbanding dengan teori-teori lain yang sedia dikemukakan. dia akan dihukum teruk oleh ayah dan neneknya. Jika usaha ini gagal.

YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . Cikgu Helen telah menggunakan teori Modifikasi Tingkah Laku Skinner sebelum kedatangan Justin ke kelasnya dan dia mendapati ianya amat berkesan. Teori Psikologi Individu Alder lebih sesuai digunakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh Justin kerana ia dapat membawa Justin ke dunia nyata dan dia akan sedar akan kebenarannya. Hal ini demikian kerana teori ini tidak akan kekal lama berbanding dengan teori yang dikemukakan oleh Alder. Cikgu Helen tidak dapat menggunakkan teori ini untuk mengatasi masalah Justin kerana dia tidak respon kepada sebarang tindakan yang diambil oleh Cikgu Helen. Cikgu Helen perlu menunjukkan kefahaman. Pendekatan teori ini iaitu pengukuhan lebih kepada elemen-elemen luaran untuk mempengaruhi tingkah laku murid pada masa itu sahaja. Mengikut peringkat ini. masalah yang dihadapi oleh Justin akan kekal buat selamalamanya sekiranya ia tidak diberi ubat dalaman dimana dia harus sedar akan realiti dan kembali ke dunia realiti. Cikgu Helen akan mula membina hubungan dengan Justin dengan menggunakan kemahiran empati. Apabila pelajar tersebut tidak dapat sebarang rangsangan dari luaran iaitu pengukuhan.0 Stategi Teori Terapi Alder Mengikut teori Psikologi Individu yang dikemukakan oleh Alder. Teori Psikologi Alder lebih sesuai berbanding dengan teori Modifikasi Tingkah Laku Skinner. 7. masalah ini hanya dapat diselesaikan buat sementara waktu sahaja dan akan kembali berulang apabila pengukuhan dihentikan. selepas pemindahan Justin ke kelasnya. Tetap. mesra. dia akan menghentikan tindakan yang ditunjukkan dan mula berkelakuan seperti biasa. Ketika membina hubungan. Model ini tidak mewujudkan sebarang perubahan dari segi cara pemikiran pelajar tersebut tetapi hanya mempengaruhi tingkah lakunya buat seketika sahaja. Maka kesimpulannya. Akan tetapi. terdapat sebanyak 12 langkah yang patut diamalkan bagi mengatasi masalah ini. Peringkat yang pertamanya ialah hubungan-empati. Melalui teori Modifikasi Tingkah Laku Skinner. Disamping itu.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Saya bersama ahli kumpulan saya berasa.

Peringkat seterusnya ialah. Hal ini demikian kerana. logic persendirian.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY penerimaan. memori. Cikgu Helen dapat membuat hipotesis mengenai perasaan inferiority. Pada peringkat ini. Cikgu Helen akan menggunakan Soalan Sokratik bagi meneroka idea dan konsep kendiri Justin . Peringkat pemahaman merupakan peringkat seterusnya yang akan diamalkan oleh Cikgu Helen dimana Justin akan memainkan peranan untuk menginterpretasi gaya hidup dan maklumatnya. gaya hidup. melalui soal selidik Cikgu Helen akan mengumpulkan maklumat tentang latar belakang. dan nyatakan idea yang boleh membantu Justin mengatasi konfliknya. dan membincang apa yang telah mengenal pasti dengan Cikgu Helen. mimpi. peringkat penjelasan dimana Cikgu Helen akan menggantikan logic persendirian yang bukan rasional dengan konsep atau idea yang rasional dan logic yang boleh diteri umum. dan prestasi ketiga-tiga tugasan hidup Justin disamping pengaruh budaya dan agamanya. dan matlamat Justin berkelakuan sedemikian. dengan ini matlamatnya yang kurang realistik akan dicabar dan demi memotivasikan Justin untuk merancang tindakan yang sesuai pada masa akan datang. peringkat interpretasi dan penerimaan dimana Cikgu Helen akan membantu Justin memahami bahawa adalah salah mengkritik orang lain yang menyebabkan tingkah laku agresif atau depresifnya. Mengikut teori terapi Alder. Seterusnya. Langkah demi langkah galakan akan diberikan untuk membina perasaan keberanian Justin dan seterusnya memperolehi keyakinan untuk mengatasi masalahnya. Galakan akan diberikan apabila Justin memahami kebimbangannya dapat Berjaya diatasi jika sesuatu tindakan yang diambil adalah sesuai. Pada akhir sesi ini. Justin akan dibantu untuk untuk menukarkan desakan oran lain kepada desakan dir dan bersedia untuk menghadapi situasi social yang baru. Cikgu Helen akan YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . Cikgu Helen akan cuba untuk menangani pengalaman negatif yang diwarisi daripada keluarganya dan memupuk pengalaman yang positif. perasaan empati. Seterusnya. peringkat pengalaman kompensatori merupakan peringkat yang seterusnya yang sepatutnya diamalkan oleh Cikgu Helen.

persahabatan. Peringkat yang terakhirnya ialah. Cikgu Helen akan menggalakkan Justin mengikut jadual langkah tindakan untuk mengubah pendekatan kepada ketiga-tiga tugasan hidupnya iaitu kerjaya. Kesedaran ini akan meningkatkan penghargaan kendirinya yang akan mendorongnya untuk bekerjasama dengan ahli kumpulannya.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY menggunakan latihan imageri berpandu. peringkat dimana Cikgu Helen akan menggalakkan Justin untuk memilih sesuatu cabaran baru untuk dilaksanakan diri sendiri berdasarkan kebolehannya demi meningkatkan kualiti tugasan hidup yang lebih bermakna. Seterusnya. Justin mungkin aka nada keraguan terhadap langkah yang diambil dalam tuju arah barunya. Peringkat ini dikenali sebagai peringkat tindakan bermasalah. dan imageri eidetic dalam peringkat ini untuk menangani konflik Justin. Peringkat yang ke-11 ialah peringkat penentuan matlamat semula. peringkat peneguhan dimana Cikgu Helen akan membantu Justin untuk membuang tindakan egosentrik dan akan menggalakkannya untuk menangani rintangan yang dielakkan dahulu. main peranan. Pada masa ini. dan kasih sayang. Peringkat seterusnya ialah peringkat perasaan komuniti dimana Justin akan menerima hakikat penerimaan komuniti yang sebenar dimana Justin akan sedar bahawa orang-orang lain benar-benar sedia untuk membantunya. Justin akan menetapkan matlamat ke tahap yang lebih tinggi dimana dia akan berusaha untuk mencapai matlamatnya untuk menjadi seorang manusia yang sempurna. Pada peringkat ini. Peneguhan akan diberikan kepada Justin oleh Cikgu Helen supaya Justin mengalami pengalaman dengan perasaan positif. YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .

YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .0 Penutup Sebagaimana pengajaran dan pembelajaran adalah penting.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY 8. Pengetahuan yang lluas mengenai teori-teori pengurusan masalah disiplin yang sedia ada akan membantu seseorang guru untuk mengatasi masalah yang sedia dihadapi oheh anak muridnya. beliau haruslah bijak menilai dan membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam menangani konflik yang timbul dalam kelasnya. sebagai seorang guru. Jadi. sebegitu juga dengan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku seseorangmurid turut memainkan peranan dalam keberkesannan sesuatu p & p.

saya berpendapat bahawa laporan ini telah berjaya memupuk nilai-nilai positif ke dalam diri saya disamping mengukuhkan pengetahuan saya mengenai teori-teori pengurusan disiplin bilik darjah. saya juga dapat mengetahui tentang peranan guru dalam pengurusan disiplin bilik darjah dimana masalah disiplin akan kerap wujud dalam bilik darjah dan saya selaku seorang guru perlu menanganinya dengan berkesan. majalah dan juga internet. Secara kesimpulanya. Selain itu. Bantuan guru pembimbing Cik.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Refleksi Laporan mengenai analisis kajian kes ini telah memberi banyak pengetahuan manfaat kepada saya. saya telah berjaya menganalisis. Dengan bantuan kawan-kawan. saya berasa bahawa ianya satu bebanan yang memang susah untuk saya membuat dan menyiapkan laporan ini. Semasa saya mula dan menyiapkan kerja kursus ini saya memang sangat gembira kerana maklumat. Pada mulanya. Saya telah mencari maklumat daripada pelbagai punca seperti dari perpustakaan. buku-buku rujukan. merekod. juga amat membantu saya dalam menyiapkan laporan ini. dan mengumpul data yang harus disertakan dalam laporan ini. Tan Sheu Yann. Apabila saya membuat tugasan ini saya mendapati bahawa diri saya dapat menambahkan lagi pengetahuan tentang apa yang dikaitkan dengan teori-teori pengurusan disiplin bilik darjah dan langkah-langkah yang disarankan bagi setiap teori. YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .maklumat yang saya menggunakan untuk menyiapkan laporan ini memanglah memberi manfaat kepada diri dan ilmu pengetahuan saya.

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Lampiran YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Borang kolaborasi Bil. Tarikh Perkara Catatan Tandatangan YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .

TUGASAN PROJEK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN IPGM PISMP PT SEMESTER 3 JAN 2010 (AMBILAN JAN ‘09) Nama : YOGANANTHINI RAMACHANDRAN (890619-10-5330) PENSYARAH TARIKH SERAHAN : Cik. PAHANG. 27200 KUALA LIPIS.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN.TAN SHEU YANN : 19 APRIL 2010 YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .

.......” Tandatangan :............... Nama Penulis : YOGANANTHINI RAMACHANDRAN Tarikh : 19 APRIL 2010 Penghargaan YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .....PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY HALAMAN PENGAKUAN “ Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap – tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.......................

Tan Sheu Yann kerana beliau telah memberikan nasihat dan tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Pertama sekali saya ingin berucapkan ribuan terima kasih kepada tuhan kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik dan sempurna tanpa sebarang masalah. Saya mendapat banyak faedah dan iktibar semasa membuat tugasan ini kerana saya mendapat pelbagai maklumat baru tentang pengurusan disiplin bilik darjah. HALAMAN JUDUL YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . Saya juga tidak lupa merakamkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang banyak menolong saya dalam menyiapakan tugasan ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada pensyarah saya Cik. Diharap segala usaha yang telah diberikan akan menjadi pembelajaran semakin berkesan dan membina bagi mencapai kejayaan pada masa yang akan datang.

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY TAJUK TUGASAN ANALISIS KAJIAN KES NAMA JABATAN JABATAN ILMU PENDIDIKAN NAMA INSTITUSI IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS. PAHANG DARUL MAKMUR YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY ISI KANDUNGAN HALAMAN BERJUDUL HALAMAN PENGAKUAN PENGENALAN PENGHARGAAN ANALISIS KAJIAN KES (GRANMA’S BOY-LAMPIRAN 6) REFLEKSI BIBLIOGRAFI BORANG KOLABARASI LAMPIRAN YOGANANTHINI RAMACHANDRAN .

(2003).S. A. Elementry Classroom Management: Lessons from Research and practice (4th ed).J. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. (2008). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Boston: McGraw Hill. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Siri Pendidikan Perguruan Panduan Ulangkaji Psikologi Pendidikan untuk Prasarjana Muda dan KPLI.Bhd.searchyahoo. & Mignano.com /socratic questions YOGANANTHINI RAMACHANDRAN . Ramlan hamzah & lily mastura harun PhD. Jr. Halizah Hamzah. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan budiman Sdn bhd www. Asas Pendidikan 2: Psikologi Dalam Bilik Darjah. C. Bhd. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU 3104) GRANDMA’S BOY Bibliografi Choong Lean Keow. Weinstein. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Lee Shok Mee (1994). Shok Mee Lee (1995). (2007). (2009).com / alferd alder www. PhD.searchyahoo. Murid dan Proses Pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful