Ddrre Endre es Weichinger

Karoly I. dijat nyert terve: Az uj gyori vasarcsarnok

es komyeke

GYOBVAB08BENDEZE8E
Y6r heiyzete, beepitesenek m6dja, talaj-, vizrajzi es. vonatkozlekedesi viszonyai meglehetosen bonyohiltak ; az adottsagok olyanok, hogy a mai helyzet mellett ennek a nag'Y fej16des e16tt allo varosnak legertekesebb teruletei esnek el a celszeru beepites lehetosegetol. Nemcsak a rendkivul szeszelyes vonalu es nagyszarmi foly6- es az ezekkel kapcsolatos artertiletek okozzak a bajt, hanem elsosorban as f6keppen a vasutvonal vagja kettea varos teriiletet, szakitja el a centrumtol az ertekes Nadorvarost as szab gatat a deli iranyba kivanatos terjeszkedesnek, Ilyenforman az egyebkent szerencses fekvesu varos a mai helyzetben nem fejlodhet akadalytalanul as ez volt talan a varas sz~balyozasara k'ifrt tervpaly~zat leglenyegesebh kerdese, Ezzel kapcsolatban megoldand6 volt az uj onnan beeptilo reszek titvonalvezetsse, ahol termeszetesen mar feltetlenul gondoskodni 'kellett ke1l6 ssamu atmeno nagy :Mutr61, olyanrol, amely.nek hianya a regi es teliesen beepitett varosreszen fajdalmasan erezheto. Gondoskodni kellett tovabba nehany fontos .kozeptiletelhelyezeser61, igy els6sorb an a palyaudvarok kerdese volt megoldando, tovabba a strandfurdo, vasarcsarnok, kiallitasi

G

tertilet, sainhaz. Fontos kerdes volt vegul az uj varosreszek parkjainak, a becsi orszagutnak eJhelyszese, illetve legj obb vezetese is. Meg mieldtt a kozolt tervek reszletes ismertetesere es bkalatara ternenk at, ismerkedjunk meg magaval a varossal mostani allapotaban, A varos teruletet negy folyo osztja reszekre es pedig a mosoni Dunaag, a Raba, a Rabca es a holt Marcal, A Bslvaros a vasut es a mosoni Duna, valarrrint a Raba koz ti reszen fekszik, a Nadorvaros a vasuttol delre, a Sziget, a Raba es Rabca kozott, ennek delnyugati f'olytatasaban fekszik ujvaros, Revfalu a Duna-hnrokban fekszik, Szabadhegy a Nadorvarostol delkeletre tertii el. Az emlitett varosreszek kozul a Belvaros es a Sziget teljesen be vannak epitve, itt a varosrendezes csak korrektiirara szoritkozhat. A fejlodes legalkalmasabb teriilete a Nadorvaros, ahol mar most iselenk epitdtevekenyseg folyik, ami alighanem megsokszorozodik majd, ha a Belvarossal va16 kapcsolata kozvetlenebbe valik, Gyor egyebkent barokk es rokoko miiemlel{el{ben .rendkivul gazdag, nehany egeszen elsdrendii epulete van a Belvarosban, Erdekes templomainak tornyai tobbnyire az utvonalak tengelyeiben helyezkednek el, a Puspokvar a regenyes, festci

479

,~,,,,i

_.,r"

\

,

~ .....
I'

•r'
t
?'

\

:.., '.

Done Endre es Weichinger Karoly I. dijas terve

folyopart folott, az intim €is bizonyos coleur 10callal hi'ro terek, ezek mind olyan adottsagok, amelyekkel elsosorban kell szamotvetni annale, aki a YarOS rsndezesehez nyul, A tervpalyazat ceija az volt, hogy a jov,o fejlodes iranvat megszabja es gondolatokat produkaljon ar ra vonatkozolag, hogy a mar megepitett varosresz koruli bajokat mikeppen lehet orvosolni. A Dorre=-Weichiauter-iete elscdijas terv '.)lYI:lI: m6don oIdj a meg a Iegsulyosabb kerdest, a vasutvonal kerdeset, hogy az egesz varoson belul eso reszt felemeli es a felemelt palyatest alatt aluljarokkal koti ossae a ket egymastol

varosreszt, A szernelypalyaudvar helyen marad, a teherpalyaudvart ellenben kihelyeztek es pedig olyan medon, hogy mind a keleti, mind a nyugabi varosresz kapjon egy-egy teherpalyaudvart. Ez a megoldas eldnyos a varoe nagy kiterjedcse miatt, azonban termeszetesen a vasuti uzernkoltseget noveli. A varos feilodese szempontjabol rendkivul eelszerii j avitas a veszpremi es szombathelyi vonai N adorvaros es Szabadhegy kozti szakaszanak megszuntetese es helyette a sopron-c-ebenfurti vonalnak meghosszabbitasa a veszpremi vonalig. Ezzel a varos fejlodeset gatl6 acelabroncs lehull

j elenleg elszakitott

480

,~--------.----~-.--._ ..

_-_._

- ------------.

--,------------------

-

Dorre Endre es Weicl\inge~ ~iiroly: Az uj gy6ri khillitii.si teriilet

es delkelet fele megnyilik a terj sszkedes Iehetosege, A vasaecsarnok a Duna partj ara kerulne, ez

egeszsegugyi es forgalmi szempontbol egyarant helves. A kiallitasi tertilet nagYSza'hasl\ modern epulettomege a Nadorvaros szfveben epulne, Szukseges es eelszeru rendezesen megy keresztul a Puspokvar alattri setany, a Hosszuhid es Munkacsy ucca talalkozasa is. Tulsagosan messzire vezetne a terv minden reszletenek ismertetese es igy inkabb azokat az elveket kell vizsgalat targy.a.va. tennunk, arnelyek szerint a rendezest a tervez6k elgondoltak, Mint az uthalozatbol latjuk, a Iehetosegig nagy, ivelt korutak epitesere torekedtek, mely korutakba azutan centralia iranyban futnak a meroleges utvonalak. Ezek az utvonalak a szelA Puspokvar alatti setany rendezese

beli forgalmat a korutakra iranyitjak. Egyetlen lenyegesebb kifogasunk a terv ellen, hogy a fokorut a dunahldon keresztiil kivezet a most teljesen lakatlan revfalusi szantofcldekre es lasnal nagyon is messzire neztek a tervezok, mert j6 ido fog meg- elmulni, mire ezekbOl a szantofoldekbol varos lesz. Egyebkent az utvonalak vezetese mindenutt olyan, hogy a letesitett terekkel igen j6 alkalom nyilik a sziikseges kozepiiletek, terek, parkok, stb. elhelvezesere. Gondosan iigyeltek tovabba, hogy a varos tradicioit, patinas szepseget megovjak es llj utvonalaikkal, eptileteikkel azt az eddigi szellemben tokeletemessze elkeriih a Belvarost. Ennel az elgondo-

teben nyulo diagonalis

elagasasaala

varos

j ovo-

Hesssuhid es Munkiicsy ucca talalkozasanak

rendesese

sitsek, . Deaky Zsigmond e.s Frisch Vilmos itt bemutatott II. dijas tervukon kiviil meg egy a pro-

481

GYrk. Jl.KIR. V.4ROJ
flN'UUT P~UOJlriJA

-,

ttevutn "ilJlvOItAl,,~ioi)f~' ,
I or--.a _...~F.lJV't'~*"l ld i.tl'~bN~~ lIiJ"'"flDlj,;'.·~Jl

GyriR Jl. KIll, VillOJ

~

~ E::I
J -

!

Q

vsr nuu
Uit.D
n,JCRtUUN
It'~'i~jjJt

ir
,t

,"UJUf

I
Ij

r~

__

"_

fr~::,.

,I I

j.

Ddrre Endre es Weicbinger Raroly:

Parkositasi

es foutvonaltervek

diagonalis uton keresztiil a Nadorvaros lakessaga is eljuthat. Ezaltal egy belso korut kelet'kezik a Szentharomsag es Korkemence uccak iranyaben. Ez a bel so .korut, az egvebkent elavult varosrendezesi elvek alapjan epult Gyorben,

Gyor varos jeienlegi beepitese

gram altal megkivant alternativat is keszitettek, amely szerint valamennyi vasuti vonalat, arnely a varos teruletet kercsetulszeli, athelyeztek olyan modon, hogy a varos legnagyobb resze osszef'(}ggo egeszet alkosson, hogy az osszes vonalak joi felhasznalhatok legyenek es a sopron-ebenfurti vasut irs j6 csatlakozast nyerjen. Az itt bemutatott terv valtozatlanul hagyja a vasutvonalat, a rendezd- es teherpalyaudvart kihelyezi es a vasutvonal f6lOtt harem feliiljarot alkalmaz az elszakitott varosreszek osszekotesere. A budapest-i-becsi orszagtlt forgalmat egy nagy tel' kozbeiktatasaval athelyezi a tagas Valmos csaszar utra es egy tij hidat tervez a Raban. De ehhez az uj .hidhoz egy ugyancsak uj

pon tbol is kellemes helyzetti, Mint a perspektivakon latjuk, a varoskep SW~ pen alakul es a szep barokk frigyladaszobor JTlOgott kinyitott ter szabadda teszi a kilatast a templomra. Igaz, hogy ezzel meglevd ·es igen kedves regi epuletek tunnenek el a fold szinerel. A terv Iegnagyobb ierossegct abban latjuk, hogy egeszseges utvonalvezetest es ezzel kapcsolatban egeszseges telekviszonyokat, valamint kczlekedesi helyzetet teremt. Meg a sokkal nagyobb koltseggel j aro II. szamu terv is megvalosibhato lerme a tervezett alternativ vasutvonalvezetessel. Lehetseges, hogy a tervbevett uj vasuti foliiljarokon valo kozlekedes talan nem nagyon kellemes, ez azonban ketsegteleniil olcso es konnyen megvalosibhato megoldas. Az egesz tervet az jeIlemzi, hogy a meglev6 es kikely kdltseggel igyekszik a feltetlenul sziikseges varosrendezesi ki vanalmaka t kielegitend. Deli ee Fcwag-6 dicseretet nyert terve valamennyi pa..lyaudvart kihelyezi a jeienlegit61 koriilbeliil harom as fel 'kilom-eternyire, az uj koztemet6 mage. A szemelypalyaudvar eldtt tagas teret letesit, ahonnan nyilegyenes utvonal vezet a Yaros belseiebe. A biralati jegyzdkonyv hibaztatja a messzire kihelyezett palyaudvart, Holott
melendo epuletek respektalasaval, lehetoleg cse-

rendkivtil egeszseges. A kozepuletak elhelyezese es megkozelitese igen j-6, az Erzsebethgetbe helyezett Stadion, a Vilmos csaszar t'lt tengelyehe helyezett szinhaz, valarnennyi j61 megkozelibheto es rnfiveszi szem-

482

Deaky Zsigmond es Frisch Vilmos II. dijat nyert terve

tudjuk, hogy a modern varosepites mindig leihelyez.i a paJ:yaudvarokat, mert nem kivanja a lakossag idegeit es tudejet a fiisttel es a zajjal feleslegesen rombolni. Ez a kihelyezes nagy koltse.ggel jar, azonban ennek nagy resze meg'teriil a jelenlegi palyaudvar es palyatest helyen nyert ertekes telkek raven. Ez a terv itten uzlebhaaakat kontemnlal €is a teherpalyaudvar teruletet parkositja, Ennel a tervnel ervenyesiil a Hermann Jansen altal megfogalmazott es azota altalanosan helyesnek elisrnert szempont, hogy el kell kuloniteni a f'orgalrnat a lakastol, a forgalmi utvonalakat iehet6leg keyes mellekuccavalkell megszakitani, mert csak igy kepzelheto el a rna mar

f'oltetlenul elengedhetetlen higienikus varosepites. Deli as Faragoek terve e,gesz sorat mutatj a az ilyen egeszseg'es alapelveken epult knslakastelepeknek, ezekb61 bemutatunk nehanyat nagyobb leptekben is. Ezek a lakotelepek zavartaIan es egeszsegeeen elkulonitett reszeken epulnekes elkepzelhetetlen a biralati jegvzokonyv altai kivsnt diagonalis utrendszer, amely derekszogfi teruletek helyett hegyesszogfi telkeket crcdmenyezne. Talan sajtohiba vegul a biralati j egyzokonyv azon passzusa, arnely a terv ellen azt a fribenjaro es siilyos kifo,gast ernliti, hogy a beepitest mod sokhelyutt tulegeszseges. Varna.,y Sternberg Marianne megvasarolt ter-

483

Dea.ky Zslgmond es Frisch Vilmos II. dijas terve

ve szerint teherpalyaudvar a rendezo eszaki reszerol a delire kertilne, a szemelypalyaudvart pedig kisebb mertekben iestilIyeszti. A legnagyobb sulyt az utJhat6zat kiepitesere helyezi. Nagy gondot fordit a hidfck es terek architektonikus kikepzesere, valamint az egyenes utvonalak befe-

jez6 motivumaira is. A terv Ienyege az a 30 m szeles hid, amely a vasutvonalon atvezet es felkoralaku terbe torkollik, amely terbcl at foutvonal indul otfele iranyba, Az (it favonal kozul a kozepso park os setautta alakul es az Erzsebetligetig halad. Az uj varosresz valamennyi utvo-

484

Deaky

Zsi~mond

es Frisch

Vilmos

I [, di] at nyejt

terve : A h(istya

megeldaaa

az Er7.sehettenl'l

nala a tervezett ot foutra mer61eges iranvban halad. Ezzel mintegy osszegyujti a Nadorvaros es a vele osszeftig··go Szabadhegv forgalrnat As lotto Kerdes, nem lesz-e itt a .Hive fejlodes jelent6seg"u, azonban
jelent. A beepitesi egyetlen ponton vezeti azt

at

utrsndseer, az egyrnasra meroleges sugarutak es a varos belsd reszeinek beepitesi rnodjai. Az itt bemutatott nehany terv mindegyike

a vasutvonal

man egeszsegtelen torlodas, N ezetiink szerint a nagy Iendtiletf ives uccavonal is inkabb grafikus mod tombrendszerben,

fclya-

fo-

keyes gyakorlati

ertel,et

lyenkent az uccak fele nvutottan van elkepzelve. A deli es keleti reszek iell<ol'alaku. beepitese nem nagyon indokolt, azonban hatarozottan j6 a kor-

he-

goruan es komolyan tanulmanyozzak a rendezenda varos forgalmi, muveszi, ipari eletviszonyait, Latjuk, hogy a varosrendezes munkaja

zesi gondclatoknak. Latjuk, hogy epiteszein k mennyire elmelyednek temajukba, mennyire szi-

eg esz sorat tartalmazza

az ertekes

varosrende-

milyen sokfele tekinto, milyen szig'cruan ervenyesii16 gondolatkoncentraciot igenyel, mennyire szamot kell vetni azzal a sok szemponttal, amely

Deli Lajos

es Farap:o

Ferenc:

Beepitesi

terv

48f)

II
__ lil

-,. -"
___ Iii

--"j

i

T

T

j

Deli Lajos es Farago Ferenc dicseretet nyert terve

486

Deli Lajos es Fara~o Ferenc:

Kislakdsos

lak6telep

reszletterve ~;;;;::;~;;;;::;;-;;;::~

__j

,. I ,.

1 ~~
!
(

j

"
e,

l,{"-!,,.+ ~, I
iF
...
,

I
r:

I

E

,~

~r~
•..

~ .,

'.

.~..

t

~

I I
~

"
487

~

Kielakasos

berhaz

tldrnay llCirranne
_B"a!;>rsl

v al'llay Sternberg Marianne megvasaroIt

terve

egy-egy VarOS eletenek megjavitasara iranyul. De mindenekfelett azt latjuk, hogy mennyire karoltve jar a varosrendezesnel a rruiveszi es a gyakorlati szempont. Azt Iatjuk, hogy ugy, mint az epuleteknel, a varosrendezesnel is az a terv legmuveszibb, amelyik lsgjobban megfeleI a ko-

vetelmenysknek. orommel Iatjuk a gyakran megismetlcdo vidski varosrendezesi tervpalyazatokat es orommel latjuk azokon epfteszeink kornoly munkassagat, gondolataiknak komoly ervenyes uleset, Komar Janos

488