KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

masyarakat dan negara." DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    2 . berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. rohani. emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia.

emosi. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. intelek dan sosial. rohani. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    3 . Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

o o o o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. demonstrasi. foto. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. Evidens : Murid Instrumen Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor.TAFSIRAN o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). grafik. dan lain-lain. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    4 . Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. laporan. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. ujian secara lisan. ujian amali dan lain-lain. artifak.

KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    5 . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu.

dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    .TAFSIRAN BAND BAND 1 PERNYATAAN BAND TAHU TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 4 5 6 TAHU. serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. 6 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

murid dapat: 1. daya tahan otot. pergerakan kreatif. 6. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    7 . 3. kuasa. 4. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. olahraga. 5. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan 2. kelenturan. dan kelajuan Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. gimnastik pendidikan. kekuatan.

Memahami kesan malnutrisi Memahami institusi kekeluargaan dan isu berkaitan Memahami peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga Memahami masalah remaja dan cara menghadapinya Memahami keperluan makanan berdasarkan piramid makanan Mengklasifikasikan ubat dan dadah Mengaplikasi prinsip dan prosedur Danger. 5. Breathing.R. Circulation ( D.B. dan mengamalkan gaya hidup sihat. murid dapat: 1.A. Airways. 2.MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. 4. 7. 3. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan I.C. 6.) DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    8 . Response.

Tahu. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta boleh mengurus kesihatan diri dan keluarga. gaya hidup sihat. kebersihan dan keselamatan persekitaran. 2 3 4 5 6 DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    9 . kemahiran sukan dan rekreasi. Tahu dan faham tentang komponen kecergasan fizikal. Tahu. Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan dan menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat serta sejahtera serta berkeupayaan meningkatkan kualiti kehidupan secara keseluruhan bagi membentuk gaya hidup sihat. kebersihan dan keselamatan persekitaran.BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Tahu tentang komponen kecergasan fizikal. gaya hidup sihat. kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman. sihat dan selamat. faham dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal. kemahiran sukan dan rekreasi. kemahiran sukan dan rekreasi. Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan semasa beraktiviti dalam gaya hidup sihat. gaya hidup sihat. berkemahiran merancang. pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga. berkomunikasi dan empati dengan orang lain serta berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif. faham dan boleh melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal. kebersihan dan keselamatan persekitaran. kemahiran sukan dan rekreasi. gaya hidup sihat. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga.

B1 DK1 E1 Menyatakan maksud malnutrisi. B1 DK3 Mengetahui hak dan tanggungjawab pengguna. B1 DK3 E1 Menyenaraikan hak dan tanggungjawab pengguna. B1 DJ2 E1 Menyatakan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. B1 DK2 Mengetahui maksud konflik. gaya hidup sihat. B1 DJ2 E2 Menyatakan fasa-fasa lakuan dalam larian pecut dan lontar peluru.BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 DESKRIPTOR B1 DJ1 Mengetahui komponen kecergasan fizikal. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    10 . kebersihan dan keselamatan persekitaran. Tahu tentang komponen kecergasan fizikal. stres dan penyalahgunaan bahan. kemahiran sukan dan rekreasi. B1 DJ2 Mengetahui kemahiran asas permainan dan olahraga. bola jaring dan pingpong. B1 DK1 E2 Menyatakan makna perkahwinan dan kerukunan rumah tangga. EVIDENS B1 DJ1 E1 Menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal. B1 DK2 E2 Menyatakan maksud penyalahgunaan bahan seperti dadah dan ubat. B1 DK1 Mengetahui maksud malnutrisi dan institusi kekeluargaan. B1 DK2 E1 Menyatakan maksud konflik dan stres. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga.

komponen kecergasan fizikal. B2 DJ2 E1 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran permainan bola sepak. B2 DJ4 Mengetahui dan memahami asas perkhemahan. mendiri dan mengemas khemah . B2 DJ3 Menyatakan pergerakan asas gimnastik. kebersihan dan keselamatan persekitaran. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. kekuatan otot.BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 B2 DJ1 DESKRIPTOR EVIDENS B2 DJ1 E1 Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. kelenturan dan kuasa. kemahiran sukan dan rekreasi. B2 DJ2 E2 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran lari pecut dan lontar peluru. 11 . B2 DJ2 E3 Mengenal pasti fasa-fasa lakuan dalam acara lari pecut dan lontar peluru. bola jaring dan pingpong. Menyatakan organ dan otot dalam Tahu dan faham tentang komponen kecergasan fizikal. B2 DJ1 E2 Menyatakan otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    B2 DJ4 E1 Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. B2 DJ2 Menyatakan otot utama dalam kemahiran sukan dan fasa-fasa lakuan dalam olahraga. B2 DJ3 E1 Menyatakan teknik-teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan dan kemahiran statik. gaya hidup sihat.

B2 DK1 Mempunyai kefahaman tentang malnutrisi dan institusi kekeluargaan. B2 DK3 Mempunyai kefahaman tentang Hak Kepenggunaan. bentuk dan berat objek. B2 DK1 E2 Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua. B2 DK3 E1 Menyatakan peranan agensi yang terlibat dalam hal ehwal pengguna DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    12 . simptom dan kesan malnutrisi. B2 DJ5 E1 Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. B2 DK2 E2 Menyatakan sebab-sebab dan kesan berlaku konflik dan stres. B2 DK1 E1 Menjelaskan tanda. ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas. B2 DK2 E1 Menyatakan kumpulan makanan dan fungsinya dalam setiap aras piramid makanan. B2 DJ5 E2 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan.B2 DJ5 Memahami pengurusan sukan dan isu-isu dalam sukan. pengurusan konflik dan stres. B2 DK2 Mempunyai kefahaman tentang kumpulan makanan.

B3 DK1 Menerangkan cara menguruskan konflik dan stres B3 DK1 E1 Menerangkan prosedur menguruskan konflik dan stres. B3 DJ3 Melakukan aktiviti pergerakan asas pendidikan pergerakan. Tahu. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta boleh mengurus kesihatan diri dan keluarga. EVIDENS B3 DJ1 E1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. kuasa dan kelajuan. B3 DJ3 E1 Melakukan aktiviti kemahiran pendaratan dan kemahiran statik. Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 DESKRIPTOR B3 DJ1 Melakukan aktiviti komponen kecergasan fizikal. bola jaring dan pingpong. B3 DJ2 E1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. kekuatan otot. kebersihan dan keselamatan persekitaran. gaya hidup sihat. B3 DJ3 E2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif dan gimnastik pendidikan. kelenturan.BAND 3 Tahu. kemahiran sukan dan rekreasi. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    13 . daya tahan otot. faham dan boleh melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal. B3 DJ2 Melakukan kemahiran asas permainan.

B4 DJ3 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendidikan pergerakan. B4 DJ2 E1 Melakukan kemahiran lari pecut dan lontar peluru dengan betul dan selamat. B4 DJ4 E1 Mengaplikasikan aspek keselamatan sebelum. B4 DK1 E1 Menerangkan cara penjagaan warga tua. faham dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal. ahli keluarga yang sakit dan orang istimewa. B4 DK2 E1 Membanding beza antara dadah dan ubat. B4 DK1 Menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli keluarga. B4 DJ4 Mengaplikasikan aspek keselamatan dalam aktiviti perkhemahan. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 DESKRIPTOR B4 DJ1 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kecergasan fizikal. kuasa dan kelajuan dengan betul dan selamat. kemahiran sukan dan rekreasi. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    14 . semasa dan selepas melakukan aktiviti perkhemahan. gaya hidup sihat. Tahu. B4 DJ2 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran olahraga. B4 DK2 Mengklasifikasikan dadah dan ubat. daya tahan otot. pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga. EVIDENS B4 DJ1 E1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti dalam komponen daya tahan kardiovaskular. B4 DJ3 E1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran gimnastik. kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman.BAND 4 Tahu. gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif. kekuatan otot. kelenturan.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAAN STANDARD B5 DESKRIPTOR B5 DJ1 Menguasai tatacara melaksanakan latihan kecergasan fizikal.R. B5 DK1 Menjalankan tugas dan peranan sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab. undangundang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga. B5 DK1 E1 Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia. berkomunikasi dan empati dengan orang lain serta berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif. B5 DK2 Menilai kesan penyalahgunaan dadah. EVIDENS B5 DJ1 E1 Menjelaskan kaedah dan faedah melakukan latihan kecergasan fizikal. berkemahiran merancang. sihat dan selamat. B5 DK4 E1 Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas D. Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan semasa beraktiviti dalam gaya hidup sihat. B5 DK2 E1 Membincangkan bahaya dadah kepada individu dan negara. B5 DK4 Mengaplikasi pengetahuan keselamatan dan pertolongan cemas DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    15 . B5 DJ2 Menguasai kemahiran. B5 DK3 E1 Membincangkan bagaimana pengguna boleh menggunakan perkhidmatan agensi yang terlibat. undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga. B5 DJ2 E1 Mempamerkan dan mengaplikasi kemahiran.BAND 5 Tahu.A.B.C. B5 DK3 Mengetahui peranan agensi yang berkaitan dengan pengguna.

makan tengahari dan makan malam. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    16 . mengawal dan menilai susun atur peralatan sukan. EVIDENS B6 DJ1 E1 Melibatkan diri secara tekal dalam aktiviti kecergasan fizikal Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan dan menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat serta sejahtera serta berkeupayaan meningkatkan kualiti kehidupan secara keseluruhan bagi membentuk gaya hidup sihat.BAND 6 Tahu. B6 DJ2 E1 Merancang. B6 DJ2 Menguruskan sukan secara efisyen. B6 DK1 Mengamalkan gaya hidup sihat melalui pengambilan makanan seimbang. B6 DK1 E1 Merancang hidangan makanan seimbang untuk sarapan pagi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD B6 DESKRIPTOR B6 DJ1 Menghayati nilai-nilai dan ciri-ciri kecergasan fizikal yang berkualiti. memimpin. mengurus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.