FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

FAIL MEJA
NAMA NO. KAD PENGENALAN JAWATAN GRED
BAHAGIAN/SEKSYEN/JABATAN

SAKRI BIN MAT NOOR 901213-09-2345 GURU AKADEMIK
[ GURU CEMERLANG MATEMATIK SR ]

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TARIKH MEMEGANG JAWATAN BERTUGAS NO. TELEFON EMAIL
FAKS TARIKH PENEMPATAN

DGA 38 KURIKULUM-AKADEMIK SRK STELLA MARIS (M), KANGAR 1/1/2010 1/6/2011 012-4786383 gc007 @gmail.com 604-9772714 1/1/2012 1 10/1/2012

TARIKH DIBUKA NO. SEMAKAN
TARIKH DIKEMASKINI

DISEMAK OLEH

DILULUSKAN OLEH

PN.RUKIAH BT ISMAIL GPK ( Pentadbiran ) SRK Stella Maris (M) Jalan Raja Syed Saffi, 01000 Kangar, Perlis

YM TENGKU ZAKIAH BT TENGKU DIN Guru Besar Cemerlang SRK Stella Maris (M) Jalan Raja Syed Saffi, 01000 Kangar, Perlis

Tarikh :

Tarikh :

*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas.
[ TERHAD – sakrimn@gmail.com] Halaman 1

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

ARAHAN
Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah:

(a) Maklumat Jabatan / organisasi; (b) Struktur Jabatan / organisasi; (c) Maklumat Pusat Tanggungjawab (PTJ); (d) Struktur organisasi PTJ; (e) Senarai tugas, kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai pegawai lain; (f) Proses kerja (untuk setiap senarai tugas); (g) Carta aliran kerja (mengikut senarai tugas); (h) Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan; (i) (j) (l) Senarai semakan (mengikut senarai tugas); Senarai jawatankuasa yang dianggotai; Norma-norma kerja;

(k) Senarai Borang-borang yang digunakan; (m) Senarai tugas harian; (n) Sejarah semakan. 3. Fail Meja (FM) ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) . 4. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini:(a) apabila berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas; dan (b) sekurang-kurangnya setahun sekali.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 2

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

KANDUNGAN
_______________________________________________________________________________

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PERKARA
OBJEKTIF SRK STELLA MARIS (M) , KANGAR OBJEKTIF KURIKULUM-AKADEMIK CARTA ORGANISASI JABATAN CARTA ORGANISASI KURIKULUM-AKADEMIK SENARAI TUGAS PROSES KERJA CARTA ALIRAN SENARAI PERATURAN PENTADBIRAN SENARAI JAWATANKUASA SENARAI SEMAK / CHECKLIST SENARAI UNDANG-UNDANG & PERATURAN SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN

HALAMAN

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 3

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

1.0) OBJEKTIF SRK STELLA MARIS (M) , KANGAR
KENAPA SEKOLAH INI DIWUJUDKAN...?

i) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti menulis, membaca dan
mengira (menguasai 3M) kepada 100%. ii) Meningkatkan peratus kelulusan UPSR dan matapelajaran kepada 100%. iii) Meningkatkan kecemerlangan UPSR kepada melebihi 30%. iv) Mengoptimumkan penggunaan sumber yang dibekalkan ke sekolah. v) Memberi perkhidmatan yang berkualiti serta mesra pelanggan disepanjang tempoh bertugas.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 4

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

2.0) OBJEKTIF UNIT KURIKULUM - AKADEMIK

KENAPA UNIT INI DIWUJUDKAN...?

1. Semua guru tahu mahir menggunakan peralatan ICT bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. 2. Setiap panitia mempunyai perancangan yang mantap bagi meningkatkan prestasi panitia masing-masing. 3. Menggunakan Pusat Sumber sekolah sebagai tempat membuat rujukan dan mendapatkan bahan pengajaran dan pembelajaran. 4. Mempelbagaikan kaedah bagi melaksanakan gerak mantap 3M. 5. Mengikut perubahan semasa dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kehendak sekolah bestari.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 5

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

3.0) CARTA ORGANISASI JABATAN

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 6

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

4.0) CARTA ORGANISASI UNIT KURI KULUM -AKADEMIK

5.0) SENARAI TUGAS , KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

DENGAN PEGAWAI LAIN UNIT KURIKULUM-AKADEMIK
[ TERHAD – sakrimn@gmail.com] Halaman 7

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012 SRK STELLA MARIS (M) , KANGAR JAWATAN: GURU MATAPELAJARAN / GURU AKADEMIK
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Guru Besar – mengeluarkan arahan. 2. Penolong Kanan I – memastikan arahan dijalankan. Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1.1. Ketua Panitia. 1.2. Guru Mata Pelajaran 1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 1.3. Memeriksa buku latihan pelajar. 1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. 1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar. 1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar. 1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah. 1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan. Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar Arahan Guru Besar 1.3. Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.4. Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan. 1.5. Ketua Bidang. 1.6. Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.7. Pembantu Makmal. 1.8. Guru Pusat Sumber / Penyelaras PSPN. 1.9. Pegawai yang berkenaan.

1.1. Menyediakan rancangan pelajaran.

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 8

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

6.1

PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat. Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia. Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar

Guru Mata Pelajaran

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 9

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

7.1

CARTA ALIRAN
Mula

Mendapatkan buku rekod mengajar.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran

Melengkapkan buku rekod

Menyerahkan ke Pejabat.

Mengambil semula

Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 10

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
6.2 PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Masuk kelas mengikut jadual. Ucap selamat dan doa. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas. Induksi set.

Guru Mata Pelajaran

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Menerapkan nilai-nilai murni. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.

Pelajar

Ucapan terima kasih kepada guru.

7.2 CARTA ALIRAN

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 11

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
Mula Menulis rancangan pengajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Memastikan kelas bersih dan teratur Arahkan pelajar bersih dan susun kelas Tidak Ya Guru menyemak kehadiran pelajar Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Menerapkan nilai murni Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya Objektif pengajaran tercapai? Bersih dan teratur?

Ucapan terima kasih kepada guru

Tamat 6.3 PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 12

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

JAWATAN

PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar.

Guru Mata Pelajaran Menyemak buku latihan pelajar. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.

7.3

CARTA ALIRAN

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 13

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
Mula

Memberi latihan Mengumpul buku latihan

Menyemak Tidak Penilaian Pembetulan Mengembalikan buku latihan pelajar

Tamat

6.4

PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI
Halaman 14

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

JAWATAN

PROSES KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.

Guru Mata Pelajaran

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

7.4 CARTA ALIRAN

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 15

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
Mula

Menyediakan soalan mengikut format dan topik Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Bidang Ketua

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

Tamat

6.5

PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR
Halaman 16

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

JAWATAN

PROSES KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat. Menanda skrip jawapan pelajar. Menyerahkan markah kepada guru kelas.

Guru Mata Pelajaran Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. Membuat tindakan susulan.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 17

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

7.5 CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil skrip pelajar.

Menanda skrip jawapan pelajar. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar. Kelemahan Mengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar.

Pemulihan Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 18

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

6.6

PROSES KERJA KURSUS MURID

JAWATAN

PROSES KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket.

Guru Mata Pelajaran

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 19

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

7.6 CARTA ALIRAN

Mula

Memberi taklimat kepada pelajar.

Mengumpul hasil kerja kursus. Menyemak hasil kerja kursus.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus.

Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok dan disket.

Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 20

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
6.7. PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA

JAWATAN

PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Mengumpul semua buku latihan murid Menyemak dan membuat pengesahan. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah, sederhana, dan terbaik dari kelas masing-masing. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ).

Guru Mata Pelajaran

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 21

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012 7.7 CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan kepada pelajar.

Mengumpul semua buku latihan pelajar. Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan.

Menyerahkan kepada penyemak.

Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 22

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
6.8. MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL, BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH

JAWATAN

PROSES KERJA
Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Guru Mata Pelajaran Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 23

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

7.8 CARTA ALIRAN

Mula

Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan. Mengarahkan pelajar mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula

peralatan ke tempat asal.

Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 24

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

6.9.

PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Guru Mata Pelajaran Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 25

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

7.9 CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil / menyediakan BBM.

Menggunakan BBM dalam proses P & P. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 26

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

6.10 PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN

JAWATAN

PROSES KERJA
Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. Guru Mata Pelajaran Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 27

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

7.10 CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan surat arahan.

Menghadiri kursus mengikut tarikh. Melapor / manik curai kepada Guru Besar / GPK /

Mengadakan Kursus Dalaman. Mengedarkan bahan.

Tamat

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 28

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

8.0 ) SENARAI PERATURAN PENTADBIRAN
8.1) Peraturan tetap penggunaan peralatan PPSMI dalam Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris 8.2) Garis panduan pengajaran bagi semua subjek KSSR di Sekolah Rendah.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 29

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

9.0 ) SENARAI JAWATANKUASA KURIKULUM - AKAEDMIK
9.1) 9.2) 9.3) 9.4) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : Guru Besar : Guru Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Penyelaras Bestari : Guru Penyelaras Makmal : Guru Media : Guru BBM : Penolong pegawai Sistem Maklumat : Pembantu Tadbir : Juruteknik Komputer

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 30

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012 10.0) SENARAI SEMAK / CHECKLIST
10.1 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan i. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. ii. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. ii. Rekod nombor log dalam buku log. iii. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. iv. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. v. Maklumkan kerjakerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14). Jika tiada jaminan: i. Cuba baiki kerosakan ii. Jika tidak boleh membaikinya sendiri, isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). iii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1.
[ TERHAD – sakrimn@gmail.com] Halaman 31

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
i. i.

Aktiviti Subaktiviti BIL. 1.

10.2

Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal 2 Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ )

Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway dan Model dsb. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT

2.

3.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 32

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

Aktiviti

10.3

Subaktiviti

3

Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan

Proses Kerja

Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address, Gateway dan Modem dsb. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 33

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

Aktiviti Subaktivit i

10.4 4

Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan

Proses Kerja

Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 34

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

Aktiviti

10.5

Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN

Subaktiviti BIL. 1.

5

Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang

2. 3. 4. 5.

Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

6. 7.

8.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 35

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

Aktiviti

10.6.

Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN

Subaktiviti BIL. 1.

TINDAKAN

Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang

2. 3. 4. 5.

Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

6. 7.

8.

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 36

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

11.0) SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Perintah Am Arahan Perbendaharaan Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 /1991 Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 1984.. Surat Pekeliling Am Bil. 1 tahun 2000

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 37

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

12.0) SENARAI BORANG

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 38

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

13.0)

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH GURU AKADEMIK DGA 38

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Di ambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu
7 7

1. 2.

Mengurus dan kawalselia kakitangan unit serta kontraktor pengendali sistem yang dilantik. Memantau sistem-sistem komputer sediada dan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. a. Melaksana dan menyelaras pembangunan sistem aplikasi yang dibangunkan iaitu dengan cara memastikan rekabentuk mengikut keperluan pengguna, pembangunan menepati sasaran, sistem aplikasi memenuhi kehendak pengguna, menjalankan ujian sistem, menjalankan kajian ke atas pelaksanaan sistem dan melapurkan kepada Pengarah KSKB. Menyelenggara sistem aplikasi yang telah dilaksanakan iaitu dengan menentukan keperluan tambahan dari pihak pengguna, perbincangan dengan pihak pengguna dan pembekal berkenaan sistem yang dibangunkan dan membantu menyediakan lapuran kajian untuk pihak pengurusan atasan, pengekstrakan data bagi tujuan penjanaan laporan-laporan statistik ,mengemaskini sistem dan memastikan sistem aplikasi berjalan lancar serta menepati sasaran.

120 minit 180 minit

b.

Menyelaras ’trouble-shooting’ bagi masalah yang

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 39

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012
3. dilaporkan oleh pengguna melalui kaunter / telefon. - Perkakasan - Perisian Aplikasi - Rangkaian 4. Memastikan pemantauan, pengurusan dan penyelenggaraan terhadap rangkaian (Network) dilaksanakan. Bertanggungjawab melaksana dan menyelaras proses muat-turun data (download) maklumat kad perakam waktu dan laman web Menjalankan kajian, perancangan, perolehan dan pembangunan ke atas keperluan ICT baru dan tambahan. 60 minit 7 120 minit 7

5.

30 minit

7

6.

30 minit

7

14.) SENARAI TUGAS HARIAN

BIL 1. 2. 3.

TUGAS SAYA HARI INI Membaca dan membalas mail Memantau keadaan sistem komputer (Hardware dan software) (run antivirus, backup data) Berbincang dengan kakitangan memberi arahan yang diperlukan UTMK dan

CATATAN

4. 5. 6. 7. 8.

Berbincang dengan kontraktor dan membuat keputusan yang berkaitan Menyedia dan menyemak dokumentasi yang belum selesai Membaca dan membalas surat menyurat Menandatangani borang-borang cuti Menerima tetamu yang telah ditetapkan Halaman 40

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

FAIL MEJA- SRK STELLA MARIS (M), KANGAR PERLIS 2012

[ TERHAD – sakrimn@gmail.com]

Halaman 41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful