You are on page 1of 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

10 VII 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== tygodnia Polityka spalonej ziemi Przywdcy eurolandu uzgodnili szybkie Poowy przyjcie paktu fiskalnego i e rodki Poowy czyli neokolonializm funduszu EMS bd mogy by w bar- tygodnia
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

dziej elastyczny sposb wykorzystywane na bezporedni rekapitalizacj bankw, a take wykup obligacji pastw bankrutujcych. Uzgodnili take, e dalej bd pracowa nad uni fiskaln, czyli wzmocnieniem kontroli nad budetami krajw czonkowskich oraz wzmocnieniem koordynacji polityk budetowych, jak np. polityka podatkowa czy przepyw pracownikw. kargi przeciwko paktowi fiskalnemu UE oraz funduszowi ratunkowemu dla euro EMS wpyny do niemieckiego Federalnego Trybunau Konstytucyjnego. Oba zaskarone traktaty oznaczaj nieodwracalne przekazanie Brukseli kompetencji budetowych i suwerennych praw Bundestagu, przez co trac na wartoci prawa wyborcze obywateli. Droga, ktra zostaa obrana, oznacza demonta pastwa socjalnego i demokracji. W Polsce nie ma adnej dyskusji nad skutkami przyjcia obu traktatw, trwaj igrzyska. Donald Tusk Vincent Rostowski nie przedstawili swojego stanowiska wobec unii bankowej. Przystpienie Polski i innych pastw Europy rodkowej do unii bankowej moe by grone dla naszych depozytw. Groba ta wynika z przeniesienia uprawnie krajowych nadzorw finansowych na rzecz podmiotu pozostajcego w ramach Europejskiego Banku Centralnego. W sytuacji, kiedy Niemcy i technokraci z Brukseli bd gwnym beneficjentem zmian, a sami uwaaj, e pastwo wymusza na landach federacji rezygnacj z suwerennoci, wymagania te okazuj si nie do zaakceptowania. Takie dziaania maj charakter neokolonialny. Europejski Mechanizm Stabilnoci (ESM) mia zacz dziaa od 1 lipca, do tej pory dokument zosta ratyfikowany tylko przez 10 spord 17 pastw unii walutowej. Rzd Finlandii poinformowa komisj parlamentu, e do uruchomienia zakupw obligacji na rynku wtrnym przez ESM niezbdna jest zgoda wszystkich pastw eurolandu, tymczasem nie jest to moliwe, bo nie zgadza si na to ani rzd Finlandii, ani Holandii. Kolejne zastrzeenie zgosia Estonia, zasady dziaania ESM s sprzeczne z estosk konstytucj, bo zakadaj wydatkowanie pienidzy podatnikw bez formalnej zgody parlamentu. Na ostatnim szczycie UE premier Woch zagrozi, e zawetuje wszelkie porozumienie, jeli fundusz nie otrzyma takiej moliwoci. Na Sowacji wielu ludzi yje z emerytury w wysokoci 280 euro miesicznie albo z pacy na poziomie 400 euro.Tym ludziom bardzo trudno wytumaczy, dlaczego Sowacja miaaby bra udzia w pomocy dla krajw, gdzie emerytury sigaj 2000 euro, a pace 3500 euro - powiedzia premier Sowacji. Nie czekajc na traktaty, Parlament Europejski zatwierdzi pilotaowy program obligacji finansujcych due projekty infrastrukturalne w UE, na ktry Unia przeznaczy z obecnego budetu ok. 230 mln euro. Decyzj musi jeszcze zatwierdzi Rada UE. Polska gospodarka wyranie zwolnia. Uderzy to w pierwszej kolejnoci w zwykych ludzi. Spowolnienie wzrostu odczuje niemal kady z nas. Ludzi bez pracy lub obawiajcych si jej utraty przybywa. Niska konsumpcja oznacza niszy popyt, co generuje straty w firmach, spadek skonnoci do zatrudniania i podwyek pac. Niski wzrost pac z kolei, zerany dodatkowo przez inflacj sprawia, e ch do zakupw maleje.

103
i komentatorw

Od stycznia do czerwca br. opublikowano ogoszenia oupadoci 472 polskich firm,oceniono, e problemy upadoci dotykaj zwaszcza budownictwo, wci s one do liczne w brany misnej oraz w sklepach detalicznych. Bankructwo firm budowlanych moe spowodowa bezrobocie 100 ty. pracownikw. Rzdy pastw bankrutujcych szukajc oszczdnoci decyduj si na sprzeda swoich majtkw. W Grecji, z tego powodu sprzedano w tym roku aktywa o wartoci 80 mln euro. Czy skutkiem kryzysu bdzie powrt kapitau z bankw-crek w Europie Centralnej do bankwmatek w Europie Zachodniej? Do sektora finansowego nowych krajw UE w 2011 r. wpyno 48,7 mld euro kapitau, czyli o 25 proc. mniej ni w 2010 r. - wynika z raportu Banku wiatowego. W Polsce wg zapewnie Tuska i Rostowskiego, mamy wci Zielon Wysp . Tymczasem rzd zacign poyczk w wysokoci 750 mln euro a minister Skarbu Pastwa zgasza kolejne pozycje majtku Polakw na sprzeda. Deficyt budetu rosnie, deficyt po czerwcu wynis ok. 21,2 mld z, liczc z wpat dywidendy NBP. MSP planuje, e sprzeda pakietw akcji PKO BP i PZU nastpi do koca 2013 roku. Jednoczenie ministerstwo nie 2

ierwszym kibicom PRL - Komorowskiemu i Tuskowi zadano pytanie: jak rzy po Euro? Moim zdaniem odpowied jest tylko jedna: troch boli. A bdzie bolaa bardziej... Tym bardziej, e wielki sukces i skok cywilizacyjny zosta przykryty malkontenctwem opozycji pytajcej o koszty oraz wynikami sportowymi siatkarzy i tenisistki. Okazuje si, e mona inaczej. Szczeglnie Radwaska boli, gdy w jej sukcesie pastwo nie ma adnego wkadu wasnego. Ale zaczyna mie wkad po stronie propagandy: prawie-sukces Radwaskiej jest sukcesem caej Polski... No i te koszty. Te rzy musi bole: hucpa pt. Mistrzostwa Europy kosztowaa nas 25 mld euro, a zysk porwnywalny z zyskiem z prezydencji. A prezydencja kosztowaa nas moe p miliarda. I to zotych. Porwnanie jest zasadne: jedynym sukcesem prezydencji byo podpisanie ACTA dzi uwalone, czyli poraka. Ale duo tasza... eby sobie odbi rzd PO i PSL potrzebuje nowych wyzwa. Pki co wyzywaj Gowina. Od nieudacznikw. Nawet z takswkami mu nie wyszo, a i doradc sobie zatrudni za 22 tys. miesicznie. Dodatkowo przegrywa z lewackim in vitro i z lewack definicj rodziny. Ale mi Gowina nie al. Widziay gay co bray. Celebrytw ci u nas dostatek. Jego rzy te bdzie bolaa... Podobnie z Seremetem. Okazao si, e biedak nie ma podstaw, by kwestionowa umorzenie ledztwa (cywilnego) ws. katastrofy pod Smoleskiem. Te mi go nie al. Na dodatek chc go wywali lub ubezwasnowolni co mi nie robi adnej rnicy. Ma co chcia, te go rzy bdzie bole... A NIK wykry, e Dworak i jego koledzy darowali swoim kup kasy. Ci co podostawali koncesje nie musz paci, bo im porozkadano na raty. Rydzykowi koncesji nie nie dali ze wzgldu na z kondycj finansow. A jakby mia dobr, toby nie paci? Jeli kto sdzi, e mona nas otoczy przeciwrakietowym murem to si myli. Rosja ju za czasw Piotra Wielkiego wyrbaa sobie drzwi do Europy, a wspczenie rozwali ca cian, jeli kto bdzie prbowa j izolowa lub rzuci na kolana powiedzia ruski wiceminister. A nasz? A nasz minister SZ zaproponowa wielk inicjatyw wyszechradzk: wycig kolarski dla modziey. No, kroi si kolejny sukces i to znowu sportowy. Skd ich na tych ministrw bior? tu.rybak, 07/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58811

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

wyklucza sprzeday akcji tych spek w kadej chwili. Ministerstwo rodowiska planuje zasilenie budetu rodkami z Lasw Pastwowych,rozwaa si prywatyzacj czci lasw. Moliwe zyski - 1,3 mld z. W gr wchodzi te opodatkowanie transakcji drzewem. Prace nad zmian dwudziestoletniej ju ustawy o lasach s w toku, na etapie wewntrzresortowym. Wrd rozwaanych zmian jest m.in. kwestia zwikszenia udziau Lasw Pastwowych w przychodach budetu pastwa. Prace tocz si z przychylnoci resortu finansw. Od przyszego roku wicej zapacimy podatkw. Zniknie ulga internetowa, cz najlepiej zarabiajcych rodzin z jednym dzieckiem straci prawo do odliczania ulgi rodzinnej, ograniczona zostanie ulga dla dobrze zarabiajcych twrcw. Budet zyska na nas ok. 424 mln z. Cho systematycznie nadrabiamy zalegoci do bogatych krajw to s one jeszcze bardzo due. Jeli bdziemy je zmniejsza w dotychczasowym tempie, to uzyskanie redniej unijnej zajmie nam 15 16 lat. Jednak nadal bardzo daleko bdzie nam do najbogatszych krajw Unii, od ktrych dzieli nas obecnie wrcz przepa. Na przykad Holendrzy maja dzi PKB per capita wyszy o 31 proc. od redniej Wsplnoty (czyli 131 proc.), Austriacy o 29 proc., Irlandczycy o 27 proc., Szwedzi o 26 proc., a Duczycy o 25 proc. Ich dogonienie moe nam zajc nawet ponad 30 lat. To pokazuje, ze Polska jest wci bardzo biednym krajem w porwnaniu z Europ Zachodni - mwi Piotr Bujak, gwny ekonomista Nordea Bank. Maryla, 07/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58810

powinny nas Dziaania Trzy ostatnie wydarzeniastopnia bymywszystkich poruszy. Poruszy do tego ruszyli do swoostateczne ich przedstawicieli z powan propozycj, e ju na

nich gosowa nie bdziemy jeli do tych spraw nie podejd z naleyt starannoci. Bo jeli podejd i zagosuj jak ostatnio to ... (Dalej w zalenoci od emocji moemy wyrazi swoimi sowami treci obraliwe) . Podatek katastralny w nowomowie zwany zmienionym podatkiem od nieruchomoci. Wyjania ide i synonim Katarzyna na swoim blogu w kilku ostatnich postach (http:// mamakatarzyna.blogspot.com/2012/07/ktojest-kamca-premier-donald-tusk-czy.html). Szanowni czytelnicy, niezalenie od posiadanych woci powinnimy zastanowi si nad skutkami rzdowych propozycji. Brak zainteresowania, brak reakcji to przejaw gupoty. Wniosek z choby krtkiej analizy skutkw moe by jeden. Nastpi strukturalne wywaszczenie Polakw! To bdzie jednoczenie rezultat szybkiej pauperyzacji w ostatnich latach i naoenia zabjczego w Polskich warunkach podatku. Czemu dla Polski i innych krajw post-sojuza jest to tak niebezpieczne? Ano dlatego, e nasze zarobki s jedynie niewielkim procentem zarobkw krajw starej unii czy Ameryki Pnocnej, a warto naszych nieruchomoci zrwnana zostaa w sposb naturalny z podobnymi w tamtych krajach. Komu moe zalee na tym by Polacy, Bugarzy, Rumuni, Litwini, etc... stracili swoje majtki? No bo strac. Wystarczy doda im do kosztw te 3000 z rocznie, jak ju dzi nie wi koca z kocem a skala biedy wzrasta z roku na rok! 2. Modyfikacja ustawy o obowizkowych szczepieniach. Tu drodzy czytelnicy mona w zasadzie skreli pojcie odpowiedzialnoci posw. Niestety, wszystkich posw! Czy wyobraacie sobie Pastwo sytuacj w ktrej do Waszego domu wkracza delegat komisarza UE wraz z pielgniarzem w biaym kitlu? Po kilkuminutowej rozmowie, w ktrej odmwicie szczepienia przeciw ptasiej grypie wkroczy dwch panw w czarnych uniformach i caa ta reprezentacja zrobi nam zastrzyk w ...(brak danych) z ... (brak danych). No tak. W kadym razie wszczepi nam dowolny preparat bdcy patentem jakiego konsorcjum farmaceutycznego, ktre to konsorcjum ma swj mocny lobbing tam gdzie idea szczepie si rodzi a wic w Komisji Europejskiej. Waciciele patentw i niewybieralna Komisja Europejska maj ze sob wiele wsplnego. O tym w trzecim punkcie. (Nie wiedziaem zaczynajc ten wpis, ktry staram si maksymalnie syntetyzowa, e uda mi si tak atwo przej do punktu trzeciego.) 3. Pierwsze podejcie z wprowadzeniem ustawy patentowej nieudane. Dosownie kilka dni temu zostaa zdjta z porzdku obrad Parlamentu Europejskiego sprawa ustawy patentowej. Prof. Stanisaw Szczepaniak, jeden z najbardziej znanych wynalazcw i ich przedstawiciel komentujc t prb mwi, e bdzie to zabjcze dla polskich przedsibiorcw. 80% polskich firm w cigu kilku lat zostaoby zlikwidowanych. (Wypowied dla niezalenej telewizji bdziecie mogli Pastwo wysucha w najbliszej audycji niepoprawnego radia, a dzi ju cay wywiad na stronie tej telewizji http ://ni eza l eznate l ew i zj a .pl /2012 /07/ alternews-04-07-2012/ Polski rzd zachowa si w tej sprawie jak narodowy z.. - pozostae litery do odgadnicia). Ale czy ta sprawa interesuje kogo z opozycji? Czy tak jak powysze zostan zignorowane. Wydaje si, e niestety nie mamy przedstawicieli. Obudcie si nasi parlamentarzyci ! Za chwil moe by ju za pno! Obiecaem wczeniej pokaza zwizek punktu drugiego z trzecim. Punkt pierwszy nas i inne kraje w pewnym sensie wyrnia, ale wystarczy chwila i zrozumiemy jakimi pionkami w ich globalnej polityce jestemy. Zwizek o ktrym chc wspomnie jest historyczny i dotyczy relacji niemieckiego faszyzmu, sowieckiego komunizmu, dzisiejszych wadz kominternu europejskiego i kartelu farmaceutycznego. Pocztek to rok 1925 IG Farben, Bayer, BASF i Hoset zostaj spk akcyjn. Ju wtedy byo to najwiksze wiatowe konsorcjum farmaceutyczne. Najwikszy ich konkurent to w Ameryce Pnocnej Standard Oil, Esso i Exxonn (grupa Rockefellerw). W 1929 nastpi podzia wpyww na Standard Oil USA i IG Farben Niemcy i Centralna Europa. IG Farben mia wiksze ambicje. Std przekupstwo i opanowanie wadzy w Niemczech. Hitler by ich przedstawicielem! To nie jakie domniemania. Dowody znajdziecie w wynikach prac Trybunau Norymberskiego. Ale dopiero w roku 1933 nastpia zmiana systemu sprawowania wadzy , z demokratycznego w dyktatur. Stalo si to po 27 II 1933 roku, po podpaleniu Reichstagu. Sprawc bya Socjaldemokracja i zwizki zawodowe i oni nastpnego dnia przestali istnie. Po prostu ich zdelegalizowano. Co nadzwyczajnego jest w tej historii? 27 II 1933 podpalono Reichstag (niemiecki parlament). Tego samego dnia z IG Farben do NSDAP zosta wystosowany list: Jutro rano dokonamy przelewu na 400 tys. Marek niemieckich na Pastwa konto. To byo opacone wprowadzenie dyktatury! W tej sprawie Norymberdze odbyo si 13 procesw. C jednak z nich, skoro dzi w Komisji Europejskiej mamy nastpcw tych genialnych, opacanych przez tamte konsorcja, medykw od dowiadcze z Auschwitz? Wsuchujc si w ludzi majcych co o wspczesnej Europie Komunistyczno-Socjalistycznej do powiedzenia postanowilimy (Stowarzyszenie Niepoprawne Radio PL) zorganizowa we wrzeniu konferencj na temat zagroe dla Polski i Europy. Chtnych do pomocy zapraszamy. Wstpnie wrd panelistw widzimy Wadimira Bukowskiego, Nigela Faragea, Grzegorza Brauna i ... (kilka innych osobowoci). Bierzmy si do roboty! Wic wszystko w cao jestemy, drodzy moi czytelnicy, za ycia pogrzebani. Moje pytanie brzmi jednak inaczej : Czy Ci nasi parlamentarzyci s z nami? MarkD, 06/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58796

============================= Co Tusk zapowiedzia


Premier Tusk obiecuje nowe otwarcie. W najbliszym czasie naszym celem stanie si rodzina, chc stworzy bardzo konkretny plan inwestowania w polsk rodzin. Obok Orlika czy stadionu musz powstawa w wikszej liczbie obki, przedszkola, musimy stworzy dobry system wiadcze.[wpolityce.pl, 4 VII 2012 r.]

ie sdz, by ktokolwiek potraktowa sowa Tuska serio. Dotychczasowe dziaania rzdu PO i PSL (w skrcie: Polska w likwidacji) w tej materii to zamykanie szk, przedszkoli, obkw oraz podnoszenie opat tam gdzie jeszcze nie zamknito. Nie ma takiej moliwoci by Tusk z Pawlakiem zmienili prowadzon polityk. W zwizku z tym nasuwa si tylko jedna interpretacja przytoczonych sw Tuska: ot PO i PSL pozostawi obki, przedszkola i szkoy wycznie tam gdzie s Orliki. Ewentualnie duym wysikiem inwestycyjnym zaprzyjanionych firm budowlanych przenios istniejce gdzie indziej w miejsca obok boisk. Innego rozwizania nie widz. Warto rwnie zwrci uwag na zwrot naszym celem stanie si rodzina. PO i PSL wiele robi by rodzina przestaa peni swoje funkcje. Niestety, w to wierz: Tusk z Pawlakiem wzili na cel rodzin i bd robi wszystko by zwyciy. Innej interpretacji rwnie nie widz. Ciemno widz.tu.rybak, 05/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58778

dniu 18 czerwca b.r. zarzd spki Synthos S.A. ogosi wezwanie do sprzeday akcji Zakadw Azotowych Puawy. Chce kupi wszystkie tj. 100 proc. akcji (19,115 mln) w cenie 102,50 z za jedn akcj. Termin rozpoczcia przyjmowania zapisw na akcje zaczyna si 9 lipca, a upywa w dniu 7 sierpnia b.r. Po tym terminie, cena jednej akcji bdzie wynosi 98,77 z. Minimalny pakiet akcji, jaki chce naby Synthos to 80 proc. Szacowana warto przejcia moe wynie blisko 2 mld z. Przedstawiciele rzdu (skarb pastwa ma bezporednio ponad 50 proc.) natychmiast wyrazili zadowolenie. Chocia pniej oficjalnie tonowano wypowiedzi, po protestach pracownikw, to wraenie, e rzdowi zaley na jak najszybszym zamkniciu transakcji pozostao. Kto stoi za transakcj Spka Synthos, ktra chce kupi akcje to zupenie inny segment brany chemicznej ni ZA Puawy. Specjalizuje si w produkcji surowcw chemicznych, a nie nawozw azotowych. Powstaa na bazie dawnych Zakadw Syntezy Chemicznej w Dworach, przyjmujc w 2007 r. nazw na Synthos S.A. Potencjalny nabywca puawskich Azotw naley do 50- letniego Michaa Soowowa, ktry posiada 62,46 proc. akcji Synthosu poprzez podmioty zalene: splk FTF Galleon SA (47,11 proc. akcji Synthosu) zarejestrowana w Luksemburgu i Spk Barcocapital Investment Ltd. (14,11 proc. akcji Synthosu). Soowow naley do pokolenia polskich biznesmenw, ktrzy wypynli w czasach epoki Leszka Balcerowicza. Synthos ma w ostatnich miesicach nie najlepsza pass. W mediach pojawiay si ju publikacje prasowe mwice o kopotach firm gwnego inwestora i jego zagranicznych powiza kapitaowych. Powane wtpliwoci budzio rwnie to, gdzie trafiaj zyski Synthosu. Niepokj budziy take zastrzeenia zgoszone przez Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych domagajce si wyjanie w sprawie planowanego przejcia kilku firm, nalecych do gwnego akcjonariusza Synthosu w tym w szczeglnoci zarzuty nie dopenienia wymaganych prawem obowizkw informacyjnych, zego traktowania akcjonariuszy i zej polityki informacyjnej. To niewtpliwie niekorzystnie wpywao na wizerunek firmy, ktra postanowia kupi nawozowego potentata z Puaw. Ale kilka miesicy temu giedowi eksperci zwrcili rwnie uwag na inny , znacznie waniejszy aspekt dotyczcy planw zakupu przez Synthos ZA Puawy. A mianowicie, czy Synthos bdzie w stanie finansowo udwign t transakcj. Ale tutaj Sythos mg liczy na pomoc. Podmiotem poredniczcym transakcji zosta PKO BP S.A., ktrego prezesem od 2009 r. jest wspierany przez PO i byego ministra skarbu Aleksandra Grada Zbigniew Jagieo. Wanie PKO BP zdecydowao si poyczy Synthosowi 2 mld z na okres 72 miesicy, co pozwala mu na sfinalizowanie akcji zakupu puawskich Azotw. Ale jest jeszcze jeden aspekt pomocy PKO BP w planowanym zakupie puawskich zakadw przez Synthos. W marcu 2012 r. PKO BP rekomendowao ZA Puawy cen 123, 54 z za akcj, za teraz poredniczy w transakcji rekomen-

Od kilku miesicy toczy si brudna gra wok sprzeKto zarobi na Puawach? day Zakadw Azotowych Puawy S.A. , bdcego europejskim potentatem na rynku nawozw dr Leszek Pietrzak azotowych. Dzieje si to w czasie, gdy puawskie zakady maj szans sta si prawdziwym konsolidatorem rynku chemicznego w Polsce. Ich sprzeda, bdzie jedn z najwikszych transakcji na polskim rynku w ostatnich latach. Wszystko jednak wskazuje, e na sprzeday puawskich Azotw nie skorzysta ani polskie pastwo, ani sam zakad. dujc cen 102.50 z a nawet 98,77z. Trudno uwierzy, e stao si to przypadkiem. Pozostaje jeszcze kwestia tego kto naprawd kupi Puawy. Kilka tygodni temu politycy, take rzdzcej PO, protestowali, gdy wezwania na zakup Azotw Tarnw innej firmy z brany chemicznej, ogosi rosyjski potentat Acron. W wypadku Puaw nic nie przeszkadza, aby po zakoczeniu wezwania sprzeda Rosjanom w zakad. Biorc pod uwag wycen PKO BP mona na pniu zarobi 20 proc. Koszty spoeczne Analizujc tre wezwania do zakupu, jakie przedstawi Synthos trudno doszuka si specjalnych korzyci, jakie mogyby pync z tego dla Puaw. Tak na dobr spraw Synthos nie ma adnej wizji co do przyszoci puawskich Azotw. Jest to o tyle istotne, e ZA Puawy s najbardziej wartociow p o l s k spk chemiczn. Jest przede wszy tyskim najbardziej ef ekt yw n s p k uwzgldniajc rentowno, pynno finansow. W tym aspekcie Puawy s zdecydowanie wyej oceniane przez ekspertw od Synthosu, ktry chce je kupi. Puawy s swoistym liderem brany chemicznej w Polsce, co jak podkrelia Gazeta Giedy Parkiet zawdziczaj systematycznej poprawie swoich wynikw finansowych w cigu ostatnich lat i rekordowemu poziomowi przepyww pieninych z dziaalnoci operacyjnej. Dodatkowo ZA Puawy maj dobre plany rozwoju, ktre przewiduj wzrost mocy produkcyjnych i podniesienie efektywnoci swoich instalacji. Planuj rwnie kolejne inwestycje w ekologi produkcji i realizacje kolejnych projektw we wsppracy z Instytutem Nawozw sztucznych w Puawach. Planuj rwnie w najbliszych latach zdywersyfikowanie swojego zaopatrzenia energetycznego, poprzez zrealizowanie wsplnie z PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna projektu budowy Elektrowni Puawy, ktra bdzie wanym elementem nie tylko rozwoju firmy, ale i regionu lubelskiego. Puawy maja te plan wejcia z innymi polskimi firmami (m.in. z Tarnowem) na rynek chiski. Istniej zatem perspektywy, e ZA Puawy zdoaj zbudowa nowoczesn grup kapitaow

w polskiej brany chemicznej. To na pewno nie podoba si innym graczom na tym rynku: polskim i rosyjskim biznesmenom. Niepokoi moe rwnie planowana przez Synthos strategia optymalizacji kosztowej w Puawach poprzez redukcj zatrudnienia. Jest to o tyle wane, ze ZA Puawy to jeden z gwnych pracodawcw ubogiej i coraz bardziej upadajcej Lubelszczyzny. Ju dzisiaj zaoga puawskich Azotw jest wystarczajco zdeterminowana, aby broni swojego zakadu przed sprzeda, w wyniku ktrej moe dotkn j redukcja. Ale Puawy to nie tylko czoowy pracodawca regionu lubelskiego, ale take firma, ktra od lat wspiera rozwj lokalnej aktywnoci. Za-

kadana przez Synthos strategia optymalizacji poprzez redukcje zatrudnienia i rezygnacja z prowadzonej od lat przez puawskie Azoty strategii spoecznej byaby wielkim ciosem w Lubelszczyzn, spychajc j do rangi swoistego Trzeciego wiata w naszym kraju. O co zatem chodzi? To pytanie, na ktre trudno znale dzisiaj jasn odpowied. Pewne jest jedno, e wok jednej z lepszych polskich firm toczy si od duszego czasu bardzo brudna gra. Ale wydaje si, ze w tej grze decydujca walka toczy si pod dywanem i pomidzy politycznymi buldogami rzdzcej PO. Nie ma w niej rwnie dbaoci o polskie interes. S tylko pienidze i to due pienidze. Otwartym pytaniem jest to kto je zgranie? Redakcja BM24, 06/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58789 Tekst opublikowany za zgod Autora, ukaza si w Gazecie Finansowej Autor jest dr. historii, przez wiele lat pracowa w Urzdzie Ochrony Pastwa, nastpnie w Biurze Bezpieczestwa Narodowego. By rwnie czonkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. Wojskowych Sub Informacyjnych.

Rzyga

Dzi w wp.pl w artykule sygnowanym zapowiedzi: "Donald Tusk przesuchany w sprawie Smoleska" dane mi byo niestety przeczyta m.in.: tym, e Lech Kaczyski chce wzi udzia w uroczystociach katyskich Donald Tusk mia dowiedzie si z mediw - ju po tym, jak pojawia si informacja o planowanym spotkaniu w Rosji szefa rzdu z Wadimirem Putinem. Tak wynika z zezna poznanych przez tvn24.pl, ktre premier zoy w ledztwie dotyczcym organizacji smoleskich wizyt. "Kancelaria Prezydenta nie miaa w planie informowa Kancelarii Premiera o wydarzeniach z udziaem prezydenta. Wsppraca bya bardzo trudna. Ja nie orientowaem si o przygotowaniach ze strony Kancelarii Prezydenta (...) tak Donald Tusk odpowiada na pytania prokuratorw o to, dlaczego doszo do rozdzielenia wizyt premiera i prezydenta w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Inny obraz wyania si z dokumentw, ktre kryy midzy kancelariami i ministerstwami. Dlaczego? Na to odpowiedzi w zeznaniach nie ma. Tusk powtarza tylko, e wsppraca midzy kancelariami nie ukadaa si najlepiej, a prezydenccy ministrowie nie mieli w zwyczaju informowa go o zamiarach gowy pastwa. Prokuratorzy z warszawskiej Pragi ustalili jednak, e najblisi wsppracownicy premiera znali plany prezydenta ju w styczniu. Doprawdy ja ju nie wiem czy Soneczny Donaldinio jest w swym rzdzie rozgrywajcym czy tylko sterowan przez innych marionetk. Z jego wypowiedzi (uwaga: przesuchania) wynika, e tak naprawd nic nie wie, nikt go o niczym w rzdzie nie informuje, wszyscy maj go po prostu w... "wielkim dupowym pobaaniu"... a o pracach swojego rzdu dowiaduje si z prasy... Jeeli tak jest, to naprawd mu wspczuj. Jake trudne musi by ycie w wiecie mitomaskiej fikcji, w ktrej Donek wykreowa wasnego siebie jako szefa... Chocia sdz, e jeszcze trudniej bdzie - po odpowiedniej kuracji - pozna prawd o tym, e jest si nic nie znaczc person a... moe ju o tym wie... Te jego niemal "dzikie i szalone, przeraone oczy zawistnego chyba mitomaskiego tyrana"... A "strach sie ba"... Jeeli jednak jest inaczej i Donald Tusk, tak jak jego ministrowie, wiedzia ju w styczniu o planowanej w Katyniu wizycie p. Prezydenta prof. Lecha Kaczyskiego to... mamy do czynienia z ordynarnym i chamskim kamstwem premiera podczas czynnoci prokuratorskiego przesuchania... Takie kamstwo nosi zapewne znamiona przestpstwa i teraz naley mu je najzwyczajniej w wiecie (co nie powinno by trudne, zwaywszy jak rol w organizowaniu wizyt odgrywa Tomasz Arabski) udowodni, eby mie podstawy do jego prawno-karnego oskarenia i postawienia przez sdem w postaci np. Trybunau Stanu. I nie tylko za to kamstwo, ale i za wszystkie inne (cuda, inwestor katarski, obietnice sejmowe, etc.) orazprawdopodobn zdrad naszej Ojczyzny skut-

si

chce...

======================================= Na decyzj prokuratury III RP o umoRozwaania na wakacje ====================================== rzeniu postpowania w tzw. wtku cywilnym ledztwa smoleskiego naley Decyzja na miar spojrze z cakowicie innej perspektymemorandum wy ni czyni to komentatorzy i publicyci. Jest ona naturalnym i w peni spodziewanym werdyktem, wydanym przez organ podlegy grupie rzdzcej. Dla obserwatorw ycia publicznego ta decyzja nie moe stanowi adnego kuriozum, a jeli kogo zaskakuje, wiadczy to jedynie o politycznym analfabetyzmie i racej amnezji. rem Generalnym Federacji Rosyjskiej Jurijem Czajk odpowiedzialnym za rosyjskie ledztwo smoleskie. Wraz z Miedwiediewem przyjecha take minister sprawiedliwoci Rosji Aleksander Konowaow. Trafn ocen tej farsy uwydatniy rosyjskie Wremia Nowostiej, cieszc si, e wysokich rang goci byo tak wielu, e mogo si wydawa, i rosyjski rzd, parlament i prokuratura generalna odbywaj na polskiej ziemi wyjazdowe posiedzenie. W podpisanym wwczas memorandum postanowiono, e Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej i Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stronami, uznajc wag umocnienia i dalszego rozwoju wzajemnej wsppracy pomidzy Prokuraturami obu pastw w dziedzinie walki z przestpczoci oraz ochrony praw i wolnoci czowieka przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych metod i rodkw porozumiay si w nastpujcych sprawach. W dalszej czci dokumentu wymienia si m.in. organizowanie konferencji, seminariw i konsultacji w celu wymiany dowiadcze, wymian informacji, podnoszenie skutecznoci wykonywania wnioskw o pomoc prawn, wymian dowiadcze krajowych w zakresie zwalczania przestpczoci zorganizowanej, terroryzmu, korupcji i innych przestpstw, konsultacje w kwestiach prawnych, midzy innymi na etapie sporzdzania i wykonywania poszczeglnych wnioskw o ekstradycj i wzajemn pomoc prawn. Obie strony postanowiy rwnie, e wszelkie sprawy sporne dotyczce stosowania memorandum rozstrzygane bd w drodze konsultacji i pertraktacji. Podstawowa idea memorandum zawartego z organami legalizujcymi ludobjstwo katyskie polegaa na narzuceniu III RP modelu putinowskiego, w ktrym niezaleno wadzy sdowniczej i prokuratorskiej stanowi demagogiczn fikcj. Ju wwczas stao si jasne, e akt ten bdzie bezporednio rzutowa na przebieg ledztwa smoleskiego i zamknie drog do formuowania przez stron polsk rzetelnych i autonomicznych wnioskw kocowych. W trakcie przemwienia w Paacu Prezydenckim, w obecnoci Bronisawa Komorowskiego i rzdu Donalda Tuska, przywdca Rosji wyda polskim przyjacioom nastpujc dyspozycj: Nie dopuszczam moliwoci, by w sprawie katastrofy smoleskiej ledczy polscy i rosyjscy doszli do rnych ustale. Odpowiedzialni politycy, przywdcy struktur ledczych powinni wyj z obiektywnych danych. Na dzisiejsze postanowienie prokuratury trzeba patrze w kontekcie sw wypowiedzianych wwczas przez Miedwiediewa. Aleksander cios, 02/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58732

iespodziank mogaby by wycznie decyzja o postawieniu zarzutw ktremukolwiek z obecnych decydentw lub wskazanie winnych po stronie rosyjskiej. W III RP takie rozstrzygnicie nigdy nie zapadnie, bo w sposb oczywisty naruszaoby antydemokratyczne status quo, w ktrym tzw. organom praworzdnoci przypisano rol rzecznikw grupy rzdzcej. Dowiadczenie piciu lat rzdw monopartii powinno nas przekonywa, e nie ma takiego przestpstwa i takiej sytuacji, w ktrej ludzie z najwyszych krgw wadzy ponieliby odpowiedzialno karn. Sdzi inaczej byoby aktem pospolitej naiwnoci i niekonsekwencji. Bo jeli postrzega to pastwo jako kondominium rosyjskoniemieckie i oskara rzdzcych o wspudzia w zastawieniu puapki smoleskiej - czy wolno traktowa jego instytucje jako praworzdne i suwerenne lub oczekiwa od nich wyjanienia okolicznoci tragedii? Jeli odmawiamy temu pastwu niezawisoci, a w jego elitach upatrujemy rzecznikw obcych interesw czy mona odczuwa zaskoczenie decyzj podlegej prokuratury? W takich sytuacjach warto wykaza miar konsekwencji i zdecydowa: albo III RP jest sukcesorem komunistycznego zaprzastwa i atrap pastwa stojcego nad przepaci - albo jest to ocena demagogiczna, stworzona przez politycznych pieniaczy i faszywie opisujca rzeczywisto. Albo mamy do czynienia z zakadnikami kamstwa smoleskiego i procesem niszczenia naszej suwerennoci - albo szermujemy zarzutami, w ktre sami nie wierzymy. Ujawniajca si w takich przypadkach polityczna schizofrenia, nie sprzyja budowaniu mdrych postaw i zachowa. W mojej ocenie - dzisiejsze orzeczenie prokuratury wpisuje w wieloletni praktyk tzw. organw i po raz kolejny potwierdza regu, e III RP jest zaledwie personaln i mentaln kontynuacj PRL-u, a pod obecnymi rzdami zmierza wprost do wzorcw demokracji putinowskiej. Zbyt atwo zapomnielimy, e organy tego pastwa s formalnie zwizane treci memorandum o wsppracy pomidzy prokuraturami Polski i Rosji. Na pocztku grudnia 2010 roku, dwa dni przed przyjazdem prezydenta Miedwiediewa do Polski, przybya do nas rwnie delegacja rosyjskich prokuratorw, na czele z Prokurato-

=============================
kujc utrat przez ni suwerennoci politycznej i ekonomicznej. Poza tym... tak naprawd przeczytawszy o tym przesuchaniu... po prostu... znw rzyga si chce... "tak jak w PRL-u..." Krzysztofjaw, 07/07/2012 http://blogmedia24.pl/node/58802