You are on page 1of 18

-'

..

OPTEGNELSER
over efterkommere efter

CHRISTEN PEDERSEN

Katbjerg -Skelum

Samlet a!

lVielsinelVie~en,Skovby
1955
Nielsine var sster til Karl Otto Pedersen (nr. 12) og har lavet en flot slgtshistorie om "Pedersen-slgten". Den er hen ad vejen blevet kommenteret og gjort forskellige notater. Blandt andet har Else Pedersen, Karl Otto's datter tilfjet og korrigeret i samlingen. Leif Chr. 03-06-2010.

Kender du den gamle grd, den gamle bondegrd, hvor det sorte bindingsvrk om hvide vgge str, hvor det tykke tagskg nsten dr og porte n, og hvor vinduesruderne er ganske bitte sm?

Kender du den gamle grd, den gamle bondegrd, i hvis ttte abildhave tret frugtfyldt str? Kender du de stuer sm med slagbnk og chatol og med hje planter bag gardinets fold?

Folk og f fandt fred og fristed i den gamle grd, strbsomhed og njsomhed blev begge parters kr, tryghed voksed frem af slidsomt virke dag for dag, lykken blev en trofast gst som spurven under tag.

Stille og sindigt leves livet i den gamle grd, medens stedse skifter sommer, vinter, hst og vr. Som et sknt og herligt minde gennem mange r, vil vi vrne Danmarks gamle, sknne bondegrd.

(Jul. Peicher)

Sdan en gammel bondegrd var vort barndomshjem, derfra har vi vore gode og glade minder fra barndommens og ungdommens r. Nu er den gamle bondegrd borte, flyttet ud p marken og udstykket, men endnu er j ordene i slgtens eje, og gid de m vre det i mange r endnu!

CHRISTEN PEDERSEN s slgt


Fjelsted - Katbjerg (v. Mariager)

SREN RASMUSSEN iflge matriklen 1664 grdmand i Fjelsted, levede endnu i 1688. Havde grden sammen med en KNUD LAURITSEN. Grdens hartkorn var 9-6-3-Yz. LAURITS SRENSEN, fdt i Fjelsted 1663, dd i Fjelsted 15/4 1728 (65 r og 4 mdr.), gift med KIRSTEN CHRISTENSDATTER, fdt 0.1656, dd 24/12 1736 (80 r gI). CHRISTEN LAURSEN, fdt 1697 (7), dd i Katbjerg 2714 1759, gift med MAREN PEDERSDATTER, fdt 1706, dd i Katbjerg 25/4 1787 (81 r gl.). PEDER CHRISTENSEN, fdt i Katbjerg 1/3 1735, dd i Katbjerg 1773, gift 26/6 1767 med MAREN HANSDATTER, dbt i Brdls 8/11 1744. CHRISTEN PEDERSEN, fdt i Katbjerg 23/5 1768, dd i Skelum 1853, gift efter 1787 med BODIL NIELSDATTER, dbt i Alstrup 1764, dd i Skelum 18/10 1839. (Hendes forldre var NIELS PEDERSEN, grdmand eller fster i Alstrup v. Mariager og hans hustru ANNE NIELSDATTER).

II

III

IV

Fra Katbjerg til Skelum


CHRISTEN PEDERSEN og BODIL NIELSDATTER, vore oldeforldre, kom fra Katbjerg til Skelmdog blev stammeforldre til en talrig slgt Deres brn: MAREN CHRISTENSDATTER, fdt 1792. MARIANE CHRISTENSDATTER, ANE CHRISTENSDATTER, PEDER CHRISTENSEN, fdt 1796.

A B C D E F G

fdt 1798, dd 1881. fdt 1800, dd 1863.

NIELS CHRISTENSEN, fdt 7 ANE MARIE CHRISTENSDATTER, fdt 7

ANDERS CHRISTENSEN, fdt 31/11808. 3

Nr vore oldeforldre er kommet til Skelum (nu Skelund) vides ikke med bestemthed, men vi ved, de blev gift omkring r 1787 eller efter, s det m have vret sidst i 1700, de er kommet dertil. Grden hrte da under Trudsholm i Vindbls sogn, Randers amt. Den fleste grde i Skelum hrte under Trudsholm, 4 grde og nogle mindre ejendomme hrte dog under Visborggrd. Omkring r 1821 har oldefar kbt grden og var sledes selvejer. Nr oldefar af egnens folk blev kaldt "Rasmussen", sknt han hed Pedersen, fortlles der, at det kom af, at hans formand i grden blev kaldt "gammel Rasmus", og efter ham gav de oldefar kendingsnavnet "Rasmussen", det navn kom hans snner og deres snner igen til at bre, men det er nu gledet ud af slgten. Da oldefar overtog grden, var kun ca. 15 tdr. land under plov, resten l udyrket hen, dels i ellekrat, kr og lyng. I oldefars frste r var krene til byen ikke udstykkede, men byens kreaturer grssede i fllesskab, siden blev de udstykket. De gamle fortalte, at oldefar fik s store arealer p grund af, at ingen ville vre nabo med sognets prst (provst Vadgaard). Han var en stridig mand og var slem til at tage bndernes kreaturer i hus. Oldefar turde nok, og fik en grd p ca. 110 tdr. land. Det gav arbejde bde til ham og hans efterkommere med at la jorden ryddet og forvandlet til kornmark. Oldefar selv havde vret en stor slider og en kraftig mand. En gammel kone, kaldet "Skrdder-Stin", fortalte, at folk sagde om ham, at han var "en rigtig Rasmus". Den ldste af Christen Pedersens snner, Peder Christensen, overtog grden efter sin far iflge skde af 29. april 1837, hvori Christen Pedersen gr vitterligt at have solgt og afhndet til sin sn, Peder Christensen, den mig tilhrende, efter skde af l O. april 1821, grd i Skel um, Hindsted Herred. Skdet af 10/4 1821 m da vre oldefars skde, og det er da rimeligt at antage, at oldefar da har kbt grden fra godset Trudsholm, da dette i rene 1804 - 1827 afhndede bndergodset til selveje. Trudsholm overtoges 1726 af Etatsrd, Landsdommer Peder Marsvin, der 1751 tilkbte de 149Yz td. hartkorn bndergods fra Overgrd, som da ejedes afv. Arenstorff, der tillige ejede Visborggrd, det er tnkeligt, at Skelumgrdene har vret en del deraf 1804 kbte Landvmskaptajn Niels Secher Trudsholm for 95000 Rdl., og frasolgte derefter ca. 100 td. bndergods til selveje. 1808 gik grden i de ufrie grde s klasse, og bortsalg af bndergods fortsatte alts til 1827. Christen Pedersens ldste sn, Peder Christensen, overtog da som anfrt grden 1837. 4

Christen Pedersen og Bodil Nielsdatters efterkommere.

MAREN CHRISTENSDATTER, hjulmand, ingen brn.

fdt 1792, gift med PEDER KORSGAARD afBlum,

MARIANE CHRISTENSDATTER, fdt 1796, gift med LAUST ANDERSEN, grdfster i Langerim, Als sogn. Brn: 1b ANDERS CHRISTIAN LAUSTSEN, overtog fstet i Langerim, hustru ukendt. Brn: a LAUST ANDERSEN, fdt 1857, landpost, gift med GERTRUD NIELSEN af Fruerlund. b PETER ANDERSEN, fdt 1859, grdejer og handelsmand, Hurup, gift med HANNE JENSENafHurup, diamantbryllup 115 1949 c HANS (kaldet "Langerim Hans"), dd. d MARIANNE, gift med ANDERS. e KAREN, dd. f NIELS KRISTIAN ANDERSEN, fdt 1866, dd 1937, gift med TRINE, husmand og trskomager i Rrmingen sydvest for Hurup. 2b CHRISTEN LAUSTSEN, fdt? dd? Gift med DORTHEA af Hedegrde, Als nordsogn, overtog hustruens fdegrd i Hedegrde. Barn: MARIANNE, gift med ANDERS PEDER BAGER af Hurup Vestergrd, overtog hjemmet i Hedegrde, arvede senere Haslevgrd efter POUL MOURITSEN. Denne grd satte deres eneste sn overstyr ved drligt levned. ANE CHRISTENSDATTER, fdt 1798, dd i Fruerlund 1881, gift 2 gange: 1. gang med PEDER JENSEN, kaldet "skomager" og 2. gang med gdr. JRGEN CHRISTENSEN i Fruerlund, Als sogn. Ingen brn. PEDER CHRISTENSEN, ldste sn af Christen Pedersen, fdt 1800, dd 1863. Overtog fdegrden i 1837 og giftede sig samme r med KIRSTEN NIELSDATTER af Als sogn, fdt 1802 i Ugilgrd, Lillevorde sogn, dd 1879 i Skelum. Brn: 1d ANE PEDERSEN, fdt 1839 i Skelum, dd ? 2d CHRISTEN PEDERSEN, fdt 1842 i Skelum, dd i Vraa 1907. 3d NIELS PEDERSEN, fdt 24/5 1844 i Skelum, dd 6/5 1936 p Nrrevang i Skelund. 4d HANS PEDERSEN, fdt 15/5 1846 i Skelum, dd ? i Fruerlund. NIELS CHRISTENSEN - se side 11 ANE MAR. CHRISTENSDATTER "Bertelsen", boelsmand i Skelum.

E F

Gift med CHRISTEN JENSEN, kaldet

'.

Brn: 1f

JENS CHRISTENSEN kaldet "Bertelsen" dde som ung mand, gift med KJERSTINE PEDERSEN af Als, datter af PEDER NIELSEN (kaldet "Snedker") af Als.

ANDERS CHRISTENSEN, fdt 31/1 1808 - se side 12

Peder Christensen og Kirsten Nielsdatters slgt.


Bedstefar var som oldefar en virksom mand. Han forstatte rydning af kret og byggede en del. Han har sikkert vret en retskaffen mand og en god far og vist et godt eksempel. Han formanede sine brn til at sky spiritus og til at tale sandhed. Bedstemor var efter udsagn en lille, mild og god kvinde. Grden bestod efter de gamles fortlling (bI. andre Chr. Laustsen afHedegrd, en sn af bedstefars sster, Mariane) af stuehus og en lnge udhus, som gik fra nord til syd og delte pladsen i en forgrd og en baggrd. Stuehuset l i st - vest. Bedstefar har alts helt bygget udhus ene op, da grden allerede i fars barndomstid bestod af sterhus (hestestald), Snderhus (kostald) og en stor krelade, som bedstefar byggede r 1856. Efter hvad far fortalte, havde der ret i forvejen vret en ualmindelig god rugavl, og den blev solgt til store priser. Ogs den vestlige del af stuehuset byggede bedstefar op. Bedstefar dde 1863,63 r gammel, og vor far, Niels Pedersen, bestyrede da grden for sin mor, til han overtog den 1869. 1d ANE PEDERSDATTER (ldste barn og eneste datter af PEDER CHRISTENSEN og KIRSTEN NIELSDATTER), ER FDT 1839. Hun blev gift med NIELS CLAUSEN, sn af CLAUS NIELSEN, gdr. i Skelum. Faster Ane dde som ung kone. I gteskabet var der 5 brn: a b c d e KRISTIANE NIELSEN CLAUS NIELSEN ANTON NIELSEN KJRSTINE NIELSEN PEDER KRISTIAN NIELSEN

Da deres mor dde, giftede faderen sig igen med Mariane. Anton (c) blev smand. Han dde ung p New Zeeland. De fire andre brn udvandrede til Kansas, US.A 2d CHRISTEN PEDERSEN, fdt i Skelum 1842, dd 1907. Lrer i Rostrup og Vr, gift 1888 med KRISTINE HYBERTZ af Rostrup, fdt 1871. Hun var en tidligere elev, der blev ansat i huset hos ham. Brn: 6

b c

e f

ANE KRISTINE PEDERSEN, fdt 14. juli 1891, gift med smed PER MORTENSEN, fdt 1888 i Nrre Vr. Han dde af overanstrengelse ved algang under besttelsen (1940 - 1945). PETER PEDERSEN, fdt i Rostrup 22/11894, gift med ELLEN MARIE. MARIE PEDERSEN, fdt 24/2 1896 i Rostrup sogn, gift med PEDER NIELSEN, fdt 29/8 1896 i Spjellerup sogn, Prst amt. Ansat ved statsbanerne, bor i Kbenhavn. NIELS PEDERSEN, fdt i Vr Mlle 11/3 1898 (?), murer og bosat i Rostrup, gift med INGER MARIE MOURITSEN, fdt 1913 i Suldrup sogn, Hornum herred. VALDEMAR PEDERSEN, fdt i Vr Mlle 1517 1900, murer og ringer ved Rostrup kirke. HANS HYBERTZ PEDERSEN, fdt 24/4 1908, gift med LILIAN, bosat i Amerika.

3d

NIELS PEDERSEN, fdt 24/5 1844 i Skelum, dd p Nrrevang 6/5 1936, gift 3/11 1871 med MAREN ANDERSEN afBlum, fdt 115 1844, dd 25/12 1905, datter af ANDERS BUNDGAARD, Blum. Far overtog fdegrden i Skelum 1869 og blev alts gift med vor mor 187l. I dette hjem voksede en stor brneflok op:
a

PEDER ANDREAS VALDEMAR PEDERSEN, fdt 19/5 1872, gift 26/8 1905 med ANDERSINE BERTELSEN LUND afHelberskov, Als sogn. DAGMAR KIRSTINE PEDERSEN, fdt 21/2 1874, gift 11111 1893 med lrer JENS LUND, fdt 1866, dd 1905,39 r gammel. Gift 2. gang med KRISTIAN MARTINUS MADSEN, Aggersund.

s-t.

ItJ(k,

ANE MARIE PEDERSEN, fdt 24/6 1877, dd~'? gift 1901 med SREN KRISTIAN NIELSEN, fdt 26/5 1872, dd 1935, sn af snedker HANS NIELSEN, kaldet "Rasmussen". NIELSINE PEDERSEN, fdt 21/4 1879, dd? gift 18/11 1902 med friskolelrer RASMUS NIELSEN, Lillering, fdt 4/6 1872 i V. Tiersted, Lolland. JENS PETER PEDERSEN, fdt 12/6 1880, dd 7'<'gift 8/4 1909 med MARTHA JENSEN af Aarhus.

q
f
g

ANE KIRSTINE PEDERSEN, fdt 1882, dd 1.$86.


R'

e::..p:

;;;.

. .f 'f" II 1.. " i-/-'/ ! .~f"',<-

. .

KARL OTTO PEDERSEN, fdt 1883, dd tj86. ANTON PEDERSEN, fdt 19/2 1885, dd? Gift 21/3 1961 i Hadsund med

Planteavlskonsulent i Varde. 7

Cl
l

KARL PEDERSEN, fdt 16/5 1886 i Skelum, dd 22/,g 1980 p Nrrevangsvej i Skelund. Gift med METTE KIRSTINE KNUDSEN, datter

OT,J;P

afS0;:RE;;ZKNUD EN, Opptimp. ~ CPJ M. J

LUv--trLd.t

A1nA/C!. 'c-e:..
c:: /

/).A q

-'LZ/~L..

u d)

/~

r:
~

INGE" " a~ PEDERSEN, fdt 11/5 1888, dd? Gift med AGNES LARSEN, datter af MARTINUS LARSEN, Visborg Skovmark.

4d

fortsttes side lO!

Faders - Niels Pedersens - skde


Udskrift afHellum-Hindsted landsretssagfrer J. Jessen: herreds skde- og pantebog, litra I, folio 280, v.

Underskrevne Kirsten Nielsen, enke efter Peder Christensen af Skelund, gre vitterligt at have solgt, ligesom jeg herved skder og overdrager til min sn, Niels Pedersen, den mig efter adkomstdokument tinglst ll. april 1865 tilhrende grd i Skelund by og sogn, Hensted herred, dens bygninger og tilhrende jorder, der under matr. no. 8 a str for hartkkom 3 td. 4 skp. 1 fdk. 1/4 alb. Gammelskat 13 rdl. 79 skilling med andel i flleslodden her nr. 55. Af kbesummen, 4500 rdl., skriver firetusinde fem hundrede rigsdaler rigsmnt, afgres 2000 rdl. ved, at kberen overtager og indfrier min gld af dette belb og med herefter plbne renter til Trols Nielsen i Veddum Vom og Elias Nielsen i Bnderskovgrden efter 3 af mig til dem udstedte obligationer, der giver pant i den solgte ejendom, og resten 2500 rdl. er afgjort ved, at kberen har udstedt panteobligationer for 2000 rdl til hans bror Hans og 500 til hans bror Christen. Den solgte ejendom skal herefter tilhre kberen, Niels Pedersen, med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet den, han m sledes navnlig respektere og holde sig efterrettelig tvende fstebreve af 29de april 1837, tinglste23de maj samme r, hvorved er overdraget til Niels Christensen i brug p 200 r og med ret til at slge og pantstte brugsretten, nogle dele af ejendommen, nemlig et stykke af "Mosen" kaldet, et stykke eng aflodden "Vandkret" og en lille plads af sndre ende af marken "Nrvang" kaldet, samt vejret til englodden mod en afgift af 12 skilling rlig, hvilken afgift ejendommen er berettiget til at oppebre. Alle af ejendommen gende skatter, afgifter, tiender, prstationer og plg, som nu resterer og plber herefter til svarer og udreder kberen. For vanhjemmel er jeg ansvarlig p lovlig mde. Til bekrftelse med min og min lavvrge s underskrift i overvrelse af vidner. Skelund, den 13. juni 1869 Kirsten Nielsen Som lavvrge: Niels Christensen

Til vitterlighed: Lars Christensen Christen Nielsen

Kirsten Nielsdatters - Farmors - slgt


NffiLS PEDERSEN, kaldet ALS, snedker og mllebygger i Ugilgrde, Lillevorde sogn, fdt i Als 1766, dd i Lillevorde 1815. Gift med ANE NffiLSDATTER. Brn: I MAREN NffiLSDATTER, fdt 1796, gift med NffiLS, ("Mur' Niels" kaldet), dd? Maren boede som enke i Als ca. 1875. Brn: a HANS PETER NffiLSEN, han var snedker, og hans enke boede i Skelum under navnet "Peters Maren". De havde to snner: NffiLS og JENS CHRISTIAN HANSEN. b NffiLS NffiLSEN, gift med TALKE i Visborg Strandkr. Rejste til Utha (mormoner). c ANE KJERSTINE NffiLSDATTER, ugift. Husbestyrerinde for mller og sognefoged Jens Vested, Vive vandmlle. d MARIANE, gift med MIKKEL OPPELSTRUP, Als (ingen brn). II METTE NffiLSDATTER, gift med JEPPE TONNISSEN, Nr. Hurup, landmand. Brn: a PETER PPESEN, gdr. i Odde, Als sogn. b OLE PPESEN, husmand i Rnningen ved Hurup. c SREN PPESEN, landpost i Hurup, gift med JULlli. d MARIANE PPESEN, gift med jordbruger FREDERIK LAURSEN, Hurup. e NffiLS KRISTIAN JEPPESEN, murer i Hurup, gift med MAREN. KIRSTEN NIELSDATTER, gift med PEDER CHRISTENSEN, Brn: se side 4 og 5! gdr. i Skelum.

III

IV

VI

ANE CATRINE NffiLSDATTER, gift med smed NffiLS SRENSEN, Hurup. Brn: a DORTHEA NffiLSDATTER, gift med banevogter i Hjerm PETER HALD, fdt i Als sogn. b GRETHE NffiLSDATTER, gift med NS JENSEN, kro-forpagter i Skelum. Efter at kroen brndte banevogter og formand ved Pindstrup st. (Randers - Gren). c KAREN MARlli NffiLSDATTER, gift med PETER NffiLSEN, ringer og graver ved Hadsund kirke. PEDER NffiLSEN (kaldet "Snedker"), gift med MAREN NffiLSDATTER (Frost), boelsmand i Als. Brn: a MAREN KRSTINE PEDERSEN, gift 2 gange: med JENS CHRISTENSEN, kaldet "Bertelsen", Skelum og med HANS KRISTIAN ANDERSEN, Skelum. b NffiLS PEDERSEN, snedker i Als, gift med ANE MARlli LAURSEN af9 Rogen ved Hammel (sster til lrer Laursen, Als). SREN PEDERSEN, Als Enge, gift med GRETHE af slgten BORNHOLM.

10
. J;

Maren Andersens - moders - slgt


ANDERS ANDERSEN BUNDGAARD, grdmand eller fster, vistnok i Skovhuse, fdt 1729, begravet i Blum 1806. Hustru MAREN PETERSDATTER, fdt 1752, begravet i Blum 1809. 2. led: ANDERS ANDERSEN BUNDGAARD, fdt 1779, grdmand ogs i Skovhuse, gift 1809 med ANE CATRINE CHRISTENSDATTER, dbt i Blum 24/6 1788, dd 9/5 1818. 3. led: ANDERS ANDERSEN BUNDGAARD, vor morfar, overtog grden i Blum og blev sognefoged, som den forrige ejer ogs havde vret. Fdt 13/11 1810, dd 11/10 1850, gift med ANE NIELSDATTER, fdt i Terndrup Hougaard 10/3 1817, dd i Blum 10/1 1897. Brn: ANE CATRINE ANDERSEN, fdt i Blum 1840, dd i Klarup 1937. 1 2 3 MAREN ANDERSEN, moder, fdt i Blum 115 1844, dd i Skelund 25/12 1905. ANDERS ANDERSENBUNDGAARD, fdt i Blum 1846, dd i Blum 1905. Vor morbror Anders overtog omkring ved 1887 grden i Blum og blev sognefoged, som hans fader og stedfader (J. P. Riise) ogs havde vret det. l. led:

-,
\l

~~
~~
.

s
~
't

.~ ~ ~ ~~
~~ ~~

~) '~
Vor morfader Anders Andersen Bundgaard blev drbt ved en krselsulykke (lbskkrsel p Lindenborg Bakke) 11/10 1850. Siden giftede bedstemor sig igen med J. P. RIISE (kaldet J. P. af Blum). De havde i gteskabet 2 snner: a b JENS JENSEN RIISE ejede Snder Korsgaard, Blum Mark. ANDERS PETER JENSEN, Terndrup Hovgaard.
.~

~d~

~~
v ~ ~

g.
PEDER CHRISTENSENS og KIRSTEN NIELSDATTERS slgt fortsat fra side ,7(
4d

~~ ~ ~"" ~
~,
,

"

HANS PEDERSEN, yngste sn af gdr. PEDER CHRISTENSEN, Skelund, fdt 15/3 ~ ~ 1846, dd 25/3 1922, gift 1871 med PETREA ROESTED LUND, fdt 30/5 1852, .datter af skrdder Lund, opvokset i Skelund. ,~ Farbror Hans var frst bestyrer for sin faster Ane i Fruerlund i Als sogn, og arvede ~ ~ efter sit gifterml grden. Efter mange rs forlb byttede han denne med en grd i ~~' ster Hurup (Tonisgaarden). ~ -i

f .~

&m
1

JRGEN PETER PEDERSEN, fdt 2/8 1873, gift med AGNES. Overtog' ,~ faderens grd i Hurup, men byttede den med slgtens gamle grd, Langerim. ~ "Brn: --~ HANS og MAREN samt KRISTEN, som dde 9 r gammel.

~}
A /

ttd1J-(~dLl

U~4dC0

?~~A .~c{
.

UvI:~I/o/t:~

/fy/Ud-u/

#{-~~
(j

./ /1jA:11-

,h- 1v;.(A /J!U (tU-,ka f d 1- (J./, /J

~lt'

~r AA ~ C~

//j!/

11

ANDERS PEDERSEN, fdt 1875, gift med ANE JENSEN, datter af moders broder, ANDERS PETER, Terndrup Hovgaard, boede frst i Hurup, senere i Nr. Uttrup. Anders var handelsmand. Brn: a OLGA PEDERSEN, gift med JAKOB BRNSDORF PEDERSEN af Feldbakgaard, Veddum. LUND PEDERSEN, fdt sidst i 80' erne, dd 4 r gammel.

NIELS CHRISTENSEN, kaldet=Rasmussen", snedker i Skelum, fdt ca. 1805, sn af CHRISTEN PEDERSEN, dd? hustru? Brn: 1e CHRISTEN NIELSEN, snedker. / I .. !)-"~ HANS PETER NIELSEN, snedker. <. /2~~?t:~ y7~ . 2e 3e BODIL NIELSEN . --(;.Ci/1 '1~;.?v0 NIELS NIELSEN, snedker. /t 4e JENS KRISTIAN NIELSEN, lrer. 5e

Niels Christensen fik iflge tvende fstebreve overdraget brugsretten til en del af grden. Se Faders skde 1 1e CHRISTEN NIELSEN boede i Alstrup, Mariager landsogn. Hans hustru LORENT SE var datter af JULIE. Brn: a ANTON NIELSEN ejede et hus i Buddum, kaldet USA, gift medMARlE. Den ldste af deres snner hed LANGVAD og var opvokset hos bedsteforldrene, Christen Nielsen og Lorentse. Han er gartner, og en sn af ham er dyrlge. b KARL NIELSEN, gift med DORTEHA, en datter fra Hou Mlle, mange brn, flere i Amerika.

2e HANS PETER NIELSEN, kaldet "Hans Rasmussen", fdt 1847, dd 1939, ----"- .. vaf'snedkersOmfadefen, Niels Christensen, og overtog efter ham ejendommen med rettigheder og forpligtelser. Han var gift 2 gange. Frste hustru var SI.NE fra Korup, dd 1882. Deres brn:'' ~ a LUDVIG NIELSEN, fdt 11/1 1871, i Amerika. b SREN KRISTIAN NIELSEN, fdt 26/5 1872, gift i 1901 med c ~FEBER:8BN, fdt 24/6 1877. ~aA LVL. lllCVl,<...q JUDITHE NIELSEN, fdt 31/1 1871 (?1) ---_._----.----PEDER NIELSEN, fdt 12/1 1876, gift med ANNA KAjTRlNE DAVIDSEN, fdt i Tranum sogn 6/10 1876. Overtog hjemmet. Brn: '~frIA-,,4 Y?t -:1.vt. ./f/:-[' i. 1-IL.i-, 11 JENSINE NIELSEN
$ \

12

HANS P. NIELSEN 2e HANS PETER NIELSEN, 2. gteskab med SINE FREDERIKSEN af Als, fdt 1857, dd 1933. ~ Deres brn: J, .. a JENSINE NIELSEN, dd som ung. .d2 L <~ M 1)-1,-k .har eJervret 2, som he~ 'f.t:v ~ ~c/v6 b NIELS NIELSEN, bosat i Skelund, ugift.(/' ~ c FREDERIK NIELSEN d ANDERS NIELSEN e KARL NIELSEN

1 /ve l~'

F G

ANE MARIE CHRISTENSDATTER

- se side 5 og 6

ANDERS CHRISTENSEN, fdt 31/1 1808, dd 24/11 1881, yngste sn af Christen Pedersen og hustru, Bodil Nielsdatter, gift med ANE KIRSTINE CHRISTIANSEN, fdt 1/11 1818, dd 21/8 1850. Datter af CHRISTIAN DANIELSEN og hustru, MAREN JENSDATTER, Veddum. Brn: 1g BODIL ANDERSEN, fdt 1/1 1848, dd 1899, gift med enkemand, grdfster HANS LAURSEN, Skelund. Jk. ti. f.:-W ~'f.t~, /.// Brn: y a ANDERS MARINUS HANSEN, fdt 19/91871, bosat i Skelund. b ANE KIRSTINE HANSEN, gift med mller PEDER HOLM, Skelund. c KAROLINE HANSEN, syerske i Skelund, ugift. 2g HANS KRISTIAN ANDERSEN, fdt 18/91849, dd 16/5 1913, grdejer i Ske lund, gift med MAREN KJERSTINE PEDERSEN, datter af PEDER NIELSEN, snedker i Als, fdt 1842, gift 26/111873, dd 13/5 1905~ OL j);:: /Y) ol{ [; !31&dlA .. b"d/w ? Denne Peder Nielsen, kaldet "Snedker", var broder til vor farmor, Kirsten Nielsdatter og alts sskendebarn til vor far p mdrene side. Hans Kristian Andersen var hans sskendebarn p fdrende side. Der var kun eet barn i gteskabet (EP: - som sledes var nrt beslgtet!): a JENS ANDERSEN, fdt 1874, dd 1945. Han blev ejer afgrden Mosegaard, og gift med METHA GADE, datter af gdr. THOMAS GADE, Fruerlund. Der var kun eet barn i gteskabet: KIRSTINE ANDERSEN, fdt 20/10 1909, dd? Gift med JENS VILLADSEN CHRISTIANSEN afHelberskov, der nu ejer Mosegaarden. 3g CHRISTEN ANDERSEN, dde som barn, druknede i dam (EjP: "Nrkrdammen", hvori der endnu i min barndom var dammuslinger).
'f/t&v

dli../Jt.;-;;

!hkbttllt'

foNte/l.

Anders Christensen var grdbestyrer p Nrkr, Skelund (EjP: 17~t@Itte eg ~~Qste /h 1,1h dL.~-zz~). Han blev gift anden gang med KAREN RASMUSDATTER af Als sogn, fdt 1851, dd (; a> j, '} /l vLU-1/ 1882 (EjP: .ktm ]l:Lgamm~l=men deg allerede enke!).~ ..()-

13

Niels Pedersens og Maren Andersen Bundgaards efterkommere

PEDER ANDREAS VALDEMAR PEDERSEN, fdt 19/5 1872, dd 10112 1959, gift 26/8 1905 med ANDERSINE BERTELSEN LUND afHelberskov, Als sogn, dd 1936. Overtog i 1905 ejendommen "Mosevang", bygget p parcel fra f,degrd~n. . ,-:l 41- .] - / 1~}.; Brn: ?lO. 'lrM 7!> .k ,ul4 ~~rU; //{j,I.I< t ~_ ,. 4 9'3CJ h#, et 1 HELGA PEDERSEN, gift med KARL JUUL af Helberskov, frugt- og 71 r 1# JI1~ ~..J.J.d grntforretning i Terndrup (EjP: Karl Juul var vidt berejst i sine unge dage - USA, 2, CJ-J-lJr, Argentina, Australien, New Zeeland og Fiji-erne, havde senere grd i Rnningen og blev derefter bestyrer af grd i Haslevgrde ). i 2 NIELS PEDERSEN, gift med EETRA, .har overtaget hjemmet "Mosevang". 6jJ J.h..t..-I .//~iJ"f/YI/. ~Yl4 ~,J,'l'-?tW1kl.1/;'vt:': 25~6- fo/3~, ?,;UJL/14.td ?/5; t;; 11'1t

II

DAGMAR KIRSTINE PEDERSEN, fdt 21/2 1874, dd 24/8 1959 gift 11/11 1893 med JENS LUND, lrer i Bejstrup, ster Hanherred. Brn: 1 NIELS LUND, fdt 24111 1894, dd 2711 1905. 2 VALDEMAR LUND, fdt 22/4 1896, gift 1925 med ANNA PETERSEN, Kbenhavn, bor i Brnshj, ingen brn. 3 ELSE LUND, fdt 29/5 1898, gift 2/5 1926 med SIMON MIKKELSEN afEmborg, nu grdejer i Foel i Snderjylland. 4 MARGRETHE LUND, fdt 4/10 1899, dd 29/5 1965. Husbestyrerinde hos sin morbroder Anton Pedersen (EIP: - frst i Varde, senere i Hadsund, hvor de blev gift 21/3 1961) 5 SIGNE LUND, fdt 15112 1901, dd 7112 1976, hjemme hos sin mor. (EIP: giftede sig okt. 1965). ,dtJ"?:0t' ~dut--/j 0-0. J1 '!Ie. 6 AKSEL LUND, fdt 73/10 1903, gift i sept. 1933 med ANNA NIELSEN (EjP: - hans kusine, datter afRasrltus.o~ Nieltine Nielsen, Lillering). Grdejer i Aarslev ved Randers. a hl. . 4/<-'4 1/ fj - f t ~tFI tJ 1

Dagmar blev gift anden gang med murer KRISTIAN MARTINUS MADSEN af Aggersund, senere grdejer i Gjerding ved Skrping. ~(yt~lt-pwtv .dt1'c4 4'~ ..d:hJ T.J) (EjP: Kristian Madsen havde .~brn fra forrige gteskab: S~r ~9KRISTINE). t.v,} .J.t-l t -/' Deres brn: .. 5 jlI4 'f. . (4 11f. ~f'b~ .' . 1/ ,-.f.-.,l 2 3 LAURA MADSEN, fdt 31112 1909, dd juli 1973, gift med gdr, HARRY 'J., '11P-('u r tW- (J/J, STAGELUND. ii{tIM') 2.t a . JOHANNES MADSEN,fdt 12/4 1911, gift med NANNA ;Jt--17J AL~I? MADSEN, fdt 14/5 1913, gift med MAGDA MORTENSEN afHaals, o/t/tt-tl ~z, ~ gartnen l Sdr. Kongerslev. _ l ~ 'I 3

. .

p; eli"'/) f...''zP- f

o/(ttlclJA

,rtU 4WA.A

-I #vi

I'

I I

ID

ANE MARIE PEDERSEN, fdt 24/6 1877, dofsl1 1962. Gift november 1901 med SREN KRISTIAN NIELSEN, sn af snedker Hans p~ielsen, Skelund. Var fra 1902 til 1909 uddeler i foderstofforeningen i Skelund. Overtog en parcel af Maries fdegrd og byggede

14

derp "Krvang". Kristian dde i 1935, og deres ldste sn, HANS, har nu overtaget hjemmet, der ved kb af mere jord og trofast arbejde er blevet en dejlig grd. Brn: KRISTINE MARGRETHE NIELSEN, fdt 19/8 1902, gift med murer VERNER A LARSEN, Jgerspris, fdt 13/5 1895. Deres brn: a ARNE ANDREAS LARSEN, fdt 21/12 1926. b POUL CHR LARSEN, fdt 18/10 1928. c ANDREAS LARSEN,fdt 22/5 1931. d EJLER KASPER LARSEN, fdt 19/10 1933. e HERTA MARIE LARSEN, fdt 31/1 1939. D C -, j 2 _ t.. od3 2f ROBERT LARSEN, fdt 31/7 1945. %M d, 1~92. iM.4M-~:.It .a-. HANS RASMUSSEN NIELSEN, fdt 9/12 1904, gift med KAREN JOHANNE B JRGENSEN, Hollse, Sjlland, fdt 17110 1915. Overtog hjemmet "Krvang". Adoptivsn: JOHN NIELSEN, fdt 12/3 1942. MATHILDE NIELSEN, fdt 12/111906. C Adoptivdatter: HENNI NIELSEN. SIGNE PETREA NIELSEN, fdt 12/5 1908, gift med fisker ARNOLD D KALLESHAVE, Jgerspris, dd oktober 1965. Brn: a HILDA ANTVORSKOU KALLESHAVE b ANNA c RAGNHILD d HERDIS e KURT f LILLIAN E ELLEN KATRINE NIELSEN, fdt 12/51908, gift med NIELS HARBO, Nebstrup. Brn: Wd!1Jf?L ;(!11.t( 't-" Yta'l/--ndrzt-" a AGNER HARBO b JENS JRGEN HARBO c EJNAR HARBO F MAREN BUNDGAARD NIELSEN, fdt 29/4 1912, gift med GEORG FREDERIK LARSEN, Tylstrup. (EjP: - hr ejendom i Veddum Kr). Brn: thaAl--Cl.A...
i

a ANE MARIE LARSEN, fdt 9/4 1944b ERIK LARSEN, fdt 17/3 1946. c SVEND AAGE LARSEN, fdt 28/4 1950. d OVE LARSEN e POUL LARSEN ANNA RIGMOR NIELSEN, fdt 19/111914, gift med SREN KIRSTEIN JENSEN, Vadskr, fdt 15112 1910 (E1P: dd i januar 1968 af en blodprop, smedemester i Skelund). -1 1-1 a.. dd.d re.{,. I tf-j 1- ~O (J I Brn: a JENS CHRISTIAN JENSEN, fdt 28/3 1938. (~-:-harovm~!--~",roet ---Adere~ad"ted). b ELIN JENSEN, fdt 15/9 1947. NIELS PEDERSEN NIELSEN, fdt 4/9 1916, gift med EDITH MADSEN, Varde.

--

15

(EjP: - var tjenestekarl hos sin morbror Anton i Varde). Brn: Brn: a KARL VEBER NIELSEN b VAGN OVE NIELSEN c SREN CHRISTIAN NIELSEN DAGMAR ELISABETH NIELSEN, fdt 16/4 1918, gift med POUL MORTENSEN, Smrumovre. Brn: a GYRD MORTENSEN b LEIF MORTENSE NIELSINE PEDERSEN, ti /4 1879, dd 19/7 1965 (EjP: lrerinde bl. a. i Als Odde i den nuv. "S~ , . Gift med RASMUS VIUIELM NIELSEN, fdt 4/6 1872, dd 1950, sn af arbejdsmand Niels Peter Nielsen, Vester Tirsted, Lolland. (EjP: landstingsmand for partiet Venstre - husmand og skolelrer i Lillering). Brn: A SVEND AAGE NIELSEN, fdt 19/7 1903, dd i 1955, gift med ANE JENSEN, Funder. Uddannet lrer, frugtavler i Lillering. B ELISABETH BUNDGAARD NIELSEN, fdt 8/9 1904, gift med gdr. OLE NIELSEN, Skovby. ,l,.;r. de; 'cl 1/1- - / If tj; C D E F G H I RIGMOR NIELSEN, fdt 1/12 1905, tragisk dd 1948. Gift med GODFRED ANDERSEN, Fyn (EjP: - han blev hustrumorder!). NIELS NIELSEN, fdt 14/1 1907, dd 6/3 1981, gift med Svend Aages enke, Ane Jensen, Funder. Gdr. i Them (EjP: mange r i Australien). HANS NIELSEN, fdt 5/4 1908, dd i september 1908. KIRSTINE MARGRETHE NIELSEN, fdt 30/7 1909, gift 10/8 1933 med JENS PETER PEDERSEN, fdt i Srslev 12/8 1907. Gdr. i Svinsager. ANNA NIELSEN, fdt 4/8 1911, gift med AKSEL LUND 3/9 1933. Aksel fdt i Bejstrup 23110 1903, gdr. i Aarslev ved Randers. (EjP: de var sskendebrn). HELGA MARIE NIELSEN, fdt 1/6 1913, gift i Randers med ingenir HELGE JENSEN, fdt p Lolland. 'luIftJ-- ,~,1 Z - 2- - $.oClI. ANDERS BUNDGAARD NIELSEN, fdt 11/5 1915, gift i Knagstrup 19/2 1943 med JENNY MARIE SRENSEN. OVE NIELSEN, fdt 5/7 1916, gift med RITA HENRIKSEN, fdt i Nyborg 28/10 1919. Fotografi Rdovre. HENNING NIELSEN, fdt 9/11 1918. Fotografi Bjerringbro. SIGNE NIELSEN, fdt 11/3 1920, gift med ARNE BARSLUND, bestyrer p Frenderupgaard ved Holbk. . . ' ~ R. I

IV

J
K L

Ngo .' aa iil!, ~

/OtJ,~

'1 .

JENSPETERPEDERSEN,f~dtJ2/6188?,dd~ Gift8~l1909 med~~JENSEN j'. I / af Aarhus, fdt 25112 ~ Violinbygger l Aarhus (Fredenksgade 75). / ()W,d.< J/liVi---/4Q; J~ ?El Brn: diU . Af;:, 71~.vu ,(/"~ d, l (J ~ j.. _ 2 tl/ll?: d~ A HENNING PEDERSEN, fdt 15/5 1~12Ygift med EDITH RYLEV, fdt 27/6 1922 i Aarhus. Overtog forretningen efter sin fader. Bor Solbrinken 18, Hjbjerg. Brn:

le-~

16

"

,a- TOVE
~

PEDERSEN, lrerinde, fdt 4/6 1947 (tvilling med Birgit), omkommet ved forlis i Biscayen i oktober 199?,Z.. med CARSTEN .~ ~~ gift
fCN!)
~

y. !
<

~1i.>1

.dJ~. ~

/1'"........

:7

,Otl/lZllze

JJ'L I

"t

tid

BIRGIT PEDERSEN, fdt 4/6 1947 (tvilling m. Tove), Konoma, gi med i:!'? e~ 4e~'1ff1~. !Jl,t(,Jy~ ~ Brn: t1I'1./.UI".L.. CLAUS~6ffi't(btllmet ved forlis i Biscayen oktober 1-99-?'lf!T i POUL HENRIK PEDERSEN, fdt 16/12 1951, har overtaget forretningen efter sin fader. N:IMtA MARGRETHE PEDERSEN, fdt 25/12 1957, husejer i~~rmedhjlper i Frederiksgade 75.

9~

<dl/d
VI

d, '2., q- j) - 71. i

ANTON PEDERSEN. fdt 19/2 1885, dd?? j4HadsundAldef8l;)t1i *'li Hl. Planteavlskonsulent i Holstebro og Varde, hvor han tillige havde en grd. Flyttede som pensionist til Hadsund, og blev i marts 1961 gift med sin mangerige husholderske, Margrethe Lund: ,0-/4 .~ f'.t.1.-a-~ ' ..~ /U(U (P'{~'.dfrd /9- j.-

65.

VII

v=: .,
t

KARL OTTO PEDERSEN, fdt 16/5 1886, dd 221CJ1980~gift 12iII 1920 medMEl lE KIRSTINE KNUI:J~~, rw!t 5ilO 1893, dd 717 1940, datter af p SREN DAHL' KNUDSEN, ~pffeYsf~1 overtog slgtsgrden "Nrrevang" i Skelund i 1916 ~e 1?1 krgen Peter Pcdcrs@ns rEl i Lflftg@riHl (i beg S~ mea.sin blodet Ingemann). A .!. / /'/ f' . /'1 ./ , Brn.. 1..'-. q . ({!t' ./1;J f' ~t(,:7' /;J (2;(. ~ "<' ";'.z..~ j-:'';'/ ~. '"'" / A ELS~ PEDERSEN, f~t I?/8 1921. ~.8~~p ~rrevang fra 194}~ 1978 .... til Husejer, Nrrevangsvej ~I Skelund. ~ ,(le /-'1&1!~~t.-{.. I;: Jti>! B NIELS DAHL PEDERSEN, FDT 23/2 1923, DD 24/61971. Ov{rtog N;;~.(ang i cU{ IM~(?)'. men ~~tte efter e~ tr~f~dningsuly~e i.Kret i feb:r;w 1958dri~e / . f garden videF~~~~ty.ef::lrrdflh.m dd. 0./" -1..t /}1. /-( ,tP{/. dtl/~i.{ .-'(,.6 . / J~ C OVEPEDERSEN,fdt24/21925, dd 18i71983. Gift 1950 medJOHANJ'lffi r;~hlj'c{'ili.J. KATRINE NIELSEN, fdt 2115 1925, dd 23/6 1992, datter afgdr. Niels Nielsen, . (((J Skelund. Kbte i 1951 (?) grd i Langerim af sin fader, siden 1963 gdr. i Sdr.Onsild.
{

~m: HENNY PEDERSEN, fdt23/91950

";I-</4...d

.l'1 Chk-<4~,'it:t4<.d

2 KARL AAGE PEDERSEN, fdt 15/4 1952 ?:/:;//t.4. httf. 3 AASE PEDERSEN, fdt 12/12 1953 4 ANNI PEDERSEN, fdt 24/2 1959 AKSEL PEDERSEN, fdt 2/3 1927. Gift 16/1 1954 med KAREN GARDE LAUERSEN, fdt 17/6 1931, datter af gdr. KRESTEN LAUERSEN, Veddum Kr. Drevet maskinstation, kbt Ryttergaarden i Buddum 1959 og Doktorstien 8 i Skelund 1972. Aksel har siden 1992 boet p Vesterled 6 i Hadsund.*tvU~ a ~< t!.. Brn: k"lvv.- :..//:<J ,{ ~t. l LISBETH GARDE PEDERSEN, brnehavelrerinde, fdt 3017 1954, gift?? j j Z med POUL HENNING KNUDSEN, fdt ? 1948, sn af ANNA ?? Bor i stergaarde ved Hadsund. /1 1h7-~!..{ d lk~ d'2?7--/ Brn: -- / a CHARLOTTE GARDE KNUDSEN, fdt 23/9 1978 cf.,-ti:J!-Z-{.-t.'1.--lj /'- ~ b CAMILLA GARDEK:NunSEN, fdt 1110 1982 '-;';:" ! ,{>; (

'-!7-.-

.o

d/~~-

&::-

;;Q le \ lp /?11.1 .(/)..,{...{./v' ,

('"
'\ / .;

.:I ,ir' .-4/c,~,',' . ; /~/


~~ I

er

J
y

.,

"-

-'

/'.

17
,;', r

BIRGIT GARDE PEDERSEN, afd.leder~~[4


~ j

in 7'

Skanderborg, fdt 20/7 1956, gift? 1987 med LARS KAAS, lrer, fdt 2615 .!zf(:';q~(( 19 ? , sn af ERIK og IRENE KAAS, Kbenhavn, Bor i Hvolbk. c'

<; ~ lj,(,~tb

Brn: a MIKKEL KAAS, fdt 20/2 1987 b JEPPE KAAS, fdt 24/7 1989 3 BENTE GARDE PEDERSEN, sygeplejerske, fdt 17/5 1962 (tvilling med Dorthe). Bor i Terndrup sammen med JRGEN SIMONSEN, TV-montr. 4 DORTHE GARDE PEDERSEN, sygeplejerske, fdt 17/5 1962 (tvilling med Bente) gift ?? med JRGEN CHRISTENSEN, maskinarbejder, fdt 4/4 1961, sn afB0RGE og ESTHER CHRISTENSEN, Terndrup. Bor i Terndrup. Brn: a NICHLAS GARDE CHRISTENSEN, fdt 4/101994 EJNAR PEDERSEN, fdt 3/8 1929, gift 1961 med ANNE LISE FREDSTED PETERSEN, barneplejerske, fdt 6/8 1933, datter af tmrermester GEORG PETERSEN og hustru, ANNE META FREDSTED, Gerlev v, Randers, Skovfoged i Rold Skov, Frer Skovpart u.Lindenborg. Bor i Rebild. Brn: 1 THORSTEN FREDSTED PEDERSEN, civilkonom, fdt 5/1 1962, gift 13/2 1998 med HANNE STANlOK, korrespondent, fdt 3/1 1962, datter af CARLO STANlOK og hustru, ANNE MARIE GOTTBRECHT, Bor i Christiansfeld, Brn: a TANJA STANlOK, fdt 12/2 1986, datter af Hanne, b FREDERIK FREDSTED STANlOK, fdt 27/4 1996 2 KIRSTEN FREDSTED PEDERSEN, fdt 10/10 1971, pdagogstuderende, gift 15/6 1993 med NICOLAI GERHARD DUMONT, pdagogstuderende, fdt 2/6 1970, sn af GERRET DUMONT og MARI GROENEWEGEN, Delfzijl, Holland. Bor i rhus, Brn: a FREJA FREDSTED DUMONT, fdt 20/5 1995 b EMIL FRED STED DUMONT, fdt 29/5 1999

sn

VIII

INGEMANN PEDERSEN, fdt 11/3 1888, dd 13/7 196 L Gift 11/3 1941 med AGNES LARSEN, fdt 30/11 1900, dd 6/3 1983, Datter afboelsmand MARTINUS LARSEN, Visborg Skovmark Bosat i Veddum. (EjP: Agnes var i mange r husholderske hos Ingemann p grden i Veddum Kr). r--~ ~ ..
-,<C.-.---.----.---., '----

---

-- ~-