Rancangan Pelajaran Subjek Tingkatan Bilangan Pelajar Hari Tarikh Masa Tajuk Topik : : : : : : : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan

1 Setia 30 Isnin 13/6/2012 9.20-10.30 a.m Unit 4 Bangga Terhadap Sekolah Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat

Hasil Pembelajaran :

1. Menerangkan maklumat tentang sekolah 2. Menjaga dan meningkatkan imej dan disiplin sekolah 3. Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah Isi pelajaran : Tanggungjawap terhadap sekolah, kepentingan peraturan sekolah, budaya sekolah, semangat berpasukan Buku teks, buku latihan dan papan putih

Alat bantuan mengajar:

Pengetahuan sedia ada pelajar : Tiada Nilai murni : Bertanggungjawap, kesedaran dan kerjasama

Set induksi

: (5minit) 1. Guru bertanya kepada pelajar mengenai peraturan sekolah, pencapaian pelajar dan sumbangan mereka terhadap sekolah. 2. Guru menerangkan pelajar dan guru seharusnya menanamkan sifat cinta kepada sekolah, cinta kepada ilmu dan hormati kepada guru dan rakan sebaya. 3. Guru memberi penerangan kegagalan yang pasti bukan daripada keputusan akademik yang gagal, tetapi kegagalan dalam membentuk sikap mencintai ilmu dan menghormati guru, rakan sebaya dan sekolah.

Langkah Langkah 1 (15minit)

Isi Peraturan sekolah saya patuhi

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru meminta pelajar membaca mengenai peraturan kehadiran ke sekolah pada buku teks m/s 47 , kemudian setelah pelajar selesai baca, guru bertanya apakah yang mereka dapat mengenai peraturan itu.. Guru menyoal pelajar mengenai kepentingan peraturan kehadiran ke sekolah, apakah kebaikan peraturan sekolah sekiranya dipatuhi, dan apakah keburukan apabila peraturan sekolah tidak dipatuhi. Guru menyenaraikan contoh budaya sekolah : Budaya sekolah berdisiplin, budaya sekolah dalam taman, budaya sekolah penyayang dan budah sekolah cemerlang kokurikulum. Guru bertanya kepada pelajar apakah kepentingan amalan budaya sekolah, apakah budaya sekolah yang menjadi kebanggaan warga sekola dan jelaskan mengapa. Guru membuat aktiviti persembahan dengan membahagikan pelajar kelas kepada 5 orang 1 kumpulan, memberi watak setiap kumpulan dan berkaitan dengan isi pelajaran iaitu berkerjasama. Selepas pelajar berbincang mengenai watak tersebut, setiap kumpulan harus membuat persembahan selama 2 minit untuk setiap satu kumpulan. Selepas selesai aktiviti ini, guru bertanya kepada pelajar apakah nilai yang mereka memperolehi daripada aktiviti ini, Nilai-nilai yang baik guru mempuji pelajar dan menasihati pelajar supaya mengembangkan lagi nilai yang baik itu, nilai yang kurang baik guru memberi amaran supaya pelajar dapat memperbaiki sikap mereka pada masa akan datang Guru memberitahu pelajar mengenai kesimpulan yang mereka mempelajari pada kelas itu. Dan guru memberi latihan pengukuhan kepada pelajar.

Catatan

Langkah 2 (15minit)

Budaya sekolah

Langkah 3 (25minit)

Kami satu pasukan

Langkah 4 (10minit)

Latihan pengukuhan dan kesimpulan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful