OAMENI

CU PROBLEME

INSPECTORUL

:

MARIN: INSPECTORUL MARIN: INSPECTORUL:

:

MARIN:

INSPECTOR UL : MARIN:

easa dumneavoase splendida ... Splen-di-da ... Atita spatiu ... AUta marmura ... $i lemn ... Da, ~i lemn lustruit... Atita lemn! Cristal.; Candelabre, oglinzi... Bravo! De 0 mie de ori, bravo! .,. Problema care v-a ridic eu acum e activitatea. Ce activitati aveti ? Mai exact: aveti activitati ? Sau, si mai exact: aveti ori n-aveti actlvitati ? Va raspund foarte exact: Avern cere de cusaturi pe etamina, microobservator astronomic, cenaclu de maximafilie, gruparea micilor apicultori... Dar arta ? Arta Iaceti ? Cum sa nu facem ? Fara arta, viata e vesteda - a spus Henri Lavedan - citez aproximativ, din memorie. In fiecare dimineata, in fiecare dupa-amiaza si in fiecare seara, uneori si noaptea, pina in zori, casa
trti de cultura

Intr-adevar,

247

INSPECTORUL: I'vfARIN:

INSPECTORUt
MARI-N INSPECTORUL MARIN: :

sa

sa aud i}i eu, mai Indeaproape, zumziiitul aeesta. DR, pof'titi., poftiti. .. Sa straba_ tern euloarul ~i sa ne oprim da ... sa ne oprim aiei. (In sur~ dina, muzica de fanfata.) Aid rep eta fanfara... (Se desehide usa .. F~nfara irumpe plina, pu., termea, frumoasa, Ascultam un minut executia, eu final con brio, si...) (sotto voce) : Nu suna rau, Sint amatori? (idem) : Numai amatori. Dorltt
va Intrettnctt cu ei? .

un stup. Ai} dod

noastra

de ctrltura

zumziiie ca MARIN:

INSPECTORUL DIRIJORUL:
MARIN MARIN:
i

:

INSPECTORUL: INSPECTORUL:

MARIN:

DIRIJORUL:

INSPECTORUL:

DIRIJORUL:

INSPECTOR UL : DIRIJORUL: INSPECTORUL:

MARIN:
DIRIJORUL: INSPECTORUL:

DIRIJORUL:

Mda... da... sigur... Putett intrerupe 0 clipa repetitia ? Nici 0 problema... (Tare.) Imi dati voie sa vi-l prezint pe dirijoruj nostru... (Reeomandari . di tiInc t e... "eanu, (( ,,-..aniu" In IS "lmi pare bine", "asemenea".) Dumnealui e de la... Ar vrea sa se intretina cu tine. Putin dialog. Se po ate ? . Cu placere, La dispozitie. Sinteti toti amatori ? 'Amator]. Natural ca si prof'esionisti. Cum adica ? Adica atunci cind nu fac€m arta amatoare, ne facem profesia. Sa luam un exemplu. Da, da, sa Iuam un exemplu. Sa Iuarn, de ee sa nu luam ? De .pilda, dumneavoastrg, Eu sint dirijor $i instructor, am si ore la Scoala popular-a,

COSTA,eRE:

INSPECTORUL :
COSTACHE: INSPECTORUL: COSTACHE: INSPECTORUL: COSTACHE: iNSPECTORUL : COSTACHE: INSPECTORUL : COSTACHE: INSPECTORUL: COSTACHE: INSPECTORUL: COSTACHE:

·predau muzica la Iiceu, functionez ca profesor, Era normal sa fie un om despecialitate, nu ? Sigur. Deci, nu sinteti amator ? Sint un profesionist am at or ,. daca se poate spune asa, Se poate. Conceptul e, dealtfel, de circulatie curenta. Sa luam ~i un aIt exemplu. Sa .lusm, 'ea exemple avem. Dumnealui, acela de Ia trombon, ee e ? Trombonistul nostru ? A, e eel mai mare trombonist din sud. estuIEuropei. .. Costache, ia vi.no tu rnai aproape. Dumnealui, care e de 1a..., ar vrea sa te intrebe cite eeva. Sa traiti ! Dumneata esti amator? Pai de ce sa nu fiu ? Dar in viata de toate zilele, ce faci ? PEU ee sa Iac ? Adica din ce traiesti ? Pai din -ce sa traiesc ? Ai 0 profesie ? Pai eum sa n-am ? Mi-o spui si mie ? Pai de ce sa nu v-o spun ? Ce profesie ? Pai cint din instrument. ~i unde cinti ? Unde se prezinta eazul. Cind nu sintem 'in tura cu Iormatia 1a "Hanul haiducilor", tragem si noi pe Ia nunti, 1a cumetrii, la baluri. Alaltaieri, ea sa va spun un caz, am fast la Zavo249

248

INSPECTORUL COSTACHE: INSPECTORUL COSTACHE:

: :

MARIN: COSTACHE: MARIN:

nunti. Si-atunci, cum sa-mi scot piinea ? Ma rog, rna reg, exagereaza nitel.; $titi cum e ell muzicienii, muzicianul e ca eiocirlia

deni. Am seos bine. Ne-a ie~it cite opt mii de caciula, Si-ti convine sa cinti aid pe gratis? . Eu oint de placere. Dar pe gratis? Pai cum altfel? Ca daca nu rna prezint de doua ori pe saptamina aici, nu-mi mai da voie in judet, rna opreste de Ia

FLORICA: INSPECTORUb
MARIN
I

FLORICA

I

COSTACHE: INSPECTORUL: DIRIJORUL: FLORICA:

rag. Am auzit orasului,

nici cu forta, ei au Inclinatia de a cinta tot timpul, pretutindeni, I?i din somn daca-i scoli ; ei cinta din tata-n fiu, ereditar ... Da, sa traiti. Tata-i cesar ... Si tlnara aceea de la celesta ? $i ea umbla pe 1a nunti ? Florico, vino mai aproape, te problema. Eu am absolvit Conservatorul si nu rna deplasez nicaieri in' afara

Da, sa traitl, ca ciocirlanul..~·· Vreau sa zie ca nu-i poti tine

Sigur. Dealtfel vine personal ineaseze cei cinci sute de lei pe care-i capat lunar. (catre Marin) : Ii platitl cinci sute de lei lunar? Ei, lunar ... Vorba vine ... Cind avem fonduri, dam cite 0 prima modesta , de incurajare, rnai .. mult un stimulent moral, f?tltl, pentru unitatea colectivuluL Ba nu nu va mint, ca doar n-am nici un interes. Mi-i da lunar ~i fix, ca asa ne-am inteles. $i-i ia mama, ca sa nu urnblu eu cu banii, sa nu mi-i fure.

sa

MARIN: FLORICA:

Exagereaza, eredeti-ma. Pe ochii mei, daca nu-l asa... De ce vreti sa ma bagati la

INSPECTORUL

:.

apa, dom'Marin, ce v-am facut eu ? Ma rog ... Sa lasam ... Va multumesc, va doresc succes tuturor! (Glasuri tnvalmasite ~n a:~r.dur! de instrumente: "Sa traItl, sa traiti". Usi inchise. 'I'acere. Pasi.) A~ impresia neplacuta ca vrei sa rna mlstifici.

MARIN

l

Eu?

Imi pare rau. Imi pare

INSPECTORUL: FLORICA:

Foarte frumos. Sinteti deci 0 amatoare veritabila. Mama rn-a lasat aid cu conditia sa nu plee nicaieri. En nici in turnee nu rna due. Mama a zis ca-mi rupe 0 mina daca aude c-am iesit din raza orasului. Ea e foarte severa.

INSPECTORUL:

Severa?
250

INSPECTORU~

!

nespus de rau ... Condifiile noastre cer uneori ca sa.; (Sunete difuze de dansuri en tropai-' turi si strigaturi.) Insa in nici un c~z... Nici un minut nu mi-a trecut prin eap sa va ... Aid repeta dansurile. Vreti 1a dansuri '? Nu, nu. Banuiel3c ea sint tot amatori. 251

MARIN:

l'vIARIN: MARIN:

INSPECTORUL:

INSPECTORUL :

INSPECTORUL: MARIN:

MINASTIREANU: INSPECTORUL :

Exclusiv. Poate unu-dol, eare-s Incadrati si 1a ansamb1ul judetean "Curelu$a" ... Maximum daca sint doi-trei, $i sa va spun de ce.... Au fast 1a Porto_ Rico si s-au intors eu "Aluna de bronz", eea mai mare distinctie, ca premiile unu si dol nu s-au acordat. $i atunci ne-am gindit ca sa mearga cu ei $i trei-patru de la noi, ca sa aiba ~i ei un stimulent moral din punct de vedere geografic... Sa mai vada a tara sa mai manince 0 banana, sa treaca un ocean.; (Sunetele orchestrei de la dansuri scad, dis ... par.) -';;'i aici, ce e ? Aici e cereul de scoici, A, e .' 'foarte interesant. Nu inteleg. -Poftiti, intrati, e ceva nou pe meleagurile noastre, de unde marea s-a retras acum zece milioane de ani ... (Usa.) Facem obiecte de podoaba : se ia 0glinda $i se pune intr-o rama, iar pe rama se lipesc scoici, eli nisipul lor matern, ca sa zic asa, La fel, cu ramele pentru fotografii. Lucram si stra. - -chin ute, papucei ... Faceti papuci din seoici? Nu de purtat, evident: bibelouri... Irni dati voie sa vi-I prezint pe responsabilul cercului. .. Sa traiti ... Profesorul Minastireanu ... Dumneavoastra ii invatati... cum sa-i zicem ? .. Scoiciir{tul?

'MARIN: MINASTIREANU:

rNSPECTORUL: MINASTIRIDANW

I

.

.

INSPECTORUL MINASTIREANU:

:

INSPECTORUL

:

MARIN:

Bun termen, excelent. Vedeti, noinu gaseam denumirea !?tiintifica, Eu ; ca am experienta de treisapte de ani, eu am fost rnarinar. A... Ati fost marinar ? Da, am umblat eu vasu1 "Muntii Buzaului" , am fost si in Tur, cia ,am stat 0 luna, p-orma la Tanger, cunosc l?i limb a araba, citeva cuvinte, bunaoara franzela, cas.i. Pe urma am Iasat apa -sl am venit aid la deal, la soeri, ca mi-au cedat ca mostenire 0 casa si nevasta-mea e si ea la cercul de mileuri eu iglita, ea are experienta de pa's' doi de ani, ca e ceva mai avansata in etate ca mine, face sl volane la perdele, fete de perna din satin incretit, ajururi 9i cite 91mai cite ... Si de unde v-a venit ideea eu seoicile ? M-am gindit eu asa, din eapul meu, si le-am propus $i dumnealor, Sa-I invat pe tineri, sa iasa si ei oameni, sa umble pe unde am umblat eu, sa vada ce-am vazut eu, sa mai cistige un ban, ca ehestiile astea ell scoici aduee banuti si daca pui ban ul la g hioc, ei se ad una, si daca se aduna ... Prin urmare, comercializati 0biectele ? Stiti, propriu-zis facem expozitiL Daca e expozitie si cineva vrea sa cumpere un obiect oa-

.

252

253

MINASTIREANU:

INSPECTOR UL : MIN ASTIREANU : INSPECTORUL : 1vIARIN: MINASTIREANU MARIN: :

recare, fiindca Iegea noastra estetica e frumosul, admitem deoareee cetatenii sint dornid sa aiba in casa 0 vaza cu seoid , ..... .. o scrumiera cu scotct. .. .. , 0 ieonita cu scoici, 0 candela ell scoici, di pun em seoici si nisip la ce vrea clientul. Bu, naoara, vine ell un album de familie ~i zice : "Pune-mi pe coperta", noi Ii punem cit vrea el, chiar 1?i doua rfnduri, am pus scoici si pe barete la pantofi, ori pe toe de ochelari, on la colivii, di pe-aici au obiceiul de baga pasarile in colivii... Si cine tncaseaza banii ? Bineinteles, noi. Care, noi ? Dati-rni vole ... Da-mi voie ... te rag ... Lasa ca-i esplic eu lu domnu inspector, ca vaz ca-i cam neIamurit. Te rog sa-mi dai voie ... Vra sa zica, sistemul e acesta : din vlnzare retinem costul materialului.;

INSPECTORUL : MINASTIREANU:

INSPECTORUL MtNASTIREANU

: :

MINASTIREANU

:

MARIN:

... clei, Iemn, pinza, scoici, cEi eu aduc scoicile, de la Agigea, cu miinile mele le culeg, mereu rna due dupa ele, ca pe aid nu cresc, nu e ciuperci sa iasa dupa ploaie ... Te rog ... imi dai voie? Sa ne inscriem fiecare 1a cuvint, 01'donat... Asadar, scadem cheltuielile, apoi fix am 0 cota mica, neinsemnata, de beneficiu, pentru Casa de cultura - legal,

INSPECTORUL : MINASTIREANU:

INSPECTORUL: MARIN: INSPECTORUL:

sa ~titi, am intrebat si la band} - pe urma platim profesoruI ~i facem, evIdent, ~i mici cadouri elevilor, ca sa Ie insuflam si rnai tare pasiunea, sa-i.; Si obiectele se vind ? 'Ai de mine! Daca am Iucra doua's patru de are in fiecare zi, ba chiar si naaptea, si tot ... N-aveti idee ce se cer... Inca io ill-am gindit a;;a, in capul meu, daca sa n-o dam si pe papura, buninteles, nu ca sa lipim scoicile, ca papura nu tine, dar cine! cosi la impletitura, bagi margica, fiindca iese frumos si place la publicul consumatar. Bine, bine ... Vad ca aveti destul de multi elevi... Avem, ca fiecare vrea sa cistige un ban pe ce-a muncit, nu ?... Eu zie sa nu va suparati si sa luati si dumneavoastr~ asa, ca o' amintire, chibritelnita asta, asta are roz mult, vedeti, ;;i putin mov, nu va costa nimica ... Nu, lasati, nu trebuie. Cum doriti, dar sa stiti ca In oras, la magazinul nostru, nu-i un ileac, acolo, e sapte optzeci bucata. Sa traiti si mai poftiti pe la noi.; (U~a' inchisa.) $i care e, dupa dumneata, importanta educativa a acestui kici ? Consideratl ca e kid ? Sigur, si inca foarte inferior, daca pot sa zic asa, 255

254

MARIN:

Irnportanta educativa e ca tinerelesi tinerti, in loc sa umble pe strazi, prin baruri, prin parcuri, in vata ceva util sociePapuceii nu sint utili societa, poate umbla ~i fara papucei cu scoici.; Asta nu-i 0 meserie ... De ce nu faceti un cere de electrotehnica, daca-i pe-asa ? Nu. intra in specificul nostru ! De ce ? .. Ati fi buni de criticat Ia satira l?i umor ... Apropo, brigada artistlca aveti ? Brigada? Da, brigada. Artistica ? Da, artistica.; N-aveti. Toemai ne gindisem e-ar fi momentul... o sa examinarn noi problema eli Minastirenii a~tia, probabil eli si nevasta-sa Ii invata Ia fel pe copii, folosindu-i ca ucetii, societatea

INSPECTORUL: MARIN:

INSPEOTORUL:

tatii.

Vezi· sa fie pe cinstite ..:· Asa, asa, cum ziceti _'dumn~avoastra . ..{Muzica usoara straveche : _Minte-rna $i spune-mi _ vorbe
d-ulci...)


MARIN: DIRECTORUL: MARIN: DIRECTORUL MARIN: DIRECTORUL: MARIN: DIRECTORlJL : .. MARIN: DIRECTORUL: MARIN: DIRECTORUL : :

MARIN: INSPECTORUL: MARIN; INSPECTOR Un : MARIN: INSPECTORUL: MARIN: INSPEOTORUb
i

Auzi directore? Hai sa facem si n;i 0 brigada artistica de agitatie ... Fara agltatie ' . Bine, Iucram Iinistrti, calmi, nu ne gdibim, nu ne agitam... Am zis despre titlu : se chearna pur si simplu hrigada arv

MARIN: INSPECTORUL :MARIN: INSPECTORUL MARIN: INSPECTORUL: MARIN: :
l

femeie fcarte distinsa. Sl 9titi cum minuieste iglita ? Ca la cinema ... In cit timp ati putea pune brigada pe picioare ? Miine-i duminica ... luni avem plenara ... Te rog sa nu iii superficial. E nevoie de trei-patru saptamini. eel putin l Cind e gata, rna suni la telefon, viu si eu 5-0 vad, Va sun, de ce sa nu va sun? o sa iasa 0 brigada pe cinste.
0

nici ...

A, e

tistica, . De acord. Sa facem 0 brig ada artistica. 1 Deci esti de acord en noua cenumire ? Srnt. Tn regula. o Iacern ? De ce nu ? Ca avem destule. Ce sa ne mai Iegam 1a cap? Astea urn.bIa .eu critica-n bat. dau eu satir a incolo ~i-ncoace... Nu-ti repro~ seaza nimeni pe loc, dar dupa aia odata vezi eEl ne deta~eaza la padtrre, la ocrotirea V1natului, Nu.

MARIN: DIRECTORUL MARIN: DIRECTORUL MARIN:
C-da. 57,35 coala 17

: :

Hai ca esti obtuz ! Hai ca nu sint. Hai ca esti ! Hai ca nu-s. Dealtfel, avem !?i dispoztne.
257

256

DIRECTORUL : MARIN: DIREcTOiHJL : MARIN: DIRECTORUL :

MARIN:

DIRECTOR UL :
MARIN:

DIRECTORUL: 1-1ARIN: DIRECTORUL : MARIN; _ DIRECTORUL : MARIN:

De Ia cine? N-a zis ala de la ... ? Ei, ~i ce dac-a zis? El Z~Ae Sl . I ~ ,~ P ea~ca,nOI tacem si ramlueru: O~ sa ne sanctioneze ... ~au ? Ia s3-1 vad .., Da'ce, el e slr:lur ~e lume? $i daca trimi eu mainte 0 adresa la el acoIo, 1a mai-mar-ele lUI' C" -' r t 0 mspectie supel'ficial'~c, tl ' , acu dat . di ti a, a . ,m lC~.ll gresito, care contr azrc artIcolul 0 suta sass eli C:0?ul Familiei si ca are 0 po~ zltle destructiva ? Un an de ziIe .nu-i, mai arde de deplasari. ~le I?l,-ar placea 0 brigada. IntI~.,,C~-l v~sela; al dOilea, mai cntIcam ~l noi pe unul, pe altul, il; rezolvam nista proble-. e, ca avem destule, ala nu-ti d~ c~rton, celalalt zice ca n-ar~ ~lr:za, al treilea iti cere repartItle pent~·u un metru de tabla ... Asta aI', ~l ceva : adicn 0 facern asa, m~l mterna. 0 folosim mai de uz mtern. Pai, nu ? Mda ... Ideea e comestibUa, $i elementele? Elements de uncle Iuam ? ,Dam anunt de concurs In 218,_ . rul local. $i crezi eel vin ? Yin precis. LuaYm ~l ci eva e. "t lemente bune de 1a brigazile din uzina ...
J_~

DIREGTORUL : MARIN: DIRECTORUL :

MARIN:

DIRECTORUL:

,. .
'"

Daca iese diu, tu raspunzi. Dar daca iese bine ? Daca iese bine, eu raspund. Hai caestl tare ! Hai di sint.

Da-l ~i

WI ?

brigada ... Ce zici?

Dau anunce-o

sa

vedem

sa

iasa.

DIRECTORUL : MARIN:

n:

DIRECTORUL : MARIN: CORNELIA DUDAU: MARIN: DIRECTORUL : MARIN: DIRECTORUL ; MARIN: CORNELIA DUDAU:
MARIN:

la reciclare.

Sint prezenti toti membrii comisiei de concurs? Sint toti, Toti sint : eu, dumneata, dumnealui, dumneaei, dumneaei. .. opt trebuie sa fim. Nu stiu unde-s ceilalti trei. .. Mai trebuie trei.; Care-s aia ? Aaa... Juvete ... Numai ca el e

CORNELIA DUDAu:
MARIN:

cet de la uzina. . ~u .Ise supara, ca .oamenii pot daca se supara, le dam peste nas cu un numar special de

Se supara

CORNELIA DUDAU:
;.

sa jcacs

~l aICI,

si

acolo.; Iai'

Daca-l la reciclare, de ce l-ai pus in comisie ? Credeam ea-i da drumul. Cine mai Iipseste ? Aremesteanca. $i ea unde-i ? Ma due sa-i dau un telefon. Unde sa-i dai telefon? La maternitate? Ii dau si la maternitate. Numai sa-ti raspunda, ca azi.mline naste, Cum naste ? Foarte bine, cum te-a nascut si maica-ta pe tine. Pui oamenii in comisii aiurea, nici nu te interesezi daca-s vii sau

morti,
259

253

MARIN: CORNELIA DUDA U : MARIN: CORNELIA DUDA U : DIRECTORUL: MARIN: DIRECTORUL: MARIN: VASILICA CEAPA: MARIN: MARIN ,:
VASILICA CEAPA:

CORNELIA

DUDAU:

JVIARIN

LIPOVAN DIRECTORUL : LIPOVAN: DIRECTORUL: LIPOVAN:

DIRECTORUL:

LIPOVAN:

Tovarasa Cornelia, eu nu Iucrez niciodata cu rnorti. Pe min~ cind m-ai al~untat? V-am eautat de simbata ... Dar m-al gasit azi dimineata. BiJie, bine, lasati... 9i al -optulea? '_'_-, Poftim? Al optulea, Trebuia sa fim opt! Al optulea e ... stati sa rna uit... al optu1ea... al optulea ... Opt, 9i cu-a brinzj] noua. _Nu inteleg observatia. Al optulea nu exista. Ba nu, 11 aveam eu notat, undeva... Aha... Lipovan ... Ei, asta-i cu1mea! Era adineauri in birou si fuma linistit. Ia striga-l, di sta cu usa dcschisa. ' , (tare) : Li-po-van I (Vocea lui Lipovan, de departs : "Hall! ") Vmo-ncoa, In comisie.: ca te asteptam eu totii... (AIergatura pe sala.) (gifiind) : Hai noroe ! Va salut ! De ce rna a9teptati? Ce comisie? Ma, tu ce faceai acolo, sus? Studiam... _ Ce studiai ? N-ati spus dumneavoastra sa tin eu dupa-masa cercul de politica externa, ca ala de la Bucuresti nu mai vine? Asta ai timp s-o faci si Ia prtnz, Daca ti-a comunicat ornul ca esti in comisie, apoi trebuie sa fii in cornisie, nu sa te distrezi eu brosurile. Nu stiu de niei a comisie. 260

DIRECTORUL : LIPOVAN: DIRECTORUL: LIPOVAN, MARIN LIPOVAN MARIN,

I

DIRECTORUL: VICTOR BUSUIOC : DIRECTORUL :
VICTOR BUSUrOC

:

DIRECTORUL: VICTOR BUSUIOC : DIRECTORUL : VICTOR BUSUIOC : DIRECTORUL
VICTOR

:
:

BUSUIOC

DIRECTORUL

:

VICTOR BUSUIOC : DIRECTORU,L. : VICTOR BUSUIOC :

Hai, hai, nu mai mistifica ... Ia-ti scaunul tau si sezi. , Eu'rna asez, sa $titi, daca dispuneti, dar habar n-am ce-i aici., Ce trebuie sa fac ? Taci odata si ia-te dupa noi. (sotto voce): Ce-i aicea, rna? Ce comisie ? Ai innebunit ? Cind m-ai anuntat tu pe mine? (idem) : 'I'aci, rna, dracului, ca am uitat sa te anunt.; te la, muresc eu mai tirziu ... (idem) : $i de ce-rni faci tu mie figura asta ? (idem) : Da' tu cind m-ai trimis 1a educatia ateista si de fapt se culegeau rosiile, de m-am intors cocosat acasa, aia ce-a fast? Liniste, va rag, .. Sa intre primul. Buna ziua. Cum te cheama ? Busuioe Victor. Lucrez la cooperativa j.Tuns si ras''. Ce faci acolo ? Cint Ia muzicuta. Esti frizer, manicurist? Nu, nimica. Ell cint la muzicuta, Si ce meserie de baza ai ? La muzicuta. Este orchestra de muzieute'. Si eu is eu .basul. Tin basul.· M-'au incadrat easier, ca altfel n-au avut cum. Aha., Vii la noi, 1a brigada ? , ,.Da' clt imi dati? Ca acolo imi iese si trei mii la luna. Noi faeem brigada deamatori, baiete, aici nu-i pe ei~tig. Atunci, eu rna due. Buna ziua.
,

261

CORNELIA DUnAU : DIRECTORUL : FLOAREA: DIRECTORUL :
V ASILICA OEAPA :

Da' lute a mai Iuat-o di'n loc ...
Duca-se pe apa Simbetei... Nu era pentru noi. .. Altul. Eu sint neincadrata, dar imi place muzica. A~ vrea Ia popular. Recrutam elemente pentru 0 brigada artistica. Stii ce-i aia 0 brigada ? Vai, dar de ce rna intrebati asa? Ce-s, salbatica de pe coasta ? 80tu1 meu e maistru la fabrica de bomboane, sectia rahat eu alune si mi-a adus din Refege un televizor eu opspe canale. Poti sa si cinti, daca vrei, dar in cadrul brigazii, Accept, dar sa rna Hisati numai pe popular. Ia zi-i ceva, sa auzim ;;;i noi.

VASILICA CEAPA: FLOAREA:

VASILICA OEAPA :
FLOAREA:

FLOAREA:

DIRECTORUL: FLOAREA: DIRECTORUL : FLOAREA: DIRECTORUL :
MARIN:

Chiar, de unde te-a luat? Eu cintam la "Hanul haiducilor" si el era ajutor de bucatar. Iar daca i-am placut, uite di rn-a luat. Mai- cinti si acuma la local? Nu rna mai las a e1. A zis sa tree la amatori ~i sa mtreb d?ca-i rost de vreo plecare m strainat.ate, ca noi avem 0 ~asina Ford Taunus si nu-s ple: ~e'de schimb In tara. Daca pleaca forrnatia undeva ~in occident, sa merg ~i eu! sa ~cumpar mscaiva segrnenti, ca motoru-i din saizeci s.i s.~pte. A!?~ ca daca e vreo sansa, eu va invit toata oormsia 1all- 1-1an" , dise~ra, la 0 masa, ~i va c~nt cu orchestra, di aid tot nu sm, w ••

teti pregatiti.
DIHECTORUL (sotto voce) : Cine i-a ~d~nat, rna, pe astia ? De unde 1-81 cules? (idem) : Au venit dupa anunt. Dupa presa locala. Fi-ti-ar de rts anuntul.. (Ta: re.)· Bine, tovaras,ico, asa -. e.s.tl aratoasa si lnfipta, dac-e fi sr-o fi , iti trlmitem noi verba. .

Da'cine

DIRECTORUL: MARIN: DIRECTORUL : CORNELIA, DUDAU:

Marin. Marine, treci si-o acornpaniaza, nu vezi c-a venit fara argument? Tovarase director, sincer safiu, eu nu cint Ia nici un instrument. De ce rna tineam eu ca stapinesti pianul ? Peate de atunci, de cind mi l-ati c1at mie in gestiune. straduieste-te cinti Hira acompaniament.

rna

acompaniaza ?

MAHIN

DIRECTORUL :

PLOAREA:
DIRECTORUL:

MuHumesc ... $i poftiti ...

'!VIda. Fata draga,

VASILICA GEAPA :
FLOAREA:

o idee cum stai ell vocea. 'Ai mai cintat pe undeva ? Apoi de un de credeti dumneavoastra ca rn-a luat barbatumeu?

mai asa, putin, ca sa ne facem

Nu-

sa

FLO AREA : DIHECTORUL : FLOAREA:
DIFtEC'tORUL :

Ce-i cu cu tia asta ? DeJa barbatu-meu. Mi-a c1~t-wo special pentru dumneavoastraE cu alune. De Ia export. Bine, bine. Sa traiesti. Nu gustati ? Ei, chiar acum, in timpul lucrarilor ?

262

263

FLOAREA:

.

DIRECrORUL: FRATII GHIDIGEL DIRECTORUL : GHIDIGEL: DIRECTORUL : GHIDIGEL: DIRECTORUL : GHTDIGEL: DIRECTORUL : GHIDIGEL: DIRECTORUL: GHIDIGEL: DIRECTORUL :_ GHIDIGEL: CORNELIA _DUDA U : GHIDIGEL: CORNELIA DUDAU : GHIDIGEL:

Asa mi-a dat ordin, sa I1U plec __ .pina nu va vad mlncind ce v-a trimis. Multumesc, mergi... du-te ... Sa intre care mai e... (VOl' vorbi pe rind, n-are importanta care si cum) : Nu mai sintem decit noi doL. Irati.i. Voi ce ~titi sa faceti ? . Ce vreti dumneavoastra. Nu-i pe ce vrem noi, e pe ce stiti.; Ce v-a indemnat catre noi ? Jurrialul, rna rog frumos. Si acolo ce scria ? Scria ca sa venim incoace. Pentru ce? Pantru ce vreti dumneavoastra, ' $i ce vrem noi ? Apoi dracu: stle, di doar nu ne-am bagat in sufletele domniilor-voastre sa cuncastem ... Aoleu... Noi vrem sa facem 0 brigada artistlca. _. a v-ajute Dumnezeu si sa 8S

CORNELIA DUDAU : DIRECTORUL: GHIDIGEL:

MARIN,

..

DIRECTORUL

GHIDIGEL:

DIRECTQRUL : ' GHIDIGEL:

Yeti vreme buna.

La brigada e nevoie de talente. 'I'alente sint, nu-i de Iipsa. _Si ce talente aveti voi ? Apoi noi ne pricepern Ia tate, de la spartul lemnelor, la spartul capetelor. CORNELIA· DUD A U : .Aid nu-i nevoie sa spargem, ci sa indreptam, noi dam ell critica, nu eu barda. GHIDIGEL: Cu critiea e mai U90r; draga doamna, daca ne puneti 'si pa .noi, putem sa ne 'criticam, tata .,~,ziuliea unul pe altul, ca nu-i

PORTARUL· DIRECTORUL .
PORTARUL:

DIRECTOR UL : POHTARUL: DIHECTORUL : PORTARUL ::

.bai, oricum nu se tnttmpla m. mica. (di:rectorului) : Reiese ca ei ar vrea s-o faca pe comicii. Pentru mine nu prea reiese ... Ds-apai cum, facem si pe RO$Imparat eu Harap Alb, cind i-a spariet calul cu chielea ursului de i-a dat fata. P-orma facern Alba ca Zapada si cei $apte maruntei. facem si pe draell ghem, de nu-l mai deznoada nici tat-su, numai sa ne luati Ia dumneavoastra. Si anume, cit mai ell grabire: (sotto voce) : Hai, ca-s buni de comici ! (idem) : Sa vedem insa ce pretentii au ... (Tare.) $i ce pretentii aveti ? Stiti ca aid Iucram numai cu amatori. Nu vrem nirnica, domnu, facem ce ziceti si ceva pe deasupra daca e nevoie, tata problema e sa ne luati chiar azi, acu ... Dar de ce sinteti atita de grabiti ? Asa ne-a facut pe noi mama, intr-o car uta care-o luase la vale, ca rupsesera caii hamurile de tipetele ei.. (incet) : 'I'ovarasu director. .. (idem) : Ce e? Vreti sa iesi ti putin in hol ? Cine e ? E cineva care vrea numai cu dumneavoastra ... Confidential. .. Nu i-ai spus ca sint in comisie ? Zice ca-i in legatura si sa ie~iti numai un minut .

n

264

265

DIRECTORUL : CORNELIA:
GHIDIGEL:

Cornelle, conduci tu, un minut, cit Iipsesc, Bine... La sa. vedem, fratilor,

CORNELIA:

GHIDIGEL: CORNELIA:
GHIDIGEL:

preuna ? N0i lucram numai pe nepregatite, scumpa doamna, pe apucate l?i tatdeauna ne lese bine. Dar ne luati ? Trebuie sa ne aratati si noua ceva, sa vedem ce ;;titi. P,..pai pin-scum, ce-am facut noi versatie. Noi t'at asa 0 tinern, cit sintern eu gurile deschise, ~i daca ne Iuati, avem sa-i zicem tata vremea, pin-or crapa eei care s-01' uita la noi. (A revenit directorul. Se asaza.) Ia ascultati, firtatilor, voi sintetl fratii Ghic1igel ? De ce, domnu ? Ne-o pirit careva ? V -0 PII'it ca ati organizat aseara 0" bataie de ati distrus restaurantul. nu' voi l-ati distrus '? NOi, domnu, dar fara sa stim, di eram beuti rau~i cind sintern beuti ne prinde hartagul

ati pregatit vreun numar im-

dram, sa ne recuperati moral. El ne-o trirnis, avucatul, di noi nu citim jurnalul, ca nu

prea avem vreme. Luati-ne si-om ride Impreuna pina n-om mai pute. Dar sa ne luati rapede, ca altfel Ii r~u. .

DIRECTORUL:

aicea ? Nu ne-am ris ? Ei, asta a Iost asa, ...de con-

GHIDIGEL:

DIRECTORUL :
GHIDIGEL:

DIRECTOR UL: GHIDIGEL: DIRECTORUL :

V -am Iua, dar vezr c-a venit altcineva dupa voi si va asteapta afara. c-o masina, Rezolvati intii cu dumnealor si p-orma mai chibzuim. Da'alta usa, rna rog frumos ~ ca sa nu deranjam - pe uncleva, prin spate, n-aveti ? Nu trebuie sa ie!?iti prin fata, Da: nu va necajiti, ca sint si acolo bl'igazi. Atuncea va lasam ell bine ~i sa aveti izbinda pe bransa, in tara ~i peste hotare. ' Nu iese. Marine, nu iese brigada.; Am pierdut vremea de

DIRECTORUL: MARIN:

pomana ... Va trebui
prin

Od

GHIDIGEL:

.

sprijinul activistilor sindicali. Sa convocam elevii scolii popuDIRECTOR UL '

sa facem intreprinderi,

Sa

mobilizari cerem

~titi. Ca bani avem. Numa sa nu ne inchida, De aceea ne-o zis avucatul, az-dimineata, sa venim aid sa ne luati Ia brigada, ca dac~ jucam la' dumneavoastra frumos, nu ne inchide, face judecata obsteasca !?i ne inca-

S1 nu ne mai uitam

cUim. Da' platim,

sa

in Cine
.: ~

lare de arta. __ (oftind) : Le-om face l?i pe astea cind 0 fi eazul. Deocamdat'a., de miine, te oeupi de plantele medicinale, Vezi. c~ incepe stringerea volburei ::;;v1 noi trebuie sa dam cam 0 suta de chile.

MARIN:
DIRECTORUL:

$i cu inspectorul, cum

cure?

MARIN:

Da_,.i. Si ce sa-i spun?
267

A zis sa-! dau telefon.

rna

des-

266

DIR~CTORUL :,
,:.:.:

,

,* ,

Ce vrei tu. Cind i-ai prornis brigada, m-ai intrebet ? Nu m-ai intrebat. Nu ma intreba nici acuma. Pune pe picioare cereul de volbura si, in rest, fa ce- ti place.

.

*

*

cci mai buni olar i din judet 9i am facut un cere de olarit 91 ceramica neagra, alba, colorata, la care Yin, cu entuziasm, oameni de toate virstele, de toate sexele, de toate profesiunile ... Muzica

*

MARIN:
lv'TARIN

GLASUL:

MARIN:

GLASUL: GLASUL:
MARIN:

GLASUL:
I\/IARIN :

GLASUL: MARIN: GLASUL:

'

,

:"

MARIN:

GLASUL:

MARIN:
~~ . .....

Alo! Aid tovarasul Marin, de la Casa de cultura din ... (de gheata) : $i ce vrei ? A fast pe la noi, aeum doua saptamini, tovarasul Columbeanu si ne-a recomandat sa ... Nu mai lucreaza Ia noi. Da' unde? Nu te priveste, Si cine-i in locul dumnealui ? Eu, A, imi pare bine. Ne recornandase sa intemeiern - ,0 brigada artistica ... Foarte rau. ·Da ? Credeti ? Sigur ... Indicatie aiuristica ... De asta ne arde noua acuma, cind ne pregatim pentru expoz itia universala de oale ? Noi, eu oalele.; Las' ca yin eu saptamina viitoare pe la voi si discutarn problema bob eu bob. Pin-atunci vezi sa aveti 0 evidenta exacts a produselor reprezentative, ca .altfel cioburi va fac. Auzi ? Aud. Si aud ell bucurie, drept sa .va spun, noi deaproape -zeceani incoace i-am strins pe 268