You are on page 1of 1

Vrnepligt og militrtjeneste

Vrnepligt og militrtjeneste i gamle dage


Sammenskrivning fra forskellige internetsider Af Leif Christensen, 19. november 2010

Slgtshistorie

for vrnepligten var en landmilits oprettet F orlberenFrederik den Fjerde, konge af Danmark ogi af
1701

Norge 1699-1730, og den tredje enevldskonge. Vrnepligten blev indfrt for at skaffe soldater i forbindelse med Store Nordiske Krig fra 1700-1720 mod Sverige. Hver fjerde fstegrd skulle stille en soldat, som blev udvalgt af godsejeren, og det blev af karlene betragtet som en straf, da den forhindrede karlene i at have fritid.
Tegning af F.C. Lund

Den militre trning foregik om sndagen fr eller efter kirketid, og blev som regel ledet af tysktalende officerer. Trningen og officererne var srdeles forhadte, blandt andet blev de ulydige karle straffet med at sidde p en trhest. Forordninger om pas, ln og skudsml medfrte en reel stavnsbinding af de vrnepligtige. Landmilitsen blev ophvet i en kort periode omkring 1730, men blev genindfrt med stavnsbndet i 1733, og alle bnder fra de var 18 til de blev 40 (senere 45) blev indrullerede. Det blev indfrt i deres fstekontrakter, at hvis de gik fra grden, mens de var indrullerede, skulle de vre soldat p fuld tid. Trningen foregik stadigvk p tysk af lejede tyske officerer, og tjenesten, der varede op til 8 r, var lige s forhadt som tidligere. Soldaternes vben skulle opbevares i kirkernes vbenhuse, s de ikke blev misbrugt til blandt andet ulovlig jagt. Almindelig vrnepligt blev frst indfrt i Danmark som et resultat af stavnsbndets ophvelse i 1788, men dog stadig kun for landbefolkningen. I kbstderne blev vrnepligt frst indfrt i 1848, hvor ogs det srlige danske lodtrkningssystem blev indfrt, og i hele landet ved lov af 12. februar 1849. Grundloven af 1848 fastsatte i 81 flgende: "Enhver vbenfr mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fdrelandets forsvar efter de nrmere bestemmelser, som loven foreskriver". I Danmark anses alle mnd mellem 18-60 r, der besidder normal fysisk og mental tilstand, at vre egnet til militrtjeneste. Vrnepligt er i dag ikke udelukkende militrtjeneste, men kan aftjenes som en af flgende i henhold til Vrnepligtslovens 2: 1. 2. 3. 4. Tjeneste i forsvaret, Tjeneste i redningsberedskabet, Bistandsarbejde i udviklingslande eller Civilt arbejde efter den srlige lovgivning herom.

Desuden kan der foretages militrngtertjeneste.


Kilder: Wikipedia Grundloven 1848 Vrnepligtsloven Dansk Militrhistorie

Side