Ratib Al-Haddad Ratib Al-Haddad ini mengambil nama sempena nama penyusunnya, iaitu AlImam AlHabib Abdullah bin

Alawi Al-Haddad , seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal. Daripada doa-doa dan zikir-zikir karangan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-Ratib Al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661). Ratib ini disusun bagi menunaikan permintaan salah seorang murid beliau, „Amir dari keluarga Bani Sa‟d yang tinggal di sebuah kampung di Shibam, Hadhramaut. Tujuan „Amir membuat permintaan tersebut ialah bagi mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk kampungnya agar mereka dapat mempertahan dan menyelamatkan diri daripada ajaran sesat yang sedang melanda Hadhramaut ketika itu. Pertama kalinya Ratib ini dibaca ialah di kampung „Amir sendiri, iaitu di kota Shibam setelah mendapat izin dan ijazah daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. Selepas itu Ratib ini dibaca di Masjid Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi, Tarim dalam tahun 1072 Hijriah bersamaan tahun 1661 Masehi. Pada kebiasaannya ratib ini dibaca berjamaah bersama doa dan nafalnya, setelah solat Isya‟. Pada bulan Ramadhan ia dibaca sebelum solat Isya‟ bagi mengelakkan kesempitan waktu untuk menunaikan solat Tarawih. Mengikut Imam AlHaddad di kawasan-kawasan di mana Ratib al-Haddad ini diamalkan, dengan izin Allah kawasan-kawasan tersebut selamat dipertahankan daripada pengaruh sesat tersebut. Apabila Imam Al-Haddad berangkat menunaikan ibadah Haji, Ratib Al-Haddad pun mula dibaca di Makkah dan Madinah. Sehingga hari ini Ratib berkenaan dibaca setiap malam di Bab al-Safa di Makkah dan Bab al-Rahmah di Madinah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah menyatakan bahawa sesiapa yang membaca Ratib Al-Haddad dengan penuh keyakinan dan iman dengan terus membaca “ La ilaha illallah ” hingga seratus kali (walaupun pada kebiasaannya dibaca lima puluh kali), ia mungkin dikurniakan dengan pengalaman yang di luar dugaannya. Beberapa perbedaan boleh didapati di dalam beberapa cetakan ratib Haddad ini terutama selepas Fatihah yang terakhir. Beberapa doa ditambah oleh pembacanya. Al Marhum AlHabib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad memberi ijazah untuk membaca Ratib ini dan menyarankannya dibaca pada masa–masa yang lain daripada yang tersebut di atas juga di masa keperluan dan kesulitan. Mudah-mudahan sesiapa yang membaca ratib ini diselamatkan Allah daripada bahaya dan kesusahan. Ameen. Ketahuilah bahawa setiap ayat, doa, dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib ini telah dipetik daripada Al-Quran dan hadits Rasulullah S.A.W. Terjemahan yang dibuat di dalam ratib ini, adalah secara ringkas. Bilangan bacaan setiap doa dibuat sebanyak tiga kali, kerana ia adalah bilangan ganjil (witir). Ini ialah berdasarkan saranan Imam Al-Haddad sendiri. Beliau menyusun zikir-zikir yang pendek yang dibaca berulang kali, dan dengan itu memudahkan pembacanya. Zikir yang pendek ini, jika dibuat selalu secara istiqamah, adalah lebih baik daripada zikir panjang yang dibuat secara berkala. Ratib ini berbeda daripada ratibratib yang lain susunan Imam Al-Haddad karena ratib Al-Haddad ini disusun untuk dibaca lazimnya oleh kumpulan atau jamaah. Semoga usaha kami ini diberkahi Allah. Faedah MEmbaca ratib Al Haddad:

Kami duduk tidak tahu apa yang mesti hendak dibuat.Cerita-cerita yang dikumpulkan mengenai kelebihan RatibAl-Haddad banyak tercatat dalam buku Syarah Ratib Al-Haddad. Dia telah menyediakan tenteranya untuk memerangi negeri Aughan. dan dari situ kami pun berangkat lagi menuju ke Haji. Dengan kuasa Tuhan mereka telah berlalu di hadapanku seperti orang yang tidak menampakku. kami bergembira sekali. Apa yang diberitakan oleh seorang Arif Billah Abdul Wahid bin Subait Az-Zarafi. Alhamdulillah. maka dia menyuruh orang-orang yang bersama-samanya membaca Ratib ini. Maka kami berlabuh di sebuah pantai. namanya Hasan bin Harun ketika dia keluar bersama-sama teman-temannya dari negerinya di sudut Oman menuju ke Hadhramaut. Sultan Sulaiman pun mengamalkan bacaan Ratib ini dan memerintahkan tenteranya dan sekalian rakyatnya untuk membaca Ratib i ini dengan . lalu kami buangkan air itu. Di perjalanan mereka terserempak dengan gerombolan perompak. Maka saya anjurkan rombongan kami itu untuk membaca Ratib Haddad ini. bahtera kami terkandas tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana tidak ada angin yang menolaknya. syukurlah atas bantuan Tuhan kerana berkat membaca Ratib ini. Belum sempat kami habis membacanya. katanya: Ada seorang penguasa yang ganas yang dikenal dengan nama Tahmas yang juga dikenal dengan nama Nadir Syah. kami dapati mereka itu perompak-perompak yang kerap merampas hartabenda orang yang lalu-lalang di situ.” Begitu juga pernah berlaku semacam itu kepada seorang alim yang mulia. antaranya. Namun rupanya Allah Ta‟ala telah melembutkan hati mereka bila mereka dapati kami terkandas di situ. bahwa Tahmas sedang menyiapkan tentera untuk menyerangnya. sedang aku memandang mereka. lalu mereka memberi kami minum dan mengajak kami menunggang unta mereka untuk disampaikan kami ke tempat sekumpulan kaum Syarif* tanpa diganggu kami sama sekali. Di perjalanan itu saya terlihat kaum Badwi yang biasanya merampas hak orang yang melintasi perjalanan itu. di mana tempat itu pula saya gariskan tanahnya mengelilingiku dan saya duduk di tengah-tengahnya membaca Ratib ini. mudah-mudahan Allah akan memberikan kelapangan dari perkara yang kami hadapi itu. Maka Habib Abdullah Haddad mengirim Ratib ini dan menyuruh Sultan Sulaiman dan rakyatnya membacanya. gerombolan perompak itu tidak mengapa-apakan sesiapa pun. kerana kami bimbang akan ketinggalan Haji. katanya: “Sekali peristiwa saya berangkat dari negeri Ahsa‟i menuju ke Hufuf. Telah berkata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri yang bertempat tinggal di Seiyun (Hadhramaut): “Pada suatu masa kami serombongan sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan Haji. dan kami pun berangkat berjalan kaki siang dan malam. tiba-tiba kami lihat dari kejauhan sekumpulan orang yang sedang menunggang unta menuju ke tempat kami. kami cuba meminum air dalam gerbah itu dan kami dapati airnya payau dan masin. Di suatu perhentian. Tetapi bila mereka mendekati kami. Sultan Aughan yang bernama Sulaiman mengutus orang kepada Imam Habib Abdullah Haddad memberitahunya. Tahmas ini adalah seorang penguasa ajam yang telah menguasai banyak dari negeri-negeri di sekitarannya. Cerita ini pula diberitakan oleh seorang yang mencintai keturunan Sayyid. lalu kami isikan gerbahgerbah (tempat isi air terbuat dari kulit) kami dengan air. malah mereka lalu dengan tidak mengganggu. Saya pun berhenti dan duduk.

penduduk Mirbath. Agak lama kami menunggu namun tiada berhasil juga. kataku. lalu kapal itu telah sesat jalan sehingga membawanya terkandas di pinggir sebuah batu karang. dan saya pun tersedar dari tidur dan terus membaca Ratib Haddad itu. iaitu ketika dia berangkat dari negeri Syiher menuju ke bandar Syugrah dengan kapal. iaitu Ratib Haddad ini. Aku terus terjaga dari tidur lalu membaca Ratib Haddad itu dengan serta-merta. aku lalu bermimpi datang kepadaku seorang Malaikat mengatakan kepadaku: “Setiap malam kami para Malaikat berkhidmat buatmu begini dan begitu dari bermacam-macam kebaikan. Kalau begitu. lalu saya bermimpi Habib Abdullah Haddad datang mengingatkanku supaya membaca Ratib ini. maka dia telah memberiku semacam rantai dan sayapun memberikannyakepada orang itu. Kami sekalian merasa bimbang. Tiba-tiba datang seorang lelaki memohon sesuatu daripada Habib Abdullah Haddad. katanya: “Sekali peristiwa aku tertidur sebelum aku membaca Ratib. lalu kami membaca Ratib ini dengan niat Allah akan menyelamatkan kami. apa yang diberitakan oleh Sayyid Ali bin Hassan. Di antaranya lagi apa yang diceritakan oleh Syeikh Allamah Sufi murid Ahmad Asy-Syajjar. maka tidak berapa lama datang angin membawa kapal kami ke penujuannya dengan selamat dengan berkat membaca Ratib ini. Aku pun memberitahu orang itu tentang mimpiku semalam. yakni ketika saya berada di majlis Habib Abdullah Haddad.” Benarlah apa yang dikatakan Sultan Sulaiman itu. dia lalu membuat suatu ruang di sudut rumahnya yang dinamakan Tempat Baca Ratib. di mana dikumpulkan orang untuk mengamalkan bacaan Ratib ini di situ pada waktu siang dan malam. Ketika itu angin juga macet tidak dapat menggerakkan kapal itu keluar dari bahayanya. Di antaranya lagi. dan memang jika dapat dibaca pada kedua-dua masa itulah yang paling utama.bertitah: “Kita tidak akan dapat dikuasai Tahmas kerana kita ada benteng yang kuat. sebagaimana yang dipesan oleh penyusun Ratib ini sendiri. Pada hari besoknya. Maka dengan kuasa Allah datanglah angin dan menarik kami keluar dari tempat itu menuju ke tempat penujuan kami. penyusun Ratib ini. Pada suatu malam saya tertidur sebelum membacanya. iaitu Muhammad bin Rumi Al-Hijazi. lalu kapal itu pun terkandas tidak bergerak lagi. Saudara penulis Syarah Ratib Al-Haddad ini yang bernama Abdullah bin Ahmad juga pernah mengalami peristiwa yang sama. dia selalu membaca Ratib Haddad ketika saat ketakutan baik di siang hari mahupun malamnya. Ada seorang dari kota Quds (Syam) sesudah dihayatinya sendiri tentang banyak kelebihan membaca Ratib ini. engkaulah orang itu. tiba-tiba angin macet tiada bertiup lagi.” Dari kebiasaan Syeikh Al-Hijazi ini. Suatu pengalaman lagi dari Sayyid Awadh Barakat Asy-Syathiri Ba‟alawi ketika dia belayar dengan kapal. bahwa negerinya terlepas dari penyerangan Tahmas dan terselamat dari angkara penguasa yang ganas itu dengan sebab berkat Ratib Haddad ini. Maka kerana itu saya amalkan membaca Ratib ini. tetapi pada malam ini kami tidak membuat apa-apa pun kerana engkau tidak membaca Ratib. lalu ada seorang yang datang kepadanya. Maka saya mengajak rakan-rakan membaca Ratib ini . datang kepadaku seorang lelaki dan meminta daripadaku ijazah (kebenaran guru) untuk membaca Ratib Haddad ini. dia berkata: “Saya bermimpi seolah-olah saya berada di hadapan Habib Abdullah Haddad. . sebagaimana yang diijazahkan kepadaku oleh guruku Ahmad Asy-Syajjar.

Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad Mughairiban yang tinggal di negeri Shai‟ar.Setengah kaum Sayyid bercerita tentang pengalamannya: “Jika aku tertidur ketika aku membaca Ratib sebelum aku menghabiskan bacaannya. dan hal ini pernah berlaku dan bukan omongomong kosong . sehingga Sidi Habib Muhammad bin Zain bin Semait sendiri pernah mengatakan dalam bukunya Ghayatul Qasd Wal Murad. Allah Ta‟ala berfirman: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingatiKu. hati kami tidak tenteram dan selalu kebimbangan.” Saya rasa cukup dengan beberapa cerita yang saya sampaikan di sini mengenai kelebihan Ratib ini dan anda sendiri dapat meneliti bicara yang saya catatkan di sini. bahawa roh Saiyidina penyusun Ratib ini akan hadir apabila dibaca Ratib ini. penulis Syarah Ratib Al-Haddad: “Siapa yang melarang orang membaca Ratib ini dan juga wirid-wirid para salihin. nescaya dia akan ditimpa bencana yang berat daripada Allah Ta’ala. Tiba-tiba suatu malam kami tertidur pada awal waktu Isya.” ( Thaha: 124 ) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingati Tuhan Pemurah.” Di antara yang diberitakan lagi. semua orang termasuk Sidi Habib Zainul Abidin. dia bercerita: “Dari adat kebiasaan Sidi Habib Zainul Abidin bin Ali bin Sidi Abdullah Haddad yang selalu aku berkhidmat kepadanya tidak pernah sekalipun meninggalkan bacaan Ratib ini. Kini tahulah kami bahawa semua itu berlaku kerana tiada membaca Ratib ini. dan kami tiada bimbang lagi terhadap rumah kami.Haddad dan Husnul Khatimah . Ratib Al. tiada sesuatupun yang akan membahayakan kami. aku bermimpi melihat berbagai-bagai hal yang menggerunkan. kami tiada membaca Ratib dan tiada bersembahyang Isya. di mana kami dapati sebahagian rumah kami terbakar. dan di sana ada lagi rahasia-rahasia kebatinan yang lain yang dapat dicapai ketika membacanya dan ini adalah mujarab dan benar-benar mujarab. Berkata Habib Alwi bin Ahmad. meskipun ia terbuat dari dedaunan korma. dan bila kami tiada membacanya. ” ( Al-Jin: 17). Kami akan melorongkannya kepada seksa yang menyesakkan nafas. tiada pula bermimpi apa-apa pun. maka baginya akan ditakdirkan hidup yang sempit . Kami balakan baginya syaitan yang diambilnya menjadi teman. Sebab itu kemudiannya kami tidak pernah meninggalkan bacaannya lagi. dan apabila sudah membacanya kami merasa tenteram.” Berkata Sidi Habib Muhammad bin Zain bin Semait Ba‟alawi di dalam kitabnya Ghayatul Qasd Wal Murad: Telah berkata Saiyidina Habib Abdullah Haddad: “Sesiapa yang menentang atau membangkang orang yang membaca Ratib kami ini sama ada secara terang-terangan atau disembunyikan pembangkangannya itu akan mendapat bencana seperti yang ditimpa ke atas orang-orang yang membelakangi zikir dan wirid atau yang lalai hati mereka dari berzikir kepada Allah Ta’ala . tetapi jika sudah menghabiskan bacaannya. Kami tiada sedarkan diri melainkan di waktu pagi. tiada perlu diragukan lagi. bahawa seorang pecinta kaum Sayyid. ” ( Az-Zukhruf: 36 ) Allah berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingai Tuhannya.

“Saudaraku pernah mengamalkan hal itu. ia akan dikaruniai Husnul–Khatimah. Syaikh „Abdullah bin Muhammad Syarah bil Al-Asyram dalam tulisannya mengenai manaqib (Kisah kebajikan orang-oarang yang telah wafat) Sayyid „Abdullah Al-Haddad. sekurang-kurangnya sehari setiap malam. bahwa para ahlush-shalah (orang-orang saleh) mengatakan bahwasanya Sayyid „Abdullah AlHaddad pernah berkata. mudah-mudahan anda akan terbuka hati untuk melakukannya dan mendapat faedah daripada amalan ini. pada pembicaraannya tentang Ratib Al-Haddad mengatakan “Aku mendengar bahwa penyusun ratib (Sayyid ‟Abdullah Al-Haddad) pernah berkata.Diantara berkat Ratib Al-Haddad ialah siapa yang senatiasa membaca Ratib Al-Haddad. yang berarti terbukanya hijab yang menutupi mata hati manusia dari Allah. kemudian tampak olehnya secercah cahaya dari Allah SWT. . dan melengkapkan ucapan lafal tersebut seribu kali. “Aku pernah mendengar. insya‟ Allah. Tuhannya) Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyiy „Alawi lebih jauh mengatakan. setelah mengetengahkan soal Ratib Al-Haddad ia berkata sebagai berikut. niscaya akan tampak olehnya suatu cahaya dan futuh (Peristilahan khas kaum sufi.” Apa lagi yang hendak diterangkan mengenai Ratib ini untuk mendorong anda supaya melazimkan diri mengamalkan bacaannya setiap hari. khususnya al-Jalalah (yakni lafadzul-jalalah.” As-Sayid Ahmad bin Zain Al Habsyiy „Alawiy di dalam Syarhul Washiyyah. “Barangsiapa membaca ratib ini. yaitu lafal Allah) dengan tertib dan khusyuk (khudhu‟) disertai keyakinan dan niat yang sungguh-sungguh. “Barangsiapa yang membiasakan diri membaca ratib ini (Ratib Al-Haddad) ia akan dikaruniai Husnul-Khatimah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful