Cuprins

Capitolul I “ Introducere despre Uniunea Europeana……………………………………..….1 1.1. Ce este Uniunea Europeana?..................................................................................................1 1.2. Instituţii……………………………………………………………………………………..1 1.3. Sistemul politic………………………………………………………………………………2 1.4. Scurtă istorie…………………………………………………………………..……………..2 1.5. Structura Uniunii Europene……………………………………………….…………………3 1.6. Membrii Uniunii Europene………………………………………………………………….4 Capitolul II “Germania-ţară fondatoare a Uniunii Europene”……………………………….5 2.1. Date despre Germania…………………………………………………….………………...5 2.2. Istoria Germaniei…………………………………………………….………………………8 2.3. Guvernul şi politica de stat…………………………………………………………………12 2.4. Organizarea politico-administrativă………………………………………….…………...15 2.4.1. Oraşele Germaniei………………………………………………..…………………..15 2.5. Economia Germaniei……………………………………………………………………….19 2.5.1. În 2010, Germania a înregistrat cea mai mare creştere economică de la reunificarea ţării……………………………………………………………………………………….…………21 2.5.2 Importurile de provenienţă est-europeană ale Germaniei determină creşteri economice pentru statele din regiune………………………………………………..…………...21 2.5.3. Agricultura şi transporturile……………………………………………………………22 2.6. Cultura şi ştiinţa…………………………………………………………………………….22 Concluzii…………………………………………………………………………………………..23 Bibliografie

1

Capitolul I Introducere despre Uniunea Europeană

1.1. Ce este Uniunea Europeană
Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o construcţie sui generis, fiind o confederaţie. Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică internaţională.

Însemnele Uniunii Europene
Simbolurile Uniunii Europene se referă la drapelul, imnul, deviza şi moneda acesteia, conform Tratatului de la Lisabona :
 

Drapelul Uniunii Europene este un cerc format din douasprezece stele, pe fond albastru, Imnul Uniunii Europene este extras din Simfonia a 9-a, Odă Bucuriei de Ludwig van Beethoven, Deviza este Uniţi în diversitate (deviza Uniunii până în decembrie 2009 era Unitate în diversitate), iar Moneda acesteia este euro.

1.2. Instituţii
Sub prevederile Tratatului de la Lisabona, principalele instituţii comunitare sunt: -Parlamentul European, care este ales direct de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele. -Consiliul European, care reprezintă guvernele statelor membre. Stabileşte politicile principale ale UE. -Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştrii), este alcătuit din 27 de miniştrii ai guvernelor reprezentând fiecare stat membru. Are atribuţii legislative şi bugetare împreună cu Parlamentul European.1

1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83

conducând la instabilitate. aceste încercări au implicat.wikipedia. au durat mii de ani şi au fost însoţite de progrese economice şi tehnologice. Dată fiind diversitatea lingvistică şi culturală a Europei. însă. care a intrat în vigoare în iulie 1952. iar mai târziu a fost cucerită şi condusă de Imperiul Roman. -Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă şi securitate al Uniunii Europene. Uniunea vamală a lui Napoleon şi mai recentele cuceriri ale Germaniei naziste din anii 1940 au avut doar o existenţă tranzitorie. Una dintre primele propuneri pentru o unificare paşnică prin cooperare şi egalitatea statutului de membru a fost făcută de Victor Hugo în 1851. -Curtea Europeană de Conturi. -Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. a fost creată prin Tratatul de la Roma. Sistemul politic Sistemul politic al Uniunii Europene este definit într-o serie de tratate.3. Sistemul politic rezultat din aceste acte reflectă prin structura sa principiul democratic al separării puterilor în stat în puterea legislativă. în cele din urmă.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 . coordonează politica nonetară europeană. Prima uniune vamală totală. Acest sentiment a dus. executivă şi juridică. Franţa. care verifică finanţarea activităţilor UE. Acest lucru a fost posibil prin semnarea. de obicei. în 1957. Ultimul dintre aceste tratate este Tratatul de la Lisabona. care reprezintă în mod independent interesele Uniunii în ansamblu. În urma catastrofelor provocate de Primul şi Al Doilea Război Mondial.4 Scurtă istorie2 Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea apariţiei statelor naţionale moderne. Acum trei mii de ani. necesitatea formării unei (ce a devenit mai târziu) Uniuni Europene a crescut. Europa era dominată de celţi. Imperiul Franc al lui Carol cel Mare şi Sfântul Imperiu Roman au unit zone întinse sub o singură administraţie pentru sute de ani. şi implementată la 1 ianuarie 1958. Tratatul actual şi viitoare stabilesc pentru politica Uniunii Europene o serie de instituţii. Aceste uniuni timpurii au fost create cu forţa. aşa cum s-a întâmplat cu Imperiul Roman în timpul aşa-numitei Pax Romana. Italia şi ţările din Benelux. la formarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului de către Germania (de vest). 1. denumită iniţial drept Comunitatea Economică Europeană (informal chiar şi Piaţa Comună). iar în ce priveşte procesul legislativ urmăreşte principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. care se îngrijeşte de respectarea legilor europene. a Tratatului de la Paris. în aprilie 1951. care coordonează politica externă şi de securitate comună. 1. Aceasta din urmă s-a transformat în Comunitatea 2 http://ro. unele încercări. ocupaţia militară a naţiunilor. -Banca Centrală Europeană. din cauza voinţei de a reconstrui Europa şi de a elimina posibilitatea unui nou război. centrat în Mediterană.2 -Comisia Europeană.

1. Subvenţii de stat Politică structurală Politică comercială Uniunea Economică şi Monetară Cetăţenia europeană Educaţie şi Cultură Cercetare şi Mediul înconjurător Reţele transeuropene Sănătate Protecţia consumatorului Politică socială Politica comună de imigraţie Politica în domeniul azilului Protecţia frontierelor    Cooperare Menţinerea păcii Observatorii electorali şi Trupele comune de intervenţie Drepturile omului Democraţie Asistenţa acordată statelor terţe Trafic de droguri şi Trafic de arme Trafic de carne vie Terorismul Infracţiuni împotriva minorilor Crimă organizată Corupţie. Definitivarea Uniunii Europene s-a făcut prin ratificarea de către ansamblul ţărilor membre ale Comunităţii Europene a Tratatului de la Maastricht (Olanda). care este.3 Europeană. Structura UE3 Uniunea Europeană Primul pilon (supranaţional-federaţie) Comunităţile Europene (CE)    Al doilea pilon (interguvernamentalconfederaţie) Politica externă şi de securitate comună (PESC) Politica externă:    Al treilea pilon (interguvernamentalconfederaţie) Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală (JAI)                    Politica agricolă comună Uniune vamală şi Piaţa internă Politica în domeniul conncurenţei . "primul pilon" al Uniunii Europene. coruptibilitate şi înşelăciune Politica de securitate:     Politica europeană de securitate şi apărare Dezarmarea Aspectele economice ale dezarmării Sistemul european de securitate 3 http://ro. pe 7 februarie 1993.5. UE a evoluat dintr-un organ comercial într-un parteneriat economic şi politic. în prezent.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 .

wikipedia. Membrii Uniunii Europene4 În prezent. Uniunea are 27 membri.6.4 1.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 . dintre care şase membri fondatori din 1958:       Belgia Franţa Germania Italia Luxemburg Olanda Alte 21 state au aderat succesiv:  1973: o o o Danemarca Irlanda Regatul Unit Grecia Portugalia Spania Austria Finlanda Suedia Cipru Estonia Letonia Lituania Malta Polonia Cehia Slovacia Slovenia Ungaria Bulgaria România   1981: o 1986: o o  1995: o o o  2004: o o o o o o o o o o  2007: o o 4 http://ro.

Marea Baltică.scribd. Statutul : Germania este republică federală. Date despre Germania   Anul aderării la UE: membru fondator Sistem politic: republică federală  Capitala: Berlin  Suprafaţa totală: 356 854 km²  Populaţia: 82 milioane  Moneda: euro Limba oficială a UE vorbită în această ţară: germană 5  Deviză : “Unitate şi dreptate şi libertate” Imn naţional : a treia strofă din Das Lied der Deutschen   Germania este ţara cu cea mai numeroasă populaţie din Uniunea Europeană. Germana este limba maternă cea mai vorbită în spaţiul Uniunii Europene. La un an după căderea acestuia. Cehia. Polonia. precum Rinul.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro. Belgia. între 47016’-55003’ latitudine nordică şi 5056’-15002’ longitudine estică. organism format din 69 de reprezentanţi ai celor 16 state (Bundesländer).5 Capitolul II “ Germania-ţară fondatoare a Uniunii Europene” 2. Companiile 5 6 http://europa. Danermaca.1. în 1989. Austria. echipamente electronice şi de comunicaţii. A treia putere economică a lumii. Elveţia.htm http://www.Nordică. Olanda.6 Este traversat de câteva dintre cele mai mari fluvii europene. echipamente de înaltă precizie. Germania produce autovehicule. După cel de-al doilea război mondial. Germania a fost divizată în două părţi: vestul democratic şi estul comunist (Republica Democrată Germană). Zidul Berlinului a devenit un simbol al acestei diviziuni. Germania a fost reunificată. organism ai cărui membri sunt aleşi o dată la patru ani prin vot popular şi de Bundesrat. Franţa. produse chimice şi farmaceutice şi multe altele. Luxemburg. Dunărea şi Elba.com/doc/2536846/www-referat-roGermania237b049f . Pozitia geografica : Germania este situată în Europa Central. Puterea legislativă este deţinută de Bundestag. Limite : Marea Nordică.

Grosser Beerberg-982 m). Jura Franconiană. etc. pisica sălbatică. doar în unele locuri fiind mai înalt şi abrupt-de exemplu lângă oraşul Sassnitz. Reţeaua hidrografică : Reţeaua hidrografică se dirijează spre nord. Munţii Vogtaland şi Munţii Metalici. Pădurea Boemiei. Munţii Pădurea Neagră care ating care ating 1493 m în vf. masivele hercinice ale Germaniei de mijloc şi Alpii Bavariei cu platourile care îi preced. Hochvogel). cât şi estice şi sud-estice: căprioara. iar în sud Munţii Pădurea Thuringiei (altitudine maximă în vf. Jura Suabă (care culminează la 1015 m în vf. Feldberg. Principalul său afluent este râul Saale. fag. Elba izvorăştedin Munţii Sudeţi (1165 km lungime totală). bufniţa pitică. cu aspect de podiş în nord şi mai înalt fragmentat în sud. constituiţi din lanţuri orientate de la vest la est. este netedă la vest de Berlin şi străbătută de două şiruri de dealuri morenaice. Precipitaţiile medii anuale însumează 585 mm. Aceste masive sunt erodate cu aspect de podişuri şi despărţite de depresiuni largi. de la nord la sud. maximă de 1142 m în vârful Broken). Prealpii Bavariei. între Lech şi Ill (2963 m în vf. caracterizaţi prin culmi netede cu aspect de podişuri. bizamul. fiind mai scăzute (cca 500 mm/an) în câmpie ţi mai ridicate în zona montană unde depăşesc 1000 mm/an. privighetoarea. 7 http://europa.Treptat această câmpie trece într-o zonă muntoasă de înălţime medie. erodat. fiind navigabilă în întregime şi este legată prin canale cu alte sisteme hidrografice ale Europei Centrale şi Occidentale. sturzul. La poalele acestora se întinde platoul Dunării. Alpii Bavariei sunt formaţi din trei masive: Allgau. Masivele hercinice se află în zona centrală a Germaniei.6 germane au făcut investiţii importante în ţările central şi est-europene care au aderat la Uniune în 2004. Astfel în vest se află Masivul Harz. către Marea Baltică principalele râuri fiind Elba şi Order. în mare parte calcaroase. Munţii Metalici. Lemberg). Fauna este destul de variată şi cuprinde elemente caracteristice atât Europei nordice.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro. mai cunoscute fiind : Masivul Şistos Rhenan (podiş vălurit cu alt. Pe coastă iernile sunt mai blânde (-10C în ianuarie) şi verile relativ răcoroase (220C în iulie). Munţii Pădurea Thurungiei. Zugspitze. în sud-vest se află un masiv vechi erodat.htm . de 500-700 m şi tăiat de văi adâncite în chei). Câmpia Germaniei de Nord. Ţărmul Mării Baltice este cea mai mare parte jos. Relieful : Pe teritoriul Germaniei se succed. Harz (podiş cu alt. dar spre vest verile sunt mai călduroase şi iernile mai reci. hârciogul. trei mari unităţi naturale: Câmpia Germaniei de Nord. ultimii culminând la 1214 m în vârful Fichtelberg.7 Clima: Clima este temperat oceanică şi de tranziţie în nord de-a lungul ţărmului Mării Baltice. în Masivul Harz predomină pădurea de foioase în timp ce în Pădurea Thuringieişi în Munţii Metalici cea de conifere). alt. mai mult sau mai puţin paralele. ciocănitoarea neagră. jderul. de 300-900 m). În sudul Germaniei se desfăşoară Alpii Bavariei (cei mai înalţi munţi de pe teritoriul ţării 2963 m în vârful Zugspitze). maximă din ţară) şi Alpii Berchtesgaden (Watzman 2700 m) Vegetatia : Vegetaţia naturală este cea de lande cu păduri de conifere (peste Ľ din suprafaţă este acoperită de păduri de pin. la vest de Lech (care culminează la 2589 m în vf. stejar. sector al Marii Câmpii Nord-Europene. cu aspect de platou cu altitudini de 300-900 m (cu alt.

austrieci. Cel mai mare oras este Berlin. Oraşele principale (locuitori): 1. în nord. Koln 950 000 5. Rinul (este una dintre principalele artere fluviale.e-referate. greci.ro/referate/Germania2006-09-15. iugoslavi. Ems. Weser. şi Alpii Bavariei în sud. fiind mai numeroasa de-a lungul fluviilor si a estuarelor. în deosebi în Ruhr (car se prefigurează drept un megalopolis) unde densitatea depăşeşte 5 500 loc. Dezvolatarea rapida a industriei a avut ca rezultat migrarea poulatiei rurale la orase.html . mortalitatea de 11. astfel incat azi. care izvorăşte din zona de contact a munţilor Sudeţi şi Carpaţi şi se varsă în Marea Baltică (Golful Szczecin). Culte: protestantism 40 %.7 În est curge Oderul (848 km lungime totală). Moselle) partea de vest şi centrală. Frankfurt am Main 650 000 6. ortodoxism. italieni. Zone mai puţin populate sunt câmpia. Essen 630 000 7. fiind legat prin canale cu Vistua şi Elba. argiluvisolurile (se formează la latitudini temperate) şi cernoziomurile (se găsesc în zonele de stepă cu climă temperat-continentală) fac parte din solurile Germaniei. izvorând din Munţii Pădurea Neagră şi străbătând teritoriul Germanieipe o distanţă de 650 km (navigabilă pe 387 km). Hamburg 1 700 000 3. navigabil pe 700 km) drenează împreună cu afluenţii săi (Main. 84% din total reprezinta populatia urbana. catolicism 35 %.8 8 http://www. populaţia urbană 84 % din locuitori. 7 %. Rhein) şi Marea Neagră (Dunărea). Populaţia şi oraşele : Germania are o populatie numeroasa:82 milioane locuitori. capitala. Natalitatea este de 11. În sud Germania împarte cu Austria şi Elveţia lacul glacial Boden See cu o suprafaţă de 537 km2 şi o adâncime maximă de 252 m. Dortmund 600 000 8. Stuttgart 580 000 9. Populatia nu este repartizata uniform. Toate aceste fluvii şi râuri sunt legate între ele printr-un vast sistem de canale ce însumează 2414 km. islamism. Solurile : Podzolurile (apar sub pădurile de conifere sau de amestec de conifere cu foioase). Duisburg 540 000 Germanii sunt în proporţie de 93 % iar străini (turci. polonezi. Elba. Munchen 1 200 000 4. situandu-se pe locul II in Europa. Ruhr. dupa Rusia. Necktar. Weserul (805 km lungime) şi Emsul (387 km) câmpia nordică iar Dunărea partea de sud. Cel mai lung canal este Order-Havel. 25 %: culte neprotestante.2 %. Berlin 3 282 000 2./km2 în jurul marilor oraşe şi în regiunile Saxono-Thuringiană.Cele mai mari concentrări de populaţii se află de-a lungul văii Rhinului şi zona înconjurătoare. spanioli).5 %. Reţeaua hidrografică a Germaniei mai este alcătuită şi din alte două bazine: Marea Nordului (Elba.

Spre 100 d.8 2. din anul 962 până în 1806. între anii 919 şi 1024. Imperiul medieval a rezultat din partea estică a acestei diviziuni. Pornind din sudul Scandinaviei şi nordul Germaniei. Saxoniei. pe când Tacitus scria lucrarea sa Germania.. saxonii. germanul Arminius a înfrânt trei legiuni romane conduse de Varus. Teritoriul său se întindea de la râul Eider la nord. În această perioadă triburile germanice au început să se familiarizeze cu tacticile de război romane.Hr. Nu se cunosc prea multe despre începuturile istoriei germanicilor. în Europa de Est. est şi vest în secolul I î.. ajungând în teritorii controlate pe atunci de romani. mai restrâns pe atunci. menţinându-şi însă apartenenţa tribală. Oraşele din nordul Germaniei au înflorit. Pe timpul domniei împăraţilor salici (1024-1125). care avea să fie divizat în 843. ajungând în contact cu triburile celtice din Galia. Franconiei. triburile germanice s-au stabilit de-a lungul Rinului şi Dunării (Limes Germanicus). iar regele german a fost numit Împărat Roman al acestor regiuni în 962. sau cel mai târziu pe durata Epocii de fier Pre-Romane. generalul roman Publius Quinctilius Varus a început invazia Germaniei (Germania era numele dat de romani teritoriilor de dicolo (la est) de Rin până la munţii Ural). În secolul III s-au afirmat mai multe triburi vest germanice: alamanii. Pe timpul împăraţilor Hohenstaufen (1138-1254). francii. Sfântul Imperiu Roman a cucerit nordul Italiei şi Burgundia. precum şi cu triburi iraniene. frizonii. În jurul anului 260 popoarele germanice au trecut de limes şi de frontiera pe Dunăre. şi chiar mai la est (ceea ce s-a numit Ostsiedlung). Pe timpul domniei lui Cezar August. O mare parte din Germania de astăzi. Sfântul Imperiu Roman (962-1806) La 25 decembrie 800. dar împăraţii şi-au pierdut din putere în urma unei controverse privind investitura. a fost denumit oficial Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ (Sfântul Imperiu Roman al Naţiunii Germane) începând cu 1448.Hr. ocupând mare parte din aria Germaniei moderne.. şi a continuat să existe. cercetări etimologice şi descoperiri arheologice. Istoria Germaniei Triburi germanice Se consideră că etnogeneza triburilor germanice a avut loc pe durata Epocii Nordice a Bronzului. pentru ca titulatura să corespundă cu teritoriul ocupat. Şvabiei. triburile şi-au extins teritoriul spre sud.Hr. Turingiei şi Bavariei. s-au consolidat ducatele Lorenei. Carol cel Mare a fondat Imperiul Carolingian. sicambrii şi turingii. până la coasta mediteraneană la sud.2. sub diverse forme. anume partea de la est de Rin şi la nord de Dunăre. înainte ca germanii să trimită colonişti în aceste pământuri. Pe timpul dinastiei începute de Otto I. în cadrul bătăliei de la Pădurea Teutoburg. avem la dispoziţie doar scrieri ale autorilor romani. chatii. ajungând să controleze teritorii locuite de slavi. a rămas astfel în afara Imperiului Roman. baltice şi slave. Numit deseori Sfântul Imperiu Roman (sau Vechiul Imperiu). prinţii germani şi-au extins influenţa spre sud şi est. făcând parte din Liga . În anul 9 d.

Restauraþie ºi revoluþie (1814-1871) În urma căderii lui Napoleon Bonaparte. Pentru prima dată. Cu toate acestea. cererile revoluţionarilor. însă. O religie distinctă. dar trebuia să renunţe la o parte din puterea politică. în special printre tinerii intelectuali. monarhia austriacă de Habsburg şi Regatul Prusiei au dominat istoria germanilor.9 Hanseatică. Aceasta codifica alegerea împăratului de către şapte prinţi-electori. care era din ce în ce mai influenţat de ideile liberale. şi a fost fondată Confederaţia Germană (Deutscher Bund). şi Morţii Negre din 1348-50. prin care ataca unele practici ale Bisericii Catolice. a contribuit la unificarea economică a statelor germane. o ligă formată din 39 de state. iar naţionalismul era o forţă în creştere. populaţia fiind redusă cu 30%. Conflictul dintre regele Wilhelm I al Prusiei şi Parlament. aceste culori devenind mai târziu culorile drapelului german. împăraţii au fost aleşi aproape fără excepţie din cadrul dinastiei austriece de Habsburg. după 1530. acesta a refuzat coroana şi a respins constituţia propusă. luterană. Din 1740. În 1806. au fost urmate de noi măsuri de represiune din partea omului de stat austriac Metternich. Începând cu secolul al XV-lea. clãdirea Reichstag a fost incendiatã având ca ºi consecinþã decretul . care au avut ca rezultat înfiinţarea republicii în Franţa. Pacea Westfalică din 1648 a pus capăt războaielor religioase dintre statele germane. Zollverein. Aceste cereri. Al Treilea Reich (1933–1945) La data de 27 februarie. ceea ce pe atunci a fost un pas înapoi pentru mişcare. mulţi germani erau influenţaţi de principiile Revoluţiei Franceze. Edictul Bulei de Aur din 1356 a conferit imperiului o Constituţie a căror principii de bază aveau să dureze până la destrămarea imperiului. Monarhii au acceptat. ieşind victorios. Regelui Frederic Wilhelm al IV-lea al Prusiei i s-a oferit titlul de împărat. Imperiul a fost dizolvat ca urmare a Războaielor Napoleoniene. o uniune tarifară. Bismarck a purtat un război împotriva Danemarcei în 1864. în primă instanţă. a devenit religie oficială în mai multe teritorii germane. intelectualii şi oamenii de rând au adus revoluţia de la 1848 şi în pământuri germane. în urma Marii Foamete din 1315. Conflictul religios a dus la Războiul de treizeci de ani (1618-1648). populaţia Germaniei a scăzut considerabil. să se mai amestece în politica celorlalte state germane. Dezacordul cu ideile politice ale restauraţiei au dus la întărirea mişcărilor liberale. iar regele l-a numit pe Otto von Bismarck nou prim-ministru al Prusiei. În această perioadă. a izbucnit pe fondul discuţiilor privind reformele militare din 1862. În contextul unei serii de mişcări revoluţionare în Europa. care înainte era cel mai puternic stat german. dar imperiul a fost împărţit de facto în numeroase principate independente. a fost organizat Congresul de la Viena în 1814. începând astfel Reforma Protestantă. culorile negru-roşu-galben au fost alese pentru a reprezenta mişcarea. care a devastat ţinuturile germane. Călugărul Martin Luther şi-a publicat cele 95 de Teze în 1517. care controlau unele din cele mai puternice principate şi arhiepiscopii. Victoria prusacă în cadrul războiului austro-prusac din 1866 i-a permis să creeze o Federaţie Nord-Germană (Norddeutscher Bund) şi să împiedice Austria. care cereau unitate şi libertate.

Istoria modernã Comunitatea şi limba germană au apărut cu mii de ani în urmă.Confederaţia Germană de Nord (dominată de Prusia. iar în 1936 controlul militar al ţinutului Rhine. politica externă a Germaniei a devenit mai agresivă şi expansionistă. homosexuali şi membri ai opoziţiei politice. Ceea ce mai târziu a fost cunoscut sub denumirea de Holocaust.Procesele criminalilor de război de la Nuremberg s-au desfăşurat după al Doilea Rozboi Mondial.Regimul celui de-al Treilea Reich a aplicat politici guvernamentale împotriva minorităţilor şi multor dizidenţi. incluzând 6 milioane de evrei şi un număr important de ţigani. incluzând şi etnici germani din Europa de Est au murit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.Cel de-al Doilea Război Mondial şi genocidul nazist au fost responsabili pentru mai mult de 40 de milioane de morţi în Europa. însă ca stat Germania a apărut abia în 1871.Folosindu-şi puterea de a distruge orice rezistenţă actuală sau potenţială. Germania a redobândit controlul asupra ţinutului SAAR. Bătălia de la Stalingrad a marcat punctul de turnură al acestui război. Acesta a fost cel de al doilea Reich german.O hotărâre ce a fost votată în Parlament i-a dat lui Hitler putere legislativă nerestricţionată. care a fost rapid ocupată de trupele Germaniei şi de Armata Roşie Sovietică. Pe 1 Septembrie 1939. tradus de obicei ca „imperiu”.A urmat foarte curând capitularea Germaniei. Primul Reich — cunoscut timp de multe 11 .Aproximativ 7 milioane de cetăţeni şi soldaţi germani.Industria a fost revitalizată punându-se accent pe producţia de armament.În consecinţă. apoi Bavaria (în germană: Bayern) precum şi diferite alte regiuni. armata germaniei a lansat războiul fulger (blitzkrieg)asupra Poloniei.Cu cât războiul s-a extins Germania şi aliaţii săi au căpătat controlul unei părţi din Europa Continentală.În acelaşi an. polonezi şi alţi slavi incluzând prizonierii de război sovietic.Deşi armata germană a avansat în Uniunea Sovietică destul de rapid. Pe 22 iunie 1941. Conducând către al Doilea Război Mondial şi susţinând în paralel campania agresivă de producţii de armament.În 1938 şi 1939 Austria şi Cehoslovacia au fost aduse sub controlul Germaniei şi a fost pregătită invazia Poloniei (Pactul Hitler-Stalin. amândouă fiind pierdute în urma Tratatului de la Versailles. în germană: Preußen). Italia s-a predat. în timp ce membrii comunişti ai Parlamentului au fost încarceraţi.Numai Partidul Democrat Social a votat împotriva lui.În Septembrie 1943. a atacat baza americană de la Pearl Harbor şi Germania a declarat război Statelor Unite. Japonia. iar forţele armatei germane au fost forţate să apere un alt front în Italia. excluzând însă părţile vorbitoare de germană din Austria.Aproximativ 17 milioane de oameni au fost ucişi în timpul Holocaustului. Operaţiunea Himmler).Operaţiunea Neptuna marcat un alt punct de turnură în acest război deschizând frontul Vestic. bolnavii mintali. armata germană a început să se retragă de pe frontul Estic.Forţele aliate au debarcat pe Coasta Normandiei şi s-au îndreptat spre teritoriu German. înglobînd partea de nord a Germaniei actuale .10 de urgenţă ce abroga drepturile cetăţeneşti de bază.Pe data de 8 Mai 1945. forţele armatei germane s-au predat după ce Armata Roşie au ocupat Berlinu.În 1935. aliata Germaniei. ca şi consecinţă a alinaţei sale cu Japonia.Marea Britanie şi Franţa au declarat război Germaniei marcând începutul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Hitler a pus bazele unui Stat Centralizat Totalitarist în câteva luni. când. Germania a încălcat Pactul Hitler-Stalin şi a invadat Uniunea Sovietică. sub conducerea cancelarului Otto von Bismarck s-a format Imperiul German.

bazată pe argumente şi pretexte rasiste. câştigând controlul asupra principalelor teritorii din Europa. controlate de puterile aliate Franţa. Silezia. oraşul hanseatic Danzig (astăzi Gdansk în Polonia). şi. existând sub diverse forme până în anul 1806. În prima parte a războiului Germania a avut succese militare. landuri care ceva mai târziu au aderat oficial la RFG. după căderea comunismului în Europa. adoptând şi constituţia RFG-ului numită Grundgesetz. orientată spre URSS. URSS şi Cehoslovacia. devenită una dintre marile puteri europene. în condiţii brutale. succesele trecând de partea Aliaţilor împotriva Germaniei. s-a implicat în Primul Război Mondial prin aliatul ei Austro-Ungaria (1914). din 1933 până în 1945. teritoriul Germaniei de azi a fost împărţit în patru „zone de ocupaţie”. împăratul Germaniei a fost forţat să abdice. RDG. Germania de Est sau de Răsărit (germană: Deutsche Demokratische Republik sau DDR). Berlinul a fost de asemeni divizat în patru sectoare controlate de aceste puteri. Franţa şi URSS). Începând cu ofensiva Armatei Roşii de la 12 ianuarie 1945 şi până în 1948. cele două state germane s-au reunificat. La 8 mai 1945 Germania a capitulat necondiţionat. În 1941 naziştii au pus în aplicare Holocaustul ca politică de stat. Războiul s-a încheiat în 1918.11 secole sub denumirea Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană — provenea din divizarea Imperiului Franc în 843. printre care URSS. . În urma cererilor făcute de Stalin la conferinţele de la Ialta şi Potsdam. Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Germania a invadat de câteva ori Franţa. iar partea de răsărit. În jur de 2 milioane dintre aceştia şi-au pierdut viaţa în război şi în cadrul procesului de expulzare („Vertreibung”). Prusia Răsăriteană. URSS. el a durat doar 12 ani. ca una din urmări. s-a numit Republica Democrată Germană. unei mari părţi a URSS şi nordului Africii. În Tratatul de la Versailles. de după război. RFG sau Germania de Vest (germană: Bundesrepublik Deutschland). prin aceea că în fosta RDG au fost înfiinţate landuri (aşa cum existau deja în RFG). În urma războiului. Prusia Apuseană şi Ţara Sudeţilor (Sudetenland) — au fost alipite la Polonia. Între 1942-1943 balanţa în război s-a schimbat. provinciile germane de până atunci situate la est de râurile Odra (Oder) şi Neisse (Neiße) — Pomerania. În 1990. de exterminare în masă a milioane de evrei şi alte naţionalităţi. au fost expulzaţi spre vest sau şi spre Siberia. Statul german reunit este acum una dintre cele mai importante ţări din Uniunea Europeană şi din lume. Germania de Vest şi-a recuperat rapid nivelul de dinaintea războiului. Regatul Unit. Germania. Scindarea a culminat prin constituirea în 1949 pe teritoriul Germaniei de azi a două state germane: partea de apus s-a numit Republica Federală Germania. Regatul Unit şi Statele Unite. Prin aceste acte RDG-ul a încetat să mai existe. Cel de-al Treilea Reich (şi ultimul) a fost cel al naziştilor. cei mai mulţi locuitori germani ai acestor regiuni. Tratatul care a definit această reunificare se numeşte Tratatul doi plus patru (a fost încheiat de către cele două state germane şi cele patru puteri care deţineau suveranitatea asupra întregii Germanii: SUA. aproximativ 12 milioane înainte de război. Germania a fost considerată responsabilă pentru război. devenind o putere economică importantă a Europei. La finele lunii aprilie 1945 Hitler şi-a recunoscut eşecul total şi s-a sinucis.

Graf von Morsleben und Hornburg). Guvernul şi politica de stat Din punct de vedere constituţional Germania este o democraţie republicană federală reprezentativă. Forma de guvernământ este parlamentară. De aceea alegerile care au avut loc în septembrie 2009 se abat. A contribuit la declanşarea Marei Schisme din 1054. membrii parlamentului sunt aleşi de către cetăţeni la fiecare patru ani printr-un vot proporţional personalizat. în ierarhia protocolară el se află abia pe locul 3.  2.org/wiki/Germania . Totuşi. Această situaţie paradoxă va putea eventual periclita stabilitatea noului guvern. tribunalul constituţional federal suprem. acest fapt poate duce la depăşirea numărului de locuri care s-ar cuveni unui partid conform numai votului al doilea. în 2008. prin care formulează în linii mari sarcinile fiecărui ministru din cabinet (guvern). Cu primul vot se hotărăşte după un sistem majoritar care anume candidat să reprezinte circumscripţia electorală respectivă în parlament (candidat ales direct). Bundesverfassungsgericht. deoarece aşa se poate încălca reprezentarea proporţională democratică necesară. şi confirmat de către preşedintele statului. numit bundestag. Cancelarul este ales cu majoritate absolută de către parlament (bundestag) pe o perioada de 4 ani. de la constituţie (!).  Ştefan al IX-lea (1057-1058) (Friedrich Herzog von Lothringen). Un candidat ales direct capătă în orice caz un loc în parlament (mandat). după preşedintele statului şi preşedintele bundestagului. Însă până în sept.  Damasus al II-lea (1048) (Poppo von Brixen). după un sistem proporţional.  Adrian al VI-lea (1522-1523) (Adriaan Florisz Boeyens). Clement al II-lea (1046-1047) (Suidger. a decis că acest procedeu contravine constituţiei federale (Grundgesetz). partidul dorit in parlament. 9 http://ro. Leon al IX-lea (1049-1054) (Bruno Graf von Egisheim-Dagsburg).3. Este îngropat în Domul din Bamberg. La acest sistem de vot alegătorii dispun de 2 voturi. din acest punct de vedere. Această situaţie a avut loc la fiecare alegere federală din 1949 încoace. Deşi cancelarul deţine cele mai puternice competenţe politice. şi i-a impus legislativului să corecteze legile alegerilor până cel târziu în 2011.  Victor al II-lea (1055-1057) (Gebhard Graf von Dollnstein-Hirschberg). cu al doilea vot se alege. 2009 parlamentul încă nu abordase această temă. 9  Benedict al XVI-lea (2005-) (Joseph Alois Ratzinger). precum şi dreptul numit "competenţa liniilor directoare" (Richtlinienkompetenz). el are dreptul de a numi şi elibera din funcţie pe miniştri. care pot fi date şi la partide diferite. La rândul lor.wikipedia.12 Papi germani În total au existat opt papi germani:   Grigore al V-lea (996-999) (numele laic: Bruno von Kärnten). Situaţia se numeşte Überhangmandat (mandat suplimentar). în care şeful guvernului = cancelarul este ales de către parlament.

Din 1998 şi până în iulie 2005 a fost la putere. condusă de către Angela Merkel (CDU) drept cancelară. La 31 mai 2010 Preşedintele Germaniei Horst Köhler şi-a dat demisia din funcţia de Preşedinte al Germaniei. Jens Böhrnsen. au avut loc la 27 septembrie 2009. prescurtat B'90/Grüne sau Grüne=Verzii). Noul vicecancelar şi în acelaşi timp nou ministru de externe este preşedintele FDP-ului. Drept rezultat. şi anume între fracţiunile parlamentare CDU/CSU şi liberali (FDP). Cele mai recente alegeri federale pentru parlament şi cancelar. Adunarea Federală. supranumită "negru-galben". Pentru perioada interimară Köhler a predat funcţiile sale de Preşedinte al statului actualului Preşedinte al bundesratului (Consiliul Federal al landurilor). în mod surprinzător şi cu valabilitate imediată. Pe baza rezultatelor alegerilor s-a putut însă crea o nouă coaliţie guvernamentală. Ca urmare. Puterea judiciară are ca organ superior curtea constituţională federală supremă (Bundesverfassungsgericht). La 23 mai 2009 preşedintele Horst Köhler a fost reales preşedinte pentru o perioadă de încă 5 ani. din cauză că social-democraţii (SPD = "roşii") au întrunit prea puţine voturi. la nivelul Germaniei. Guido Westerwelle. format din 16 persoane (de la CDU. este format din reprezentanţii celor 16 landuri (ţări constituente ale federaţiei). alegerile federale din 2009. Câţiva miniştri din vechiul guvern continuă să fie miniştri şi în cel nou. care poate să dea ultima decizie peste toate actele legislative sau de administraţie.13 Un alt organ constituţional german important (legislativ) se numeşte "bundesrat" (consiliul federal). Al 17-lea bundestag al Germaniei s-a constituit la 28 octombrie 2009. Conform constituţiei urmaşul a fost ales în decurs de maximum 30 de zile . o coaliţie parlamentară aşanumită Roşu-Verde. Angela Merkel şi-a numit apoi cabinetul (consiliul de miniştri). în urma cărora a venit la putere coaliţia guvernamentală "mare" între fracţiunile parlamentare CDU/CSU (aşa-numita "Uniune Creştină") şi SPD. coaliţie supranumită "negru-roşu". plus un număr egal de membri aleşi şi trimişi de landuri. SPD. CSU şi FDP). coaliţia "mare" "negru-roşu" de până atunci a căzut. Singurul scop al Adunării Federale este alegerea Preşedintelui statului. Ea este constituită din toţi membrii bundestagului. La 21 iulie 2005 preşedintele statului de la acea dată Horst Köhler a dizolvat parlamentul. adică între Social-Democraţi (SPD) şi Verzi (Bündnis 90 / Die Grünen. preşedintele Senatului .la 30 iunie 2010. la 18 septembrie 2005 au avut loc alegeri federale anticipate. ca urmare a votului de neîncredere pe care l-a primit cancelarul de atunci Gerhard Schröder (SPD) la 1 iulie în parlament. Apoi bundestagul a ales-o pe fosta cancelară Angela Merkel drept noua cancelară = prim-ministru. Norbert Lammert a fost reales preşedinte al parlamentuluil. Preşedintele statului este ales pentru 5 ani de către Bundesversammlung.

10 De la 1 ianuarie 2007. Viitorul Uniunii Europene si constitutia europeana au fost prioritatile mandatului german. până atunci prim-ministru al landului Saxonia Inferioară (Niedersachsenn). Lukrezia Jochimsen (cunoscută şi drept jurnalista Luc Jochimsen) din partea partidului Die Linke. La alegerile prezidenţiale de la 30 iunie 2010 au candidat: Christian Wulff (CDU).ro/stiri-revista-presei/International/51470/Germania-a-preluat-presedintia-UniuniiEuropene.9am. Pe perioada mandatului de sase luni. pastorul Joachim Gauck (nu e membru de partid). intarirea legaturilor cu state din flancul vestic al Rusiei si cu cele din Asia Centrala si reluarea procesului de pace in Orientul Apropiat. 11 10 http://ro.wikipedia. Germania a organizat si a prezidat toate reuniunile si summiturile Consiliului European.14 andului Brema şi în acelaşi timp primar al oraşului Brema.org/wiki/Germania http://www. El a fost investit în funcţie la 2 iulie 2010. Obiectivele pe care Germania si-a propus sa le atinga in timpul presedintiei nu au fost deloc simple: baze pentru securitate energetica. Adunarea Federală (Bundesversammlung) a ales în al 3-lea scrutin drept nou Preşedinte al Germaniei pe Christian Wulff. pentru o perioadă de 5 ani. Germania a preluat presedintia Uniunii Europene de la Finlanda.html 11 . Germania spera sa initieze o noua "foaie de parcurs" si pentru Europa. imbunatatirea relatiilor tot mai proaste ale Europei cu Rusia. precum şi Frank Rennicke. care ar urma sa dea statelor membre primele indicii cu privire la cum ar trebui sa arate regulile de luare a deciziilor in Uniunea Europeana dupa respingerea proiectului de Constitutie europeana de catre Franta si Olanda in 2005. din partea partidului NPD. organismul de conducere al Uniunii. Presedintia s-a consultat cu fiecare stat membru in parte si a prezentat un raport legat de procesul de reforma institutionala a uniunii.. Mai mult.

Frankfurt 12 http://ro. Este unul dintre cele trei oraşe europeene care au un număr important de zgârie-nori.4. Are o populaţie de aproximativ 650.org/wiki/Germania .wikipedia. Organizarea politico-administrativă În constituţia germană numită Grundgesetz (lege fundamentală) Germania (Deutschland) este definită ca fiind o republică federală (Bundesrepublik) formată din următoarele landuri (ţări ale federaţiei):12 2.15 2. Cu 9 clădiri înalte de peste 150 de metri în 2004. făcând aluzie la Manhattan datorită panoramei cu zgârie-nori). Oraşele Germaniei Frankfurt Frankfurt am Main este cel mai mare oraş din landul Hessa şi al cincelea oraş ca mărime din Germania. Frankfurt este denumit "Mainhattan" (derivat de la râul local Main.1.4.000 de locuitori.

Römer Sfântul Paul Numele primăriei înseamnă "cetăţean al Romei. roman". Este formată de fapt din trei case care au fost cumpărate de consiliul local în 1405 de la o familie bogată de negustori.5 milioane de locuitori şi acoperind o suprafaţă de aproximativ 889 km2. Din 1562 regii şi împăraţii sunt nu numai aleşi. Berlinul a fost capitala Germaniei între 1871 şi 1945. Opera Faimoasa "Operă veche" din Frankfurt (Alte Oper) a fost construită în 1880 de către arhitectul Richard Lucae. Din 855 regii şi împăraţii germani sunt aleşi în Frankfurt (Lothar al II-lea fiind primul din ei) şi încoronaţi la Aachen.16 este al doilea după . adică un oraş subordonat direct împăratului roman. Obiective de vizitat Domul din Frankfurt Catedrala Sfântul Bartolomeu este o construcţie gotică.ro/referate/Germania2006-09-15. În Sfântul Imperiu Roman.13 Obiective de vizitat Poarta Brandenburg Poarta Brandenburg . care a fost mai târziu legată de clădirile înconjurătoare. 13 http://www. iar din 1562 până în 1792 au fost încoronaţi tot aici. În Germania există zgârie-nori în număr mare doar în Frankfurt şi Berlin. dar înaintea Londrei În Frankfurt se află cea mai înaltă clădire din Europa. Berlinul este un oraş-land aidoma unei insule. şi a redevenit capitala acestei ţări în 1990. La ultimul etaj se află "Sala împăratului" (Kaisersaal). Turnul Commerzbank.e-referate. care a fost ridicată în secolele XIVXV.Brandenburger Tor . cu o istorie bogata si fascinanta. unde aveau loc bancheturile nou-încoronaţilor împăraţi.este cel mai reprezentativ simbol al Berlinului. Din 1356 împăraţii Sfântului Imperiu Roman au fost aleşi în această biserică. aflată în interiorul regiunii Brandenburg. Este traversat de râurile Spree şi Havel. Frankfurt a fost unul dintre cele mai importante oraşe. şi nu unui rege sau unui nobil local. dar şi încoronaţi la Frankfurt (începând cu Maximilian al II-lea În 1372 Frankfurt a devenit un Reichsstadt (oraş imperial). Este cea mai mare biserică din oraş. Casa din mijloc este primăria. pe fundaţia unei biserici mai vechi din vremurile merovingiene. fiind cel mai mare oraş al ţării cu aproximativ 3. A fost una dintre cele mai mari opere din Germania până la distrugerea ei aproape totală în timpul celui de Al Doilea Război Mondial Berlin Oraşul Berlin este capitala Germaniei.html .

Duisburg.15 Regiunea Ruhr a devenit Capitala culturala europeana datorita faptului ca industria a fost inlocuita in mare parte de cultura. ce contine o impresionanta colectie de ceramica. toate constand in parti transportate din zonele de excavatie. ale Imparatului Wilhelm I si Imparatesei Augusta. in special al lui Ahkenaten si al rudelor sale nobile. Pavilionul Schinkel. Statuia Quadriga din varf. in care se afla mormintele Reginei Louise. precum Altarul Pergamon. dar si pentru celelalte portrete din piatra.romania-actualitati. la spectacolele de opera. piese de mobilier si portelan de Friedrich Schinkel si Mausoleul neoclasic. aproximativ 850. etc. creata de sculptorul Gottfried Schadow. majoritatea aflate însă acum întro gravă situaţie financiară. iar astfel sunt atrasi sute de mii sau chiar milioane de turisti din toate colturile lumii. la concerte si la piesele de teatru. Muzeul Egiptean si Colectia de Papirusuri Muzeul Egiptean si Colectia de Papirusuri este faimos pentru bustul lui Nefertiti vechi de 3000 de ani. Bochum.14 Essen – una dintre capitalele europene ale UE în 2010 Essen se află în regiunea Ruhr. se mai afla cateva cladiri: Belvedere.ro/germania/berlin/obiective-turistice-berlin http://www. rococo. În regiune sunt peste 50 de oraşe.17 Construita in 1791. Muzeul Pergamon este impartit in colectia de antichitati.Brandenburger Tor a luat ca model Acropola din Atena. Muzeul adaposteste cladiri monumentale in marime naturala. zeita pacii. Regelui Friedrich Wilhelm III. Muzeul Pergamon Muzeul Pergamon face parte din complexul Insula de Muzee din Berlin si a fost construit de Alfred Messel si Ludwig Hoffmann intre 1910 si 1930.000 de persoane viziteaza acest muzeu. picturi. Ascuns in gradinile regale luxuriante. Anual. Poarta Pietei din Milet si Poarta Ishtar. construit in 1695 de Regele Friedrich Wilhem I ca resedinta de vara pentru iubita sa sotie. Poarta Brandenburg . muzeul Orientul Mijlociu si muzeul de arta islamica. care adaposteste desene. Palatul Chalottenburg Charlottenburg este un frumos palat in stil baroc. Informatiile in limba engleza sunt minime. sculpturi.turistik. Regina Sophie Charlotte. Bochum şi Duisburg.). Dortmund. intr-un car de lupta tras de patru cai. in stil ornat. Aceasta constructie este singura supravietuitoare a celor 14 porti ale orasului. fostă zonă industrială importantă a Germaniei. este o reprezentare a Victoriei. Pretutindeni se dezvolta odata cu trecerea timpului si 14 15 http://www. Acestia iau parte cu placere la diferitele festivaluri ce se organizeaza in orasele din aceasta regiune ( Essen. printre care Dortmund. cu exceptia catalogului si a tururilor oferite de ghizi particulari. Muzeul se afla vis-a-vis de Berggruen Sammlung si Schloß Charlottenburg.ro/essen_capitala_culturala_europeana_in_anul_2010-8333 .

Catedrala Essener Munster Catedrala din secolul XIV. 1. Obiective de vizitat Muzeul Folkwang Cunoscut datorita exponatelor care acopera istoria fotografiei si picturilor din diferite epoci. dar şi de statuia Mariensäule. Mina de carbune Zeche Zollverein Considerata cea mai frumoasa mina din lume. Pinacotecile Locuri impunătoare ale oraşului München cu expoziţii de artă eropeană.17 München München este capitala landului (Bundesland-ului) Bavaria (Bayern) din Germania şi al treilea oraş ca mărime din Germania. Obiective de vizitat Marienplatz şi Primăria Cea mai cunoscută piaţă din oraş.26 milioane locuitori (2001). 16 17 http://www.ro/Essen-si-regiunea-Ruhr-24007-1-n. Ambele turnuri ale besericii oferă o privelişte superbă asupra întregului oraş şi a Alpilor.turistik. din Evul Mediu şi până în secolul al 18-lea. Pinacoteca veche: o galerie grandioasă cu picturi europene.artline.html http://www. Domul Frauenkirche Domul din München şi un cunoscut simbol al oraşului. spectacole in aer liber la care participa tinerii studenti inscrisi la marile universitati ce se regasec in acesta zona. Un alt punct de maxima atractie il reprezinta Villa Hugel . Astfel sunt organizate scene de cabaret. care a costituit o adevarata dinastie detinand majoritatea actiunilor concernului Friedrich Krupp. cu o populaţie de cca.resedinta importantei familii de industriasi Krupp. dominată de vechea şi noua primărie. unde se prelucrau arme din otel si care au fost vandute marilor puteri in timpul celor doua razboaie16. de asemeni muzeu. Se află pe râul Isar. Astazi mina adaposteste diverse expozitii culturale si cateva muzee.18 altfel de spectacole. Pinacoteca nouă: pictură şi sculptură europeană din secolele XVIII şi XIX. Districtul Istoric Kettwig Cladiri si strazi din secolul XVII si XVIII. care nu fac parte din asa numita inalta cultura. este si obiectiv protejat UNESCO.ro/germania/essen/obiective-turistice-essen . după Berlin şi Hamburg.

Germania a fost un lider. Grădina Engleză Inima verde a oraşului München este unul dintre cele mai mari spaţii verzi urbane din lume. Este cel mai mare producator european de carbune . inovator şi beneficiar al unei economii din ce în ce mai globalizate. Volkswagen. Volkswagen şi Nivea. instalaţii mecanice. in bazinele Saxono – thuringian (sau al Elbei). şi BASF. în special automobile. Gelsenkirchen. grafică. În 2007. Metro.Zacamintele de carbune inferior sunt concentrate indeosebi in partea estica. si Lauchhammer. sudul tarii (Karlsruhe. aceasta din urma avand rezerve mai importante. in apropiere de granita cu Franta.1%. 18 2. Ingolsadt. conform datelor din 2008. Dinslaken). Wesseling. Branduri renumite la scară mondială sunt Mercedes Benz. exportând bunuri în valoare de 1. a patra din lume ca PIB nominal. se afla in partea vestica : Aachen. În topul celor mai mari 500 de companii listate la bursă.19 Pinacoteca modernismului: 4 muzee pentru artă. mai ales porturile Hamburg si 18 http://ro. cele mai mari dintre acestea erau Daimler. Siemens. Porsche. BMW. Bavaria. Saxonia Inferioara. metalurgie şi bunuri chimicale. atat lignit ct si carbune brun.com/hoteluri/munchen/k-k-hotel-am-harras/locuri-interesante-in-munchen/ . Deutsche Bank (a doua companie ca rentabilitate). şi Edeka. chiar mai mare decât Central Park din New York. Germania este lider mondial în exporturi. Germania este cel mai mare producător de turbine de vânt şi tehnologia puterii solare din lume. De la începuturile erei industriale. Mannheim) si nordul tariii. există 37 de companii cu sediul în Germania.kkhotels.9%. Koln. este adevarat ca CSI o depaseste ca productie. şi generează un surplus comercial de 165 de miliarde. E. Neustadt. Printre companiile cu cei mai mulţi angajaţi se numără Deutsche Post. Un alt bazin huilifer este Saar. Audi. Economia Germaniei Germania are cea mai mare economie naţională din Europa. Allianz (compania cea mai profitabilă).. Grădina Engleză este cadrul perfect de relaxare şi odihnă pentru orice turist. alaturi de alti factori – intre care si minereurile de navigatie – dezvoltarea uneia dintre cele mai complexe si importante regiuni industriala din lume. Deutsche Post. Alte bazine din care se exploateaza carbuni inferiori. cum ar fi Hanovra. cu cea mai mare participare (peste 1/2 ) la productia totala a tarii. arhitectură şi design. Majoritatea produselor sunt din domeniul ingineriei.133 trilioane de dolari în 2006 (incluzând ţările din zona Euro).Constituie cel mai mare complex carbonifer din Europa Occidentala si unul dintre cele mai mari din lume. SAP. Frankfurt şi Berlin. In ceea ce priveste carbunii superiori se reamrca bazinul Rhur. şi a cincea din lume în funcţie de paritatea puterii de cumpărare. Cele mai mari târguri şi congrese internaţionale de comerţ din fiecare an au loc în oraşe germane. el favorizand. sectorul industrie cu 29. In ceea ce priveste industria de rafinare Geramania concentreaza pe teritoriul sau uramtoarele grupari : Rhenano-Wetfaliana ( Koln. top organizat în funcţie de veniturile companiilor. şi sectorul agricultură cu 0. Robert Bosch GmbH.5. Adidas. Deutsche Telekom. Sectorul servicii contribuie cu aproximativ 70% la PIBul total. situat mai spre sud de Rhur.ON.dar cea mai mare parte a acesteia este obtinuta din partea asiatica.

Modernizarea şi integrarea economiei din estul Germaniei continuă să fie un proces de lungă durată. 7. la 12. al cancelarului Gerhard Schröder. Germania a primit Investiţii străine directe (ISD) de 700 de miliarde de dolari. Chiar şi după reunificarea Germaniei.org/wiki/Germania http://www. cu sediul la Frankfurt.7 miliarde de dolari în 2009.com/publicdata?ds=wbwdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:DEU&dl=ro&hl=ro&q=pib+germania .wikipedia. din 1990. în iunie 2008 . În anul 2009.google.2% în fosta Germanie de Vest. 19 Germania este o susţinătoare a integrării economice şi politice europene. În intervalul 1990 – 2009. a iniţiat o serie de reforme privind piaţa de muncă şi instituţiile legate de bunăstarea publică. nivelul de trai şi veniturile anuale au rămas sensibil mai mari în fosta Germanie de Vest.com/referate/geografie/online3/Germania-referatele-com. Germania a generat ISD pentru alte state în valoare de 62.20 *21 Evoluţia Produsului Intern Brut în dolari SUA actuali 19 20 21 http://www. în timp ce actualul guvern a adoptat o politică fiscală restrictivă. ajungând la cea mai scăzută cotă din ultimii 15 ani.php http://ro. Totodată. transferurile anuale de la vest la est fiind de aproximativ 80 de miliarde de dolari.7% în fosta Germanie de Est. Fostul guvern. Rata şomajului a scăzut începând cu 2005. şi a redus numărul de locuri de muncă din sectorul public. Acest procentaj variază de la 6. Germania a adoptat moneda unică euro. iar politica ei monetară este stabilită de Banca Centrală Europeană. investiţiile străine directe în Germania au fost de 36 miliarde dolari.20 Wilhelmshaven. şi se prevede că acesta va dura până în 2019. iar politicile ei comerciale sunt din ce în ce mai mult determinate de acordurile dintre membrii Uniunii Europene şi de legislaţia europeană privind piaţa comună.5%.referatele.

potrivit Oficiului federal de satistică (Destatis).5%. Potrivit economiştilor.5.3% în 2009. Ungaria. În plus.html . În 2009.1. produsele chimice sau echipamentele industriale produse în Germania. după un declin de 14.5% din PIB. Germania.1%).2 Importurile de provenienţă est-europeană ale Germaniei determină creşteri economice pentru statele din regiune Avansul economic semnificativ al Germaniei a dus la majorarea importurilor provenite din statele estice.6%. În 2010. stimulată de exporturile solide şi relansarea consumului intern. chiar dacă într-un ritm mai modest. Recent. a înregistrat în 2010 un ritm de creştere record de 3. primul exportator european şi numărul doi mondial după China. antrenându-le şi pe acestea în creştere.money.ro/germania-a-inregistrat-cea-mai-mare-crestere-economica-de-la-reunificareatarii_820291. germanii au regăsit drumul spre magazine iar consumul gospodăriilor a înregistrat o creştere de 0. Germania a înregistrat cea mai mare creºtere economicã de la reunificarea þãrii Economia germană. astfel că anul trecut exporturile sale au înregistrat o creştere de 14. relansarea primei economii europene ar urma să continue şi în 2011.21 2. autorităţile de la Berlin au lansat un vast plan de austeritate care ar urma să genereze economii în valoare de 80 de miliarde de euro până în 2014. limita de deficit de 3% din PIB impusă ţărilor din zona euro de pactul european de stabilitate şi creştere. Slovacia şi Cehia sunt doar câteva dintre ţările care beneficiază de pe urma prosperităţii statului german.22 2. pe fondul unei situaţii favorabile pe piaţa şomajului. prima economie europeană. a profitat de apetitul statelor în curs de dezvoltare pentru automobilele. după ce în 2008 a înregistrat un uşor excedent (0. statul german trage în sus 22 http://www. deficitul public al Germaniei a atins 3% din PIB.5.57 miliarde de euro. pentru prima dată în ultimii cinci ani. prima economie europeană terminând anul cu un necesar de finanţare de 88. Considerat „motorul creşterii economice" din Uniunea Europeană. Germania a depăşit. cel mai puternic ritm de creştere înregistrat de la reunificarea ţării. Potrivit acestor cifre oficiale.2%. Deficitul public al Germaniei a crescut până la 3.

html 24 25 http://www. Johann Sebastian Bach. Karl Marx sau Friedrich Nietzsche. Georg Hegel.6. seminţe de in . ceapă .2 miliarde călători (în anul1980). de asemenea. filosofi ca Immanuel Kant. poeţi precum Johann Wolfgang von Goethe şi Friedrich Schiller.şi economiile est-europene. tomate . prune şi cireşe.wikipedia. Hamburg.5. sfeclă de zahăr.25 23 http://www. orz. Lubeck. cartofi . Nordeham.3 Agricultura şi transporturile AGRICULTURA: În cadrul agriculturii predomină zootehnia (70% din producţia totală). varză. Producţia vegetală.Germania având 19 516 987 de autovehicule (în 1980). limitată de condiţiile. Ţările care desfăşoară activităţi comerciale cu Germania au 22 beneficiat de pe urma majorării importurilor acestui stat. naturale nefavorabile. mazăre. Bremen.com/referate/geografie/online3/Germania-referatele-com. Cultura şi ştiinţa Contribuţiile germane la cultura mondială sunt numeroase. Germania are o reţea de transporturi care constă în : • Transport fluvial şi maritim. • Transportul aerian 10. Hannover.Cele mai importante aeroporturi sunt: Frankfurt am Main.ro/financiar/Germania_trage_in_sus_statele_din_Europa_de_Est_0_372563334. fibre de in . îndeosebi creşterea porcinelor (locul IV pe glob) şi bovinelor. Johannes Brahms şi Richard Wagner. Pescuitul: în anul 1972 au fost prinşi 323 281 tone peşti. ovăz.adevarul. mere. se bazează pe cereale (cca ½ din suprafaţa cultivată) : grâu secară. Dusseldorf. cele mai importante porturi pentru mărfuri sunt: Hamburg .23 2.php http://ro.Emden. 24 2. Germania a fost locul de naştere al unor renumiţi compozitori precum Ludwig van Beethoven. • Transportul feroviar: căi ferate-37088 km • Transportul rutier constă în 2139717 km de şosea. pere.referatele. fasole.org/wiki/Germania . oameni de ştiinţă de calibrul lui Albert Einstein sau Max Planck.

Extinzându-se de la Alpi până la mările Baltică şi Nordului. inovator şi beneficiar al unei economii din ce în ce mai globalizate. De la începuturile erei industriale. metalurgie şi bunuri chimicale. coline. Munţi. Astfel. Sectorul servicii contribuie cu aproximativ 70% la PIBul total. Germania a fost un lider. Germania înfruntă grave probleme de contaminare atmosferică şi acvatică. dealuri. OCDE. câmpii. Uniunea Europeană (1957).9%. în special automobile.23 Concluzii Germania este un stat în Europa Centrală. Essen a fost ales una din capitalele culturale europene ale Uniunii Europene. După o istorie zbuciumată şi două războaie mondiale. Germania dispune de o vastă diversitate geografică. OSCE şi din zona euro.1%. cu o temperatură medie anuală de 9 °C. München. Germania este una dintre ţările cele mai industrializate din lume. datorită faptului că industria a fost înlocuită în mare parte de cultură. Frankfurt am Main. Germania este cel mai mare producător de turbine de vânt şi tehnologia puterii solare din lume. Fiind una dintre cele mai industrializate ţări ale lumii. ONU (1973). Germania este lider mondial în exporturi. . cu o calitate comparabilă cu cea japoneză ţara transformându-se în a treia putere economică mondială (după Statele Unite şi Japonia) şi prima putere din Europa. fiind ţara cu cea mai numeroasă populaţie din Uniunea Europeană. sectorul industrie cu 29. Cu o infrastuctură dezvoltată şi cu un nivel de viaţă bun. lacuri. Face parte din organizaţii internaţionale importante precum Consiliul Europei (1951). instalaţii mecanice. podişuri. Germania este o susţinătoare a integrării economice şi politice europene. transformîndu-se într-o ţară cu o industrie puternică ce exportă în întreaga lume. iar politicile ei comerciale sunt din ce în ce mai mult determinate de acordurile dintre membrii Uniunii Europene şi de legislaţia europeană privind piaţa comună Un pas important pentru Germania a fost preluarea preşedinţiei Uniunii Europene de la Finlanda. şi sectorul agricultură cu 0. râuri. coaste maritime şi insule formează o ţară mare care are graniţe cu nouă ţări europene. Este cel mai mare producator european de carbine. Stuttgart. Uniunea Vest-Europeană (1954). Germania are o climă temperată. Cele mai importante oraşe din Germania sunt : Berlin. Germania este considerată a fi „motorul creşterii economice" din Uniunea Europeană. Germania a trecut peste perioada de maximă sărăcie. NATO (1955). Majoritatea produselor sunt din domeniul ingineriei. iar în anul 2010.

org/wiki/Uniunea_European%C4%83 http://europa.html .scribd.com/doc/2536846/www-referat-roGermania237b049f http://europa.ro/referate/Germania2006-09-15.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro.BIBLIOGRAFIE http://ro.e-referate.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro.htm http://www.htm http://www.wikipedia.

http://ro.ro/financiar/Germania_trage_in_sus_statele_din_Europa_de_Est_0_372563334.com/publicdata?ds=wbwdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:DEU&dl=ro&hl=ro&q=pib+germania http://www.google.html http://www.ro/Essen-si-regiunea-Ruhr-24007-1-n.html http://www.ro/essen_capitala_culturala_europeana_in_anul_2010-8333 http://www.turistik.referatele.com/referate/geografie/online3/Germania-referatele-com.wikipedia.adevarul.org/wiki/Germania http://www.ro/stiri-revista-presei/International/51470/Germania-a-preluat-presedintia-UniuniiEuropene.ro/germania/berlin/obiective-turistice-berlin http://www.html http://www.ro/germania-a-inregistrat-cea-mai-mare-crestere-economica-de-la-reunificareatarii_820291.turistik.ro/germania/essen/obiective-turistice-essen http://ro.artline.kkhotels.com/hoteluri/munchen/k-k-hotel-am-harras/locuri-interesante-in-munchen/ http://www.romania-actualitati.html .php http://www.money.9am.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful