Nama Murid

:

.

Darjah:

,

.

MODUL PENILAIAN STANDARD PERCUBAAN UPSR TAHUN 2012

BAHASA MELAYU (SK) PEMAHAMAN TAHUN6
Lima Puluh Minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. Kertas modul ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertasjawapan. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat, Kemudian hitamkan jawapan yang bam.

Kertas modul ini mengandungi 12 halaman bercetak.

2

Soalan 1 - 19 lsi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai,

1

_______ Hijau". A B Dia Awak

akan menanam pokok hiasan semasa melancarkan kempen "Bumi

C
D

Kami Beliau
~ __ tidak terangkat oleh buruh

2

Sungguh berat guni yang berisi pasir itu tersebut. A B supaya hingga C D

sambil selagi

3

Kapal terbang itu meletup sebelum A B terbenam

ke dalam paya.

C
D

terhempas terdampar

terjerumus

4

Puan Maria amat rindu
negara. A B dari akan

anak bongsunya yang sedang belajar di luar

C
D

sejak dengan

5

Bahagian yang ditunjukkan oleh anak panah di atas ialah
A B tangkai lams C D huiu picu

6

Tania A B bertemu menernw

sebentuk cincin emas di celah-celah rumput ini.

C
D

penemuan menemukan

3 7 Masakan Puan Alia sungguh enak kerana dicampurkan dengan yang terpilih. A B lauk-pauk beras-petas C D rempah-ratus rumput-rampai _

8

Nazmi menghentikan lariannya pada jarak 150 meter kerana kakinya A B kaku kerns C D kejur kejang

_

9

Irfan

pemah sampai di Putrajaya. Oleh itu, pada cuti sekolah ini

mereka sekeluarga akan ke sana. A B masih belurn

c

sudah telah

o

10

Pemuda itu

bakul yang berisi buah durian semasa pulang dari kebun.

A
B

menjunjung mengandar

C
D

menjmjmg memikul

11

Antara langkah keselamatan untuk rnencegah kebakaran adalah dengan mancis api daripadakanak-kanak. A B dijauhi menjauhi C D dijauhkan menjauhkan

_

12

Pasu bunga kesayangan ibu yang diperbuat daripada kristal itu sudah setelah terjatuh dari meja. A B bengkok kemek

_

c o

lunyai pecah

4

13

Kerja-kerja membuat barangan tembikar memerlukan ketekunan. kerja-kerja ini melibatkan beberapa peringkat. A B C D Meskipun Kalau begitu Tambahan pula Walau bagaimanapun

_

14

Bumbung rumah Pak Majid yang rosak telah dibaiki oleh _~ A B C D tukang cat tukang paip tukang besi tukang kayu

kelmarin.

15

"

bersedia menjunjung titah perintah

pada bila-bila

masa sahaja," kata Bendahara Tun Perak kepada Sultan Melaka. A B C D Patik ... tuanku Tuanku ... hamba Tuan hamba ... patik Hamba ... tuan hamba

16

Alisya sedang membakar dua A B C D hiris buku keping bungkus

roti di dapur untuk sampan pagi.

5

17

______ A B C D Silalah Mintalah

datang ke rumah saya jika ada masa lapang.

Tolonglah Janganlah

18

Rantai mutiara yang dipakai oleh artis itu

_

A
B

tercantik sekali agak cantik sekali amat cantik sekali paling cantik sekali

C
D

19

Kejayaan Saiful melanjutkan pelajaran di luar negara telah menjadi kampung. A B C D buahhati buah mulut khabar angin jejak langkah

orang

20

Abang selalu menyakat adik lelakinya sehingga menangis. Perkataan seerti bagi menyakat A B C D

mengherdik
mengusik mengacu

memaksa

6

21

Perkataan berlawanan bagi perbuatan burung gagak dalam gambar ialah A B C D duduk berdiri terbang hinggap

22

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberi. Mengapakah Kempen "Jom ke Sekolah" dilancarkan oleh kerajaan kepada murid-murid sekolah? A Murid-murid sekolah perlu dididik supaya mereka menghentikan tabiat ponteng sekolah. B C D Diharapkan agar pihak kerajaan dapat mengajak murid-murid datang ke sekolah. Kempen "Jom ke Sekolah" dilancarkan bagi menangani masalah murid. Dapat memupuk rasa cinta akan sekolah.

23

Pilih soalan yang paling sesuai bagi soalan yang diberi. Kemalangan dapat dielakkan jika murid-murid yang menunggang basikal memeriksa

kenderaan mereka sebelum datang ke sekolah. A B C D Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengelakkan kemalangan? Apakah aspek pada basikal yang perlu diperiksa sebelum datang ke sekolah? Apakah nasihat Guru Besar kepada murid-murid yang menunggang basikal? Mengapakah Guru Besar menasihati murid-murid memeriksakenderaan mereka?

7 Soalan 24 - 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 24 .. Kamu jangan memandai-mandai kepada saya. A B C Ayah berkata saya pandai membaiki radio yang rosak teruk itu, Ayah memarahi saya kerana pandai membaiki radio yang rosak teruk itu, Ayah melarang saya membaiki radio itu kerana bimbang radio itu akan rosak lebih teruk. D Ayah meminta saya menggunakan kepandaian saya untuk membaiki radio yang rosak teruk itu. 25 Pihak kerajaan bercadang hendak menggubaJ undang-undang yang ketat bagi mengelakkan para rernaja daripada melepak. A Untuk mernbasmi kegiatan me1epak dalam kalangan remaja, kerajaan bercadang hendak menggubal undang-undang. B Kerana bimbang dengan kegiatan melepak dalarn kalangan remaja, kerajaan akan menggubaJ undang-undang yang Iebih ketat. C Undang-undang yang Iebih kemas kini dijangka dapat mengelakkan para rernaja daripada terns melepak. D Undang-undang yang lebih ketat akan digubal oleh pihak kerajaan bagi mencegah remaja daripada melepak, So alan 26 - 27 Pilih ayat-ayat yang menggunakanperkataan bergaris dengan betul. membaiki radio itu, nanti lebih teruk jadinya," kata ayah

26

I Bangunan tinggi mesti mempunyai asas yang kukuh supaya tidak mudah runtuh. II Persahahatan mereka menjadi semakin kukuh selepas menyertai kern motivasi terse but. III Kedudukan pasukan Pahang dalam Liga Perdana bertambah kukuh setelah mereka
menumpaskan pasukan Selangor. IV Pemain badminton itu menjadi semakin kukuh apabila dia rnenjuarai pertandingan peringkat dunia itu. A B I dan III II dan IV

C
D

I, II dan III
I, II dan IV

8

27

I

Masakan ini hambar rasanya kerana tidak dibubuh garam.

II Dia dimarahi gum kerana bersikap hambar terhadap pelaj aran. III Susah benar hendak mengajar budak yang hambar otaknya itu. IV Hambar hati saya apabila gaga1 daIam temu duga itu. A B C D I dan II II dan III I, II dan IV I, III dan IV

Soalan 28- 30 Pilih ayat yang betul. 28 A B

Mary makan dua biji roti canai pagi tadi.
Abang membeli tiga kilogram tepung ke kedai itu.

C
D 29 I

Kakak memiliki koleksi setem-setem dari luar negara,
Pramugara Air Asia itu ke1ihatan segak ketika bertugas. Peserta Rumah Biru lebih pantas dari peserta Rumah Hijau.

II Salmah tidak pemah mengabaikan nasihat ibu bapanya,

III Anak perempuan Puan Suraya gemar akan perrnainan komputer. IV Sekumpulan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah berjaya mendaki
Gunung Kinabalu.

A B C D
30 I

I dan IV II dan III I, III dan IV II, III dan IV
Tolong belikan saya kertas pembalut hadiah di kedai buku.

II Fazrul akan menunggu kita di bas stesen pada pukul enam petang ini. III Pak Salleh mempelawa kami makan goreng ayam itu. IV Kerja sekolah kakak saya tidak dapat disiapkan kerana komputemya rosak.

A
B

I dan II
I dan IV

C
D

II dan In
III dan IV

9

Soalan 31 - 35 Boca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Bercerita dapat dianggap sebagai satu cabang seni tertua. Sebelum terciptanya media hiburan moden, seni bercerita memainkan peranan penting sebagai alat pendidikan moral dan nilai dalam kalangan masyarakat. Dalam masyarakat Melayu lama misalnya, pelbagai jenis

cerita rakyat berkembang dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan.

Beratus-ratus mungkin beribu-ribu cerita jenaka, cerita asal usul, cerita binatang, cerita hantu, dan sebagainya yang disampaikan atau diperdengarkan hingga ke generasi hari ini. Ada juga beberapa pihak yang telah berusaba untuk menerbitkan cerita-cerita tersebut.

Cerita-cerita penglipur lara juga tidak kurang populamya dalam kalangan masyarakat Melayu dahulu. Antaranya, Awang Sulung Merah Muda, Malim Deman, Raja Muda, Si

Miskin, Hikayat Inderaputera dan banyak lagi.

Penglipur lara yang dikenali sebagai Awang Batil, Awang Be1anga dan Tok SeJampit rnisalnya sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu. Mereka adalah antara pencerita yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan dapat menyampaikan cerita

dengan berkesan tanpa banyak bergantung pada alat-alat bantuanpenceritaan.

Kini, generasi barn sudah semakin kurang mendengar cerita-cerita rakyat dan jika tiada langsung usaha untuk mempertahankannya, masyarakat kita. maka hilanglah satu daripada seni tradisi dalam

31

Mengapakah bercerita dianggap penting pada zaman dahulu? A B C D Sebagai hiburan pada masa lapang Sebagai acara pertandingan yang terkenal Sebagai cerita rakyat yang terus berkembang hingga kini Sebagai satu cara untuk mendidik dan menyampaikan nasihat kepada masyarakat

10

32

Salah seorang daripada penglipur lara yang dikenali ramai ialah A B C D Awang Sulung Merah Muda Malim Deman Awang Belanga Usman Awang

33

Perkataan sen; dalam petikan bermaksud A B karya, hiburan. budaya. sastera.

C
D

34

Generasi akan datang tidak akan mengenali cerita-cerita rakyat jika A cerita rakyat dilakonkan semula. tiada usaha untuk mempertahankannya. cerita rakyat tidak ditayangkan di televisyen.

B
C D

terlalu banyak tayangan cerita dari luar negara.

35

Bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat ialah A B bahasa Melayu moden. babasa baku.

C
D

bahasa klasik.
bahasa dialek.

11

Soalen 36 - 40 Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Dari desa hendak. ke kota, Mencari rezeki bekalan mati; Menuntut ilmu kenalah usaha., Jika tidak. menyesal nanti. Berjam-jam menaiki bas, Lurah dituruni bukit didaki; Menuntut ilmu tiada batas, Dari kecil sampai ke mati. Tiba di kota membeli lada, Masuk ke kedai beli vitamin; Jika ilmu penuh di dada, Masa hadapan pasti terjamin. Singgah membeli sedikit baja, Berat dipikul seperti batu; Ke hulu ke hilir rnencari kerja, Tiada siapa dapat rnembantu. Lalu di hadapan rumah si janda, Tersenyum simpul di muka pintu; Akibat tiada ihnu di dada, Fikiran berserabut bertambah buntu.

36

Apakah tajuk yang sesuai bagi pantun di atas? A B C D Kepentingan Ilmu Ilmu dan Pekerjaan Ilmu Harga Segalanya Tanpa llmu Hidup Menderita

37

Mengapakah berlaku hijrah dari desa ke kota? A B C D Untuk mencari ilmu Kerana mencari harta Kerana mencari pekerjaan Untuk menenangkan fikiran

12

38

Semasa berada di bandar, pekerjaan sukar diperoleh kerana
A B C D

terlalu memilih pekerjaan. pekerjaan terlalu susah. tidak ada pekerjaan.
tiada ilmu.

39

Maksud perkataan buntu ialah A B C tersekat. bersedih. lancar. sebal.

o
40

Apakah yang akan terjadi jika kita tidak berusaha menuntut ilmu? AKita B C D akan mengalami kesusahan hidup. Supaya tidak menyesal nanti. Supaya dapat hidup senang. Kita akan dapat pekerjaan.

SOALAN TAMA T

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful