Created by e.latifov

Транспорт

Всички необходимо за професионалния шофьор. Правилници, наредби, АДР, Професионална компетентност на шофьора и т.н