Created by Viorel Ivan

Cuvantul lui Dumnezeu in Romania - 2014

Cuvantul lui Dumnezeu in Romania- Tara Stralucirii din 1955 si pana in prezent - anul 2014. Word of God in Romania - year 2014