Nyere militær historie

Orbats og toes, samt bøger om den kolde krig