Created by Santa

Islam na Balkanu od 19.vj. do danas

Islam na Balkanu od raspada Osmanskog carstva (19.vj.-danas) - etničko čišćenje u Balkanskim ratovima, Agrarna reforma i pljačka imovine, Islamofobija, etno-nacionalna mitomanija, agresija i rat '90.