Created by Dzenis Pucic

MERA I INTEGRAL (DUNP,rokovi)(OAS,MAS)

Primeri pismenih ispita iz briljantnog predmeta MERA IINTEGRAL ,jedne od najboljih ,NAJMOĆNIJIH,najelegantnijih OBLASTI MATEMATIKE,na DRŽAVNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU,DEPARTMAN ZA MATEMATIKU.