Created by Endrit Kullaj

BAZAT E PEMËTARISË

Në këtë koleksion paraqiten materialet didaktike që lidhen me module në nivelin Bachelor (cikli I) që trajtojnë teknologji kultivimi në pemëtari