Πρακτικά Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ