Η Αριστερά στις ΗΠΑ

Βιογραφίες, οργανώσεις, κόμματα, έντυπα της Αριστεράς στις ΗΠΑ των αρχών του 20ου αιώνα.