Created by Kiril Bungurov

Vidno izrazeni cuvstva

kolekcija na pesni napishani so posebni cuvstva i simpatii kon likovi koi me opkruzuvaat ili inspiriraat