Created by Vũ Thanh

Học [ANH VĂN] cùng thầy || bsquochoai

Tất cả video Học [ANH VĂN] cùng thầy || bsquochoai :http://goo.gl/hnvBXO --------++++++++++___++++++++++ Những video thầy hướng dẫn online cho các em. Bên dưới có file download tài liệu về học, em hãy chọn mục Anh văn nhe. --------++++++++++___++++++++++ Link download File bài giảng về học: http://goo.gl/LJwNsn Link trên là thư mục chứa toàn bộ bài giảng của thầy trong lớp 10, các em có thể bookmark link để dễ dàng truy cập lại nhen. ĐỀ: 'mệnh đề', 'tập hợp', 'hàm số', 'ltdh', 'luyện thi', 'đại