„Contra tabulas” Громадянський архів Ростислава Камерістова (ГАРК)

„Contra tabulas” ( від лат. буквально „всупереч документам”) — цифровий архів (http://www.contratabulas.info) наданих відповідей із аналізом їх вирішення, повноти інформації, санкцій за ненадання інформації або невідповідність законодавству тощо. Завдання проекту — публікація різноманітних за типом й сутністю відповідей органів виконавчої та публічної влади тощо. Мета проекту — надати публічного бачення у різні часи «до всього» створеного українською владою та допоміжними організацями.