אי הרשעה | ביטול הרשעה | הימנעות מהרשעה

אי הרשעה | ביטול הרשעה: סיום הליך פלילי ללא הרשעה – הימנעות מהרשעה פלילית. דוגמאות למקרים בהם ייצוג משפטי של עו"ד פלילי גיא פלנטר הוביל לסיום משפט פלילי ללא הרשעה פלילית במרשם הפלילי, או לביטול הרשעה פלילית.