ביטול כתב אישום פלילי | מחיקת כתב אישום | חזרה מכתב אישום

במקרים המתאימים, פועל משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר לביטול כתב אישום. לפרטים נוספים ולדוגמאות למקרים בהם הוביל משרדנו לביטול כתב אישום, חזרה מכתב אישום או מחיקת כתב אישום - ראו באתר המשרד.