Created by xbotgras

LGPSI CULTURA

Unitats didàctiques de cultura grega en català per al mètode LINGVA GRAECA PER SE ILLVSTRATA (LGPSI). Els originals són obra de Santi Carbonell i Ángel L. Gallego. Els dibuixos són de Sito Yelás. El material està publicat sota llicència Creative Commons BY-NC-SA 3.0.