CR artikelen over conservering en restauratie

CR was van 2000 tot 2008 hét vakblad voor professionals, werkzaam op het gebied van conservering en restauratie van cultureel erfgoed (kunst, historische interieurs en monumenten). Het tijdschrift werd gemaakt voor en door restauratoren, collectie- en monumentenbeheerders, museum- en archiefmedewerkers, kunsthistorici, wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers in de kunst- en cultuursector. Vier maal per jaar verscheen dit unieke, Nederlandstalige blad met daarin alle wetenswaardigheden over het vakgebied en de verwante disciplines, zoals: - de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek - de toepassing van nieuwe materialen, gereedschappen en technieken - recent uitgevoerde behandelingen en voltooide projecten ('case-studies') - kunsthistorische benaderingswijzen - beleidsvoering van overheid en musea - vakinhoudelijke discussies. Cr werd uitgegeven door de Stichting Publicaties Conservering en Restauratie en verscheen 4 x per jaar. Cr was een opvolger van het verenigingsblad CARE dat van 1997 tot 1999 werd uitgegeven door de vakorganisaties IIC-NL, VAR, TRON en VeRes.