Created by Marcel Šuštiak

The Customs Administration of Czechoslovakia 1948 - 1989 (CSR, CSSR)

Colná správa v období Ceskoslovenskej republiky a Ceskoslovenskej socialistickej republiky (CR, CSSR) 1948 - 1989