Created by Marcel Šuštiak

The Customs Administration and the Financial Guard in the former Austro-Hungarian Monarchy

Colná správa a financná stráž v období Rakúsko - Uhorskej monarchie (do roku 1918)