Created by Marcel Šuštiak

The Customs Administration and the Financial Guard in the former Czechoslovakia 1918 - 1939

Colná správa a financná stráž v období Ceskoslovenskej republiky (1918 - 1939, 1945 - 1948)