Created by Marcel Šuštiak

Rank insignia, uniforms of the Customs Administration and the Financial Guard within area of Czechoslovakia

Rank insignia, uniforms of the Customs Administration and the Financial Guard within area of Czechoslovakia : Austria – Hungarian Monarchy, Czechoslovakia in 1918 – 1939, Slovak republic 1939 - 1945, Czech and Slovak Federal Republic (1990 – 1992), Slovak republic 1993 – 2012, Czech republic 1993 - 2012. Sk: Hodnostné oznacenie a rovnošaty colníkov a financnej stráže z územia bývalého Ceskoslovenska: Rakúsko - Uhorskej monarchie, Ceskoslovenska 1918 - 1939, Slovenskej republiky 1939 - 1945, Ceskej a Slovenskej federatívnej republiky (1990 - 1992), Slovenskej republiky (1993 - 2011), Ceskej republiky (1993 - 2011)