Created by samuraisensei

Dilbilimi ile ilgilli

Dilin grammer yap?s? ve ö?renilmesi ile ilgili yakla??mlar:(aproach)