Created by Pawel Rok

Religie &...

To co tyczy si? spojrzenia na religie(nie tylko chrze?cija?stwo) z ró?nych aspektów,dziedzin ?ycia,nauki,innych kwestii...