Zeitgeist Movement

Το κίνημα Zeitgeist δεν είναι ένα πολιτικό κίνημα. Δεν αναγνωρίζει έθνη, κυβερνήσεις, φυλές, θρησκείες, δόγματα ή τάξεις. Η σημερινή μας κατανόηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι φαύλες, ξεπερασμένες διακρίσεις που απέχουν κατά πολύ από το να αποτελούν θετικούς παράγοντες πραγματικής συλλογικής ανάπτυξης και δυναμικού. Βασίζονται στον διαχωρισμό της δύναμης και της διαστρωμάτωσης, όχι στην ενότητα και ισότητα, που είναι ο στόχος μας. Καθώς είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα πάντα στη ζωή είναι φυσική εξέλιξη, πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα ότι το ανθρώπινο είδος έχει την ικανότητα να επιβραδύνει και παραλύει δραστικά την πρόοδο, μέσω κοινωνικών δομών αναχρονιστικών, δογματικών και άρα εκτός σύνδεσης με την ίδια τη φύση. Ο κόσμος που βλέπετε σήμερα, γεμάτος πολέμους, διαφθορά, ελιτισμό, μόλυνση, φτώχεια, επιδημικές ασθένειες, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανισότητα και έγκλημα, είναι αποτέλεσμα αυτής της παράλυσης. Αυτό το κίνημα ασχολείται με την ενημέρωση και με την ρευστή εξελικτική διαδικασία, την προσωπική, κοινωνική, τεχνολογική και πνευματική ταυτόχρονα. Αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο είδος προχωρά σε μια φυσική οδό ενοποίησης, που προκύπτει από την κοινή συνειδητοποίηση θεμελιωδών κι εμπειρικών κατανοήσεων των τρόπων λειτουργίας της φύσης, και του πως οι άνθρωποι εντασσόμαστε/ αποτελούμε μέρος αυτής της οικουμενικής ανάπτυξης που αποκαλείται ζωή. Ενώ αυτό το μονοπάτι υπάρχει, δυστυχώς παρεμποδίζεται και αγνοείται από την πλειονότητα των ανθρώπων, που συνεχίζουν να αναπαράγουν ξεπερασμένες και άρα αντιπαραγωγικές μεθόδους συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης. Πρόκειται για αυτή την διανοητική ασχετοσύνη, την οποία το Zeitgeist ελπίζει να υπερνικήσει μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης. Ο στόχος είναι να αναθεωρηθεί η παγκόσμια κοινωνία σύμφωνα με την σύγχρονη γνώση σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο δημιουργώντας συνειδητότητα των κοινωνικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που πολλοί θεωρούν αδύνατες ή ενάντια στην «ανθρώπινη φύση», μα επίσης να παρέχουμε τα μέσα να ξεπεραστούν τα στοιχεία της κοινωνίας που διαιωνίζουν αυτά τα αναχρονιστικά συστήματα. Ένας σημαντικότατος σύνδεσμος από τον οποίο προέρχονται πολλές από τις ιδέες αυτού του κινήματος είναι ο οργανισμός με το όνομα Πρόγραμμα Αφροδίτη (The Venus Project), που διευθύνεται από τον βιομηχανικό σχεδιαστή και κοινωνιολόγο μηχανικό Ζακ Φρέσκο. Εργάστηκε σχεδόν όλη του τη ζωή πάνω στη δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης και σχεδιασμού ενός κόσμου που θα μπορούσε σταδιακά να εξαλείψει τον πόλεμο, την ανέχεια, την το έγκλημα, την κοινωνική διαστρωμάτωση και τη διαφθορά. Οι προτάσεις του δεν είναι ακραίες ή περίπλοκες. Δεν απαιτούν υποκειμενική ερμηνεία στη μορφή τους. Σε αυτό το μοντέλο, η κοινωνία δημιουργείται ως καθρέφτισμα της Φύσης, με προκαθορισμένες, εγγενείς μεταβλητές. Το ίδιο το κίνημα δεν είναι συγκεντρωτικής δομής. Δεν είμαστε εδώ για να ηγηθούμε, μα για να οργανώσουμε και να εκπαιδεύσουμε. Fluid social change can only materialize if two circumstances are met. One, the human value system, which consists of our understandings and beliefs, must be updated and changed through education and thoughtful introspection. Two, the environment surrounding that value system must change to support the new world view. The interaction between a person's value system and their environment is what influences human behavior. For example, in our culture, "ethics" is really a matter of degree, for our social system promotes and rewards competition and self-interest. This perspective doesn't just "lead" to aberrant behavior... it creates it directly. Corruption is the norm in our society and most people do not see this, for since the society supports this behavior, it is considered right and normal... or as a matter of degree. Given this understanding, there is a fallacy that has emerged where certain groups are deemed "corrupt" and everyone else is "good". This is the age old "us and them" world view which has no basis empirically, for it is, again, all a matter of degree. For example, there is a large movement of people who constantly talk about "The New World Order" and this notion that there is an elite group of people who have been trying to take over the world for a long time and have manipulated society in various ways to further their goals. This, of course, is true to a certain extent. BUT, the failure of awareness is that this "group" is not a group at all. It is a tendency. If you took out all the people at the top who are engaged in global hegemonic rule, it would simply be a matter of time before another group stepped in to seek the same ambition. Therefore, it isn't the individual people or groups that are the problem. It is actually the conditions upon which those people have been accustomed and indoctrinated by. Of course, many argue against this view with the escapist notion that it is "human nature" that causes this competition and need for dominance. This is unsupported by the facts. In reality, we are nearly clean slates when we are born and it is our environment that shapes who we are and how we behave. Therefore, in order for TRUE change to occur, we must spend less time battling the products of this sick social structure and more time trying to change the root causes. As difficult and daunting as it may be to think this way, it is the only way our world will change for the better. We can continue to stomp on the ants coming out from under the refrigerator, but until we remove the spoiled food behind it, they are just going to keep coming.