Created by Radu

Univers Strategic

UNIVERS STRATEGIC este o revistă ştiinţifică universitară a Institutului de Studii de Securitate “Dimitrie Cantemir” al Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, cu apariţie trimestrială, care reuneşte, în paginile sale, în cadrul unor rubrici permanente, studii şi articole pe teme de securitate, dialoguri, prezentări ale unor centre şi institute de studii şi cercetări ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate, baze de date, bibliografii şi alte rezultate ale cercetării ştiinţifice, cu scopul de a oferi profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, persoanelor publice şi tuturor celor interesaţi de problematica domeniilor securităţii, informaţii, analize, sinteze, comentarii, puncte de vedere etc., precum şi un cadru generos de dezbatere ştiinţifică. Revista apare în format tipărit, în format DVD-ROM şi în format pdf la adresa http://issdc.undc.ro