Svenska

Droger har varit en del av vår kultur sedan mitten av förra århundradet. Sedan de populariserades av musiken och massmedia på 60-talet har de trängt in på vartenda område i samhället. Du känner antagligen någon som har påverkats av droger, direkt eller indirekt. Folk tar droger för att de vill förändra något i livet. De tror droger är en lösning. Men till slut är det drogerna som blir problemet. Vad borde DU känna till om droger? Ta reda på hur droger fungerar och hur de påverkar kroppen och sinnet, varför människor tar dem, och läs beskrivningar om verkningarna av de droger som oftast missbrukas.