Gradivo za učitelje slovenščine 2011

Vsebuje zbrano, novejše gradivo za učitelje v Sloveniji : učni načrti, programi, predavanja, članki, in delovni zvezki. Contains selected new resources for teachers in Slovenia at primary and secondary levels as a first language: curriculum and lesson plans, learning programs, lectures, articles. A selection from latest programs for Slovenian language learning and literature in Slovenia. These are resources for teachers of Slovenian as a second language.