Created by Priki1

Bioenergi från skogen - Pelletering av biomassa

Forskning kring ny teknologi och metoder för produktion av träpellets av av "färsk" råvara från gallringar.