Created by Priki1

Gasification of Biomass/Bioenergy - Förgasning av biomassa/Bioenergi

Småskalig förgasning av biomassa för produktion av el, värme och bränsle. För mindre CHP enheter som kan producera värme och el för skolor, åldringshem, vårdcentraler, småindustrier, radhus mm. Att so9m alternativ genom olika kemiska processer förädla rågasen/bio-syngasen, från förgasningen av biomassan, till fordonsbränsle.