Created by Priki1

Bioenergiaa metsästä – Bioenergy from Forest Biomass

Harvennusten energiapuuta voidaan pelletöidä. Projektissa on selvitelty, - Puunkorjuutekniikoiden ja koneiden soveltuvuus pienpuiden korjuussa. - Polttopuun korjuuketjut lämpöyrittäjän näkökulmasta. - Pelletöintimenetelmien vertailu kokopuuraaka-aineen jalostuksessa. Forests contain a large amount of unused wood in the form of forest biomass. This woodbiomass can be effectively usedin local bioenergy processesas energy and raw materials.Inthe near future,new small-scale solutions willplay a significantrole in bioenergy processing.Harvesting, handling and furtherlocalprocessing,alongwith the use of local energy resourcesfor local and regional consumers,all contribute tosustainable development.