Created by Dick Emanuelsson

BOLIVIA

Ett decennium av journalistisk bevakning av Bolivia. Una década de cubrimiento periodístico en Bolivia