Created by Ozgur Islam

HAKKI YILMAZ - TEBYÎNU'L-KUR'AN - İŞTE KUR'AN

Sayın Hakkı Yılmaz'a ait, www.istekuran.com adresinden de ulaşabileceğiniz Kuran Tebyini. 11 Ciltlik Eserin Sunuş Bölümünden bir alıntı: "Size bu Kur'ân sofrasını hazırlayan âciz kul, yedi yaşından beri Kur'ân'la ve Kur'ân ilimleri ile iç içedir. Türkçe ve Arapça yüzlerce tefsîr, meal ve Kur'ân ile ilgili kitap okumuş, incelemiş ve tahlil etmiştir. Bütün bunlardan sonra, gördüğü lüzum üzerine Allah'ın izniyle bu kitabı kaleme almaya başlamıştır. Yukarıda açıklanan gerekçeleri göz önünde tutarak Kur'ân'ı hiçbir etki altında kalmadan "Lisânü'l-Arab"ın sözcük anlamlarını, ifade tekniklerini, Kur'ân'ın tertilini ve bütünselliğini gözeterek günümüz Türkçesiyle sizlere sunmaya çalışmıştır. Ecrini de sadece âlemlerin Rabbinden ummaktadır. العصمة للّه وحده el-Ismetü lillâhi vahdeh=Kusursuzluk sadece Allah'a mahsustur." HAKKI YILMAZ