Created by labinotr1

Teste të maturës për drejtimet profesionale

Këtu do të gjeni teste për drejtimet profesionale: Administratë,Ekonomi, Administrim Biznesi, Hoteleri, Turizëm