Ιστορικό υλικό πόλεως Μεσσήνης και της περιοχής της. Υλικό Τοπικής Ιστορίας.

Αρχειακό και μη υλικό, κείμενα, χειρόγραφα, έντυπα, φωτογραφίες, χάρτες έγγραφα δημόσια ή μη.