Created by Gercekh

(Buyuk Ortadogu Projesi) Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi

Tezimizi hazırlamaya başladığımız tarihte, Amerika’nın bölgede başlatmış olduğu girişimler, Büyük Ortadoğu Projesi olarak Türkçe’ye çevirilmiştir. Çalışmanın hazırlanması süresince meydana gelen, gerek muhteva gerek isim değişikliklerinden dolayı, tez tamamlandığı zaman, ismi “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi” şeklinde değiştirilmiştir. Türkçe’ye ise, girişim, “Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi” olarak tercüme edilmiştir. Tez önerisini sunduğumuzda, tez başlığını, “Küreselleşme ve Büyük Ortadoğu Projesi” olarak tespit ettiğimizden dolayı, bu başlık değiştirilmemiştir.