Created by Filip S

Illustration Ilinden

magazine of the macedonian emigration in Bulgaria/ „Илюстрация Илинден“ е списание на македонската емиграция в България преди Втората световна война. Излиза в София от април 1927 до май 1944 година в 10 книжки годишно. Тиражът му варира от 1400 до 5000 броя. „Илюстрация Илинден“ е илюстровано издание на Илинденската организация. Поставя си за задача да бъде архив на национално-освободителните борби на македонските българи (главно до 1912 година). Отпечатва статии за исторически събития, спомени, биографични справки за загинали борци, училищни и църковни деятели, етнографски статии, документи. Към списанието излизат и различни приложения. Съдържа данни за дейността на Илинденската организация. В него са публикували известни македонски творци, между които и Венко Марковски, Методи Терзиев, Анастас Лозанчев и други. Главни редактори на списанието са Петър Мърмев, Кирил Христов Совичанов, Христо Шалдев, Лазар Томов, Лука Групчев и други.