Created by Aitor

Euskararen didaktika

Hizkuntza C1 mailetan lantzeko, bereziki entzumena eta mintzamena. HABEren Ikasbil izeneko dokumentu-biltegiko (db) audioak. B1 mailako entzumenaren lanketa batzuk ere badira (HEOko 2 maila zaharra). Habeko Dokumento Biltegia baliatuta audioak landu dira