Created by recursosrcv

Aplicacions d'internet

Aplicacions en línia que ens permeten fer càlculs, investigar, observar, .... per poder treballar interessants conceptes tècnics.